АКТУАЛІЗАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ШКАЛИ РІВНІВ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТ ПРИ ОЦІНЦІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ЗА ДАНИМИ 2019 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11256

Ключові слова:

оцінка медичних технологій, аналіз впливу на бюджет, Національний перелік основних лікарських засобів, програми центральних закупівель, лікарські засоби

Анотація

Мета роботи. Оновлення шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці включення лікарського засобу (ЛЗ) до Національного переліку основних лікарських засобів (Національного переліку) та програм центральних закупівель за кошти державного та місцевого бюджетів під час аналізу економічної доцільності ЛЗ при оцінці медичних технологій за даними 2019 року.

Матеріали і методи. Актуалізація аналізу проведена з використанням  опублікованих методологічних рекомендацій щодо оцінки шкали рівнів впливу на бюджет ЛЗ у разі його включення до Національного переліку або центральних програм, які розроблені із застосуванням АВС-аналізу. В дослідженні  використано  дані,  представлені системою дослідження  ринку  ЛЗ «Фармексплорер» та відкритими даними Національної служби здоров'я України за 2019 рік.

Результати й обговорення. Шкала рівнів впливу на бюджет є важливим інструментом, який використовується при проведенні оцінки медичних технологій щодо фінансування  включення ЛЗ до регуляторних переліків. За результатами аналізу нами встановлено, якщо витрати на один ЛЗ, який оцінюється для включення до Національного переліку, перевищують 44 млн грн на рік при  закупівлі  за  кошти  державного  та  місцевих  бюджетів, то вплив на бюджет буде надмірний. Якщо витрати на один ЛЗ за МНН знаходяться в межах від 21 до 44 млн грн, то вплив на бюджет – великий, якщо витрати становлять від 13 до 21 млн грн – помірний, а менше 13 млн грн – незначний. При умові включення ЛЗ до програм центральних закупівель, шкала рівнів впливу на бюджет має таку градацію: якщо витрати на одну МНН перевищують 55 млн грн на рік, то вплив на бюджет буде надмірний, в межах 29 від  до 55 млн грн – великий, в межах від 16 до 29 млн грн – помірний, менше 16 млн – незначний.

При порівнянні отриманих результатів із показниками шкали, розрахованої за результатами 2018 року, встановлено, що у 2019 році граничні значення шкали рівнів впливу на бюджет при закупівлі лікарських засобів, які включені до Національного переліку, збільшились в середньому на 15%.

Висновки. На основі проведеного аналізу закупівель ЛЗ із Національного переліку та центральних програм нами актуалізовано рекомендації щодо шкали рівнів впливу на бюджет за даними 2019 року в Україні та виділено два сценарії, залежно від  рівня закупівель і регуляторного переліку. Нами встановлено, що рівень впливу на бюджет є надмірним при витратах понад 44 млн. грн у разі включення нового ЛЗ у Національний перелік та понад 55 млн. грн у разі включення до центральних програм. Дана шкала рекомендована для використання при оцінці медичних технологій та як допоміжний інструмент для процесу прийняття рішень щодо включення нових ЛЗ до регуляторних переліків в Україні.

Біографії авторів

O. M. Oleshchuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д. мед. н., професор, голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією

O. B. Piniazhko, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

к. фарм. н., директор Департаменту оцінки медичних технологій

L. І. Kovtun, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

к. мед. н., заступник директора з клінічних питань

V. V. Serediuk, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

експерт відділу оцінки економічної ефективності  лікарських  засобів  Департаменту оцінки  медичних  технологій

А. М. Masheiko, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

к. фарм. н., начальник відділу оцінки економічної ефективності  лікарських  засобів  Департаменту оцінки  медичних  технологій

O. A. Topachevskyi, Digital Health Outcomes

член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів

Посилання

Mills M, Kanavos P. Do pharmaceutical budgets deliver financial sustainability in healthcare? Evidence from Europe. Health Policy. 2020;124(3):239-51. DOI:10.1016/j.healthpol.2019.12.002

Budget impact test (NICE). Available from: [https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/budget-impact-test].

ICER Updates to Methods and Public Meeting Procedures for Value Assessment Framework, 2020 [Оновлення ICER до методів та процедур публічних зустрічей для рамкової структури оцінки вартості, 2020 рік]. Available from: [https://icer-review.org/announcements/2020_vaf_update/].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 25, 2009, No. 333 “Some issues of governmental price regulation for medicines and products of medical appointment” (in the redaction of the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 1081 as of December 13th, 2017 “On Amendments to the National List of Essential Medicines”) [Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (в редакції постанови КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1081 “Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів”)] Available from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-п].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 17, 2017, No. 152 On Ensuring Availability of Medicinal Products [Про забезпечення доступності лікарських засобів] Available from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF].

Resolution of the Cabinet of Ministers No. 255 of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 13, 2019 Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 13, 2019 No. 255 “On Approving the List of Medicines and Medical Devices Purchased under Purchase Agreements with Specialized Organizations Performing Procurement by Budget Purposes in 2019 under the Provision Program medical measures of individual state programs and complex measures of a programmatic character ” [Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF. Ukrainian.

Oleschuk O, Dumenko TM, Pinyazhko OB, Romanenko IM, Klimenko MM, Topachevsky OA et al. Recommendations concerning development of the scale of budget impact rate in the evaluation of the purchase of medicines in Ukraine [Рекомендації щодо розробки шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в Україні]. Farm chasop. 2019;3:92-101. DOI: 10.11603/2312-0967.2019.3.10402.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-13

Як цитувати

Oleshchuk, O. M., Piniazhko, O. B., Kovtun L. І., Serediuk, V. V. ., Masheiko А. М., & Topachevskyi, O. A. (2020). АКТУАЛІЗАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ШКАЛИ РІВНІВ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТ ПРИ ОЦІНЦІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ЗА ДАНИМИ 2019 РОКУ. Фармацевтичний часопис, (2), 76–83. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11256

Номер

Розділ

ФАРМАКОЕКОНОМІКА