ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11192

Ключові слова:

заклад вищої освіти, дистанційне навчання в умовах загальнонаціонального карантину, масове дистанційне навчання, проблеми організації дистанційного навчання у Національному фармацевтичному університеті, on-line опитування

Анотація

Мета роботи. Представлення досвіду впровадження та реалізації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти в умовах загальнонаціонального карантину, зокрема, у Національному фармацевтичному університеті.

Матеріали і методи. Аналіз проведено на основі результатів соціологічного дослідження «Особливості впровадження дистанційного навчання в умовах загальнонаціонального карантину». Отримані дані представлено з використанням методів узагальнення, систематизації, одновимірних та багатовимірних статистик, графічного та порівняльного аналізу. Використано метод інформаційного пошуку, on-line анкетування.

Результати й обговорення. Встановлено, що впровадження та реалізація дистанційного навчання в умовах загальнонаціонального карантину в університеті має певні особливості. Науково-педагогічна спільнота університету спрямувала зусилля задля забезпечення ефективного дистанційного навчання майбутніх фахівців. Результати соціологічного опитування викладачів університету свідчать про наявність позитивних тенденцій щодо ефективності роботи на відстані. Попри те, що бажання навчатися дистанційно відчувається у студентів не повною мірою, результати самооцінки викладачів свідчать про високий рівень власної вмотивованості та готовності до організації дистанційного навчання в університеті. Для організації навчання використано можливості платформи Moodle, сайту pharmel.kharkiv.edu, сучасних інформаційних Інтернет потужностей. Здобувачам освіти запропоновано різні форми навчальної роботи, а саме: роботу під час організації on-line лекцій, самостійне опрацювання лекцій з дистанційним доступом, самостійне виконання завдань, розрахункових та ситуаційних задач, кейсів, підготовку рефератів, організовано моніторинг знань студентів у формі тестування на сайті tests.nuph.edu.ua, використано технологію «розбір типових помилок», організовано проведення групових та індивідуальних on-line консультацій. Проблеми початкового етапу впровадження масового дистанційного навчання попри достатньо високий рівень володіння викладачами навичками розробки дистанційних курсів, переважно мали організаційний та технічний характер.

Висновки. Аналіз особливостей впровадження масового дистанційного навчання у Національному фармацевтичному університеті в умовах загальнонаціонального карантину показав, що задля збереження високих показників його результативності подальші зусилля науково-педагогічної спільноти університету повинні бути спрямовані на коригування навчальної роботи з іноземними студентами; підвищення рівня володіння дистанційними технологіями; змістовного наповнення навчальних курсів, які раніше не передбачали дистанційного супроводження та підвищення мотивації здобувачів вищої освіти щодо дистанційного навчання.

Біографії авторів

A. A. Kotvitska, Національний фармацевтичний університет

д. фармац. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор

O. S. Ovakimian, Національний фармацевтичний університет

канд. соціол. наук, доцент, провідний соціолог відділу управління якістю

A. V. Volkova, Національний фармацевтичний університет

канд. фармац. н., доцент, завідувачка кафедри соціальної фармації

Посилання

Concept of development of distance education in Ukraine [Internet]. Available from: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html [Accessed April 2020]. Ukrainian.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “Regulations on Distance Learning” from April 25, 2013, No. 466 [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 [Accessed April 2020]. Ukrainian.

Law of Ukraine “On Higher Education” from July 1, 2014, No. 1556-VII [Internet]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [Accessed April 2020]. Ukrainian.

Zabolotskyi AYu. [The current state of distance learning at universities in Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu im. Alfreda Nobelia. 2016;1((11)I): 221-5. Ukrainian.

Sysoieva SO, Osadcha KP. [Condition, technologies and prospects of distance learning in the higher education of Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. [Internet]. 2019;70(2): 271-84. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_70_2_22. [Accessed April 2020]. Ukrainian.

Galiy, LV, Seropian TM. [The methodical and organizational problems of implementation of distance learning in the pharmaceutical education]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2017;3(3):3-11. Available from: https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.90 [Accessed April 2020].Ukrainian.

Galiy LV, Seropian TM. [Implementation of distance learning in pharmaceutical education (on example of National University of Pharmacy)]. Farmatsevt chasop. 2017;3:112-117. Available from: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.3.7869 [Accessed April 2020]. Ukrainian.

Klipa YuV. [Effectiveness improvement of distance learning of students: international and local experience]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy. 2017;2(29):92-96. Ukrainian.

On the introduction of quarantine measures in NUPh: NUPh order of 11.03.2020 No. 139. Available from: https://nuph.edu.ua/nakazi-nfau/ [Accessed April 2020]. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-15

Як цитувати

Kotvitska, A. A., Ovakimian, O. S., & Volkova, A. V. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Фармацевтичний часопис, (2), 84–91. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.2.11192

Номер

Розділ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА