ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЮСНОЇ МАСИ DELPHINIUM ELATUM L.

Автор(и)

  • O. S. Khropot Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-1985-3498
  • Ye. V. Bazavluk Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-0408-1605
  • R. T. Konechna Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-6420-9063
  • I. I. Hubytska Національний університет «Львівська політехніка»
  • Y. Т. Konechnyi Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • I. Jasicka-Misiak Опольський університет, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0001-7788-5482
  • P. P. Wieczorek Опольський університет, Республіка Польща
  • V. P. Novikov Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-0485-8720

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11205

Ключові слова:

Delphinium elatum L., регулятори росту, калюс, фенольні сполуки, флавоноїди, екстракт, антимікробна активність, антиоксидантна активність

Анотація

Мета роботи. Ввести в культуру in vitro Delphinium elatum L., дослідити вплив регуляторів росту на процеси росту рослинних клітин, визначити оптимальні умови культивування рослини в умовах in vitro. Одержати екстракти біомаси та рослинної сировини D. elatum, провести порівняльне дослідження вмісту біологічно активних сполук, антимікробної та антиоксидантної активностей.

Матеріали і методи. Культивування D. elatum проводили на модифікованому живильному середовищі Мурасіге-Скуга. Екстракти одержували методом мацерації, як екстрагент використовували водно-етанольні розчини в концентрації 20, 40, 70 та 90 %. Загальний вміст фенольних сполук в екстрактах визначали спектрофотометричним методом Фоліна-Чокальтеу, загальний вміст флавоноїдів – колориметричним методом з алюмінію хлоридом. Антимікробну активність досліджували на стандартних та клінічних штамах мікроорганізмів методом дифузії в агар, антиоксидантну активність – спектрофотометричним методом шляхом взаємодії зі стабільним хромоген-радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом.

Результати й обговорення. Підібрано оптимальну схему стратифікації та стерилізації насіння D. elatum з найбільшим виходом асептичних експлантів: почергові механічна обробка, змочування холодною стерильною водою, витримка в холодильнику, обробка 70 % етанолом, натрію гіпохлоритом та стерилізованою бідистильованою водою.

Визначено склад поживного середовища Мурасіге-Скуга, доповненого регуляторами росту БАП, 2,4-Д, на якому спостерігались найвищі значення індексу росту і найменший час подвоєння біомаси калюсів. Одержано калюсну біомасу після 35 діб культивування.

Досліджено загальний вміст флавоноїдів та фенольних сполук в екстрактах D. Elatum. Встановлено, що екстракти як калюсної біомаси, так і рослинної сировини, одержані з 40 % водно-етанольним розчином мають найбільший вміст фенольних сполук і флавоноїдів.  

Встановлено протимікробну та протигрибкову активність екстрактів D. elatum щодо стандартних та клінічних штамів деяких мікроорганізмів. Визначено, що максимальну активність проявили екстракти D. elatum, одержані з 40 % та 70 % водно-етанольними розчинами.

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що калюсна біомаса D. elatum за вмістом фенольних сполук, флавоноїдів та фармакологічною активністю не поступається рослинній сировині і може бути використана як рівноцінна лікарська сировина.

Біографії авторів

O. S. Khropot, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Ye. V. Bazavluk, Національний університет «Львівська політехніка»

студент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

R. T. Konechna, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. фармац. н., доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

I. I. Hubytska, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. хім. н., доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Y. Т. Konechnyi, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

аспірант кафедри мікробіології

I. Jasicka-Misiak , Опольський університет, Республіка Польща

габілітований доктор, професор кафедри аналітичної та екологічної хімії

P. P. Wieczorek, Опольський університет, Республіка Польща

габілітований доктор, професор, декан хімічного факультету

V. P. Novikov, Національний університет «Львівська політехніка»

д. хім. н., професор, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Посилання

Didukh YaP. Red Data Book of Ukraine. Flora [Червона книга України. Рослинний світ] Kyiv: Hlobalkonsaltynh; 2009. Ukrainian.

Konechna RT, Konechnyi YuT, Petrina RO, Shykula RH, Wieczorek P, Jasicka-Misiak I, et al. Obtaining and research of callus mass of Gentiana lutea L. roots. Res J Pharm Biol. Chem. Sci. 2015;6(4): 1490-5.

Shimizu K, Yogai T, Hashimoto F, Sakata Y. Plant regeneration from suspension cell culture of Delphinium Hort J. 2004;73(5): 435-40. Available from: https://doi.org/10.2503/jjshs.73.435

Hosokawa K, Koiwa H, Yamamura S. In vitro adventitious shoot formation on petioles of commercial cultivars of Delphinium. Sci Hortic. 2001;90(1-2): 143-50. Available from: https://doi.org/10.1016/S0304-4238(00)00249-1

Murphy KP, Santamaria JM, Davibs WJ, Lumsden PJ. Ventilation of culture vessels. I. Increased ’growth in vitro and survival ex vitro of Delphinium. J. Hortic Sci Biotechnol. 1998;73: 725-9. Available from: https://doi.org/10.1080/14620316.1998.11511039

Murashige T, Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. plant. 1962;15(3): 473-497. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x

Konechna RT, Petrina RO, Novikov VP, Konechnyi YuT, Shykula RH, Korniichuk OP. [Research of callus mass extracts Carlina acaulis L.]. Ukr Bioph J. 2015;4(39): 57-61.

Kokotkiewicz A, Bucinski A, Luczkiewicz M. Light and temperature conditions affect bioflavonoid accumulation in callus cultures of Cyclopia subternata Vogel (honeybush). PCTOC. 2014;118(3): 589-93. Available from: http://dx.doi.org/10.15294/biosaintifika.v12i1.21704

State Pharmacopoeia of Ukraine. 1st edition. Appendix 1. [Державна Фармакопея України] Kharkiv: State Enterprise "Scientific Expert pharmacopoeia center"; 2004. Ukrainian.

Wilczyńska A. Phenolic content and antioxidant activity of different types of Polish honey – A short report. Pol J Food Nutr Sci. 2010;6: 309-13.

Meda A, Lamien Ch, Romito M, Millogo J, Nacoulma O. Determination of the total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasan honey, as well as their radical scavenging activity. Food Chem. 2005;91: 571-7. Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.10.006

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-23

Як цитувати

Khropot, O. S., Bazavluk, Y. V., Konechna, R. T., Hubytska, I. I., Konechnyi Y. Т., Jasicka-Misiak , I., … Novikov, V. P. (2020). ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЮСНОЇ МАСИ DELPHINIUM ELATUM L. Фармацевтичний часопис, (2), 5–15. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11205

Номер

Розділ

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ