РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ШКАЛИ РІВНІВ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТ ПРИ ОЦІНЦІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10402

Ключові слова:

оцінка медичних технологій, аналіз впливу на бюджет, Національний перелік основних лікарських засобів, лікарські засоби

Анотація

Мета роботи. Розробка шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці включення лікарського засобу до Національного переліку основних лікарських засобів (Національного переліку) під час аналізу економічної ефективності лікарських засобів (ЛЗ).

Матеріали і методи. З використанням АВС-аналізу розроблено рекомендації з оцінки потенційного впливу на бюджет ЛЗ у разі його включення до Національного переліку. В дослідженні використано дані, представлені системою дослідження ринку «Фармексплорер»,  Support in Market Development (SMD) за 2018 рік.

Результати й обговорення. Розроблену шкалу рівнів впливу на бюджет рекомендовано використовувати для оцінки фінансових наслідків використання медичної технології протягом відповідного часового горизонту -  на 1 та більше років для забезпечення належного рівня функціонування у сфері охорони здоров’я. Якщо витрати  на одну міжнародну непатентовану назву (МНН) при закупівлі за кошти державного та місцевого бюджетів перевищують 40 млн грн на рік, то вплив на бюджет буде надмірний. Якщо витрати на одну МНН знаходяться в межах від 20 млн до 40 млн грн, то вплив на бюджет – великий, якщо витрати становлять від 10 до 20 млн грн – помірний, а менше 10 млн грн  -  незначний. При умові включення ЛЗ до Національного переліку для закупівлі закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з місцевих бюджетів, шкала рівнів впливу на бюджет має таку градацію:  якщо витрати  на одну МНН перевищують 17 млн грн на рік, то вплив на бюджет буде надмірний, в межах від 6 до 17 млн грн – великий, в межах від 3 до 6 млн грн - помірний, менше 3 млн – незначний.

Висновок. На основі проведеного аналізу закупівель ЛЗ з Національного переліку за 2018 рік розроблено шкалу рівнів впливу на бюджет, яка має таку градацію за чотирма рівнями впливу: надмірний, великий, помірний та незначний.  Перспективним є використання шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці медичних технологій з метою їх подальшого фінансування за кошти державного та місцевих бюджетів в Україні.

Біографії авторів

O.M. Oleschuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д. мед. н., професор, голова Експертного комітету з відбору та використання  основних лікарських засобів МОЗ України, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією

T. M. Dumenko, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

к. мед. н., директор

O. B. Pinyazhko, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

к. фарм. н., директор Департаменту оцінки медичних технологій, член Експертного комітету з відбору та використання  основних лікарських засобів МОЗ України, Київ

I. M. Romanenko, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

член Експертного комітету з відбору та використання  основних лікарських засобів, начальник відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Департаменту оцінки медичних технологій, Київ

M. M. Klimenko, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

член Експертного комітету з відбору та використання  основних лікарських засобів, заступник начальника відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Департаменту оцінки медичних технологій, Київ

O. A. Topachevsky, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

член Експертного комітету з відбору та використання  основних лікарських засобів, Київ

M. B. Leleka, ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

к. фарм. н., експерт відділу оцінки економічної ефективності лікарських засобів Департаменту оцінки медичних технологій ДП, Київ

Посилання

Decree of the Cabinet of Ministers 12/05/2018 р. № 1022. On Approval of the State Strategy for the Implementation of the State Policy of Providing the Population with Medicines for the period up to 2025 [Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року]. Available from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-2018-%D0%BFhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-16]

Order of the Ministry of Health of Ukraine 02/11/2016 № 84. On Approval of the Regulation on the National List of Essential Medicines and the Regulation of the Expert Committee of Selection and Use of Essential Medicines [Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів] Available from: [ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-16]

Guidelines for the health technology assessment, Expert Committee on the selection and use of essential medicines of the Ministry of Health of Ukraine, Version 1.1., Kyiv 2018. [Керівна настанова із оцінки технологій охорони здоров’я, Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, Версія 1.1.] Київ 2018.

Order of the Ministry of Health of Ukraine on 04/03/2017. № 275-р. On approval of the medium-term plan of the Government's priority actions by 2020 and the plan of the Government's priority actions for 2017. [Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік] Available from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#n10]

Budget impact test (NICE). Access [https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/budget-impact-test]

Sean D. Sullivan, Josephine A. Mauskopf, Federico Augustovski, J. Jaime Caro, Karen M. Lee, Mark Minchin, et al. - Budget Impact Analysis—Principles of Good Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget Impact Analysis Good Practice II Task Force. Value in Health. 2014; Vol.17, Issue 1: 5–14. Available from: [https://doi.org/10.1016/j.jval.2013.08.2291]

Josephine A. Mauskopf, Sean D. Sullivan, Lieven Annemans, Jaime Caro, C. Daniel Mullins, Mark Nuijten, at al. Principles of Good Practice for Budget Impact Analysis: Report of the ISPOR Task Force on Good Research Practices— Budget Impact Analysis. Value in Health. 2007; Vol.10, № 5: 336-347. Available from: [https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2007.00187.x]

Drug and Therapeutics Committees - A Practical Guide. World Health Organization. 2003; Available from: [ http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4882e/12.html]

Management Sciences for Health and World Health Organization. 2007. Drug and Therapeutics Committee Training Course. Submitted to the U.S. Agency for International Development by the Rational Pharmaceutical Management Plus Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health.

Pariy VD, Safonov YuM, Zakharova NM, Dumenko TM, Zhula AV, Taran VV., Borus VM, Vezhnovets TA, Matukova DG, Prus NV. Economichnuy analis vukorustannia resursiv v sustemi okhoronu zdorovia [Economic analysis of the use of resources in the health system] Zhutomur: «Polissia»; 2015. 142 p.

Morozov A. M.., Yakovleva L. V.., Besditko N. V. et al. Metoduchni recomendacii z ocincuclinichnoi ta economichnoi docilnosti vucorustannia likarskukh zasobiv v licuvalno-profilactuchnomu zacladi (suprovid formularnoi sustemu) [Methodical recommendations for assessing the clinical and economic feasibility of the use of drugs in the health care institution (support of the formular system)]. – Kharkiv: NPhU, 2012. – 59 s.

Bidiuk PI, Terentiev OM, Prosiankina-Zharova TI. Prukladna statistika [Applied statistics] Vinnutsia: "Edelveis &K"; 2013.

Gerasumenko SS, Golovach AV, Jerina AM, Kozuriev OV, Palian ZO, Shustiko AA. Statistika 2-Ed, К.: КNЕU; 2000. 467 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-09

Як цитувати

Oleschuk, O. ., Dumenko, T. M., Pinyazhko, O. B., Romanenko, I. M., Klimenko, M. M., Topachevsky, O. A., & Leleka, M. B. (2019). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ШКАЛИ РІВНІВ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТ ПРИ ОЦІНЦІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. Фармацевтичний часопис, (3), 92–101. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10402

Номер

Розділ

ФАРМАКОЕКОНОМІКА