СТАТИСТИЧНА ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Ключові слова: хронічний простатит, антибіотики, нестероїдні протизапальні засоби, простатопротектори, клінічна ефективність, еквівалентність, показник «шанси», показник «витрати/ефективність» ефективність

Анотація

Мета роботи. Статистичне узагальнення даних клінічних досліджень (КД)  лікарських засобів (ЛЗ), що використовуються при лікуванні хронічного простатиту (ХП), а також їх фармакоекономічна оцінка.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження: відомості Кокранівської бази контрольованих досліджень і веб-ресурсу Medline / PubMed Національної медичної бібліотеки США за 1995-2012 рр. щодо клінічної ефективності та безпеки антибіотиків (АБ), простатопротекторів (ПП) та нестероїдних протизапальних ЛЗ (НПЛЗ) при лікуванні ХП; дані Оранжевої книги Управління з контролю якості харчових продуктів та ЛЗ США (OB) і протоколів Комітету з ЛЗ для людини Європейського агентства ЛЗ (СНМР) та Rx index – Довідника еквівалентності ЛЗ про терапевтичну еквівалентність та/або біоеквівалентність ЛЗ; інформація програмного комплексу Аптека станом на січень 2019 р. про мінімальні закупівельні ціни ЛЗ.

Використано методи інформаційного пошуку, аналізу й синтезу, статистики та фармакоекономіки, показник «шанси», а також індекс ХП Національного інституту здоровя США для оцінки симптомів в КД (NIH-CPSI).

Результати й обговорення. Упорядковано дані опублікованих рецензованих, рандомізованих, плацебо-контрольованих КД із використання NIH-CPSI як результату щодо застосування АБ, ПП і НПЛЗ при ХП. Статистичне узагальнення відчить, що шанси АБ і ПП у КД знаходяться в межах 2,68…14,38 та 1,27…3,29 відповідно, тобто клінічний ефект швидше настаня, ніж не настаня. Встановлено, що при застосуванні Рофекоксибу (шанси = 3,76) теж є ймовірність настання клінічного ефекту.

Систематизовано інформацію про еквівалентність АБ, ПП і НПЛЗ для лікування ХП, які зареєстровані в Україні. Встановлено, що 3 торгові назви (ТН) Левофлоксацину (з них одна ТН в двох дозах) присутні в переліку Rx index. Водночас Левофлоксацин-Тева таб. п/о 500 мг №10 (Актавіс ЛТД, Мальта) знаходиться у двох аналізованих переліках (ОВ і Rx index). Окрім цього, показано, що одна ТН Силодозину наявна тільки в переліку СНМР. З двох ТН Фінастериду один ЛЗ Аденостерид-Здоров’я таб. 5 мг №30 (Здоров’я, Україна) присутній в Rx index, а інший ЛЗ Проскар таб. 5 мг №28 (Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди) – у двох досліджуваних переліках (ОВ і Rx index).

Обчислено показник «вартість/ефективність» для ТН Левофлоксацину, Ципрофлоксацину, Тамсулозину, Serenoa repens, Фінастериду, Силодозину та Рофекоксибу. При чому в АБ використали найнижчий показник клінічної ефективності, а саме для Левофлоксацину – 92,0 %, Ципрофлоксацину – 72,8 %, а в ПП – для ТН, у яких доведена клінічна ефективність понад 70 %.

Висновки. Завдяки упорядкуванню  інформації КД щодо застосування ЛЗ при лікуванні ХП встановлено, що клінічна ефективність АБ складає 92,0–93,5 % (Левофлоксацин) і 72,8–76,8 % (Ципрофлоксацин), ПП – від 56,0 % (Силодозин) до 76,7 % (ЛЗ Serenoa repens), НПЛЗ Рофекоксибу – 79,0 %. Встановлено, що ймовірність настання клінічного ефекту значно вища від ймовірності, що такий ефект не спостерігатиметься, при лікуванні ХП АБ (шанси = 2,68…14,38) і ПП (шанси = 1,27…3,29). При цьому найкращий результат характерний для АБ Левофлоксацину, помітно кращий – для ПП Serenoa repens, Фінастериду та Тамсулозину. За співвідношенням вартість/ефективність визначено, що станом на січень 2019 р. спостерігається клініко-економічна перевага застосування: в АБ серед ТН Левофлоксацину у Левофлоксацину таб. 500 мг №14 (Астрафарм, Україна) і ТН Ципрофлоксацину – Ципрофлоксацину таб.  250 мг №10 (ДЗ «ГНЦЛС», Україна); у ПП серед ТН Тамсулозину в Уримака капс. 0,4 мг № 30 (Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія), ТН Фінастериду – Аденостерида-Здоров’я таб. 5 мг № 30 (Здоров’я, Україна) і ТН фітопрепаратів – Простамола ® уно капс. 320 мг № 30 (Берлін-хемі АГ, Німеччина). При цьому для Аденостерида-Здоров’я таб. 5 мг № 30 (Здоров’я, Україна) встановлений рівень еквівалентності.

Біографії авторів

I. V. Gadyak, Івано-Франківський національний медичний університет

асист. кафедри  фармації

B. P. Hromovyk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д-р фармац. н., проф., завідувач кафедри організації та економіки фармації

Посилання

McNaughton-Collins M, Stafford RS, O'Leary MP, Barry MJ. How common is prostatitis? A national survey of physician visits. Urol. 1998;159: 1224-8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(01)63564-X.

Nickel JC, Alexandr RB, Anderson R, et al. Category ІІІ chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: Insights from The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Collaborative Research Network Studies. Urol Rep. 2008; 9(4): 320-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11934-008-0055-7.

Lytvynets YeA. Modern views on pathogenesis, diagnostics and directions of medical influence in patients with chronic prostatitis. Halytskyi likarskyi visn. 2004;4: 114-8. Ukrainian.

Nickel JC, Nyberg LM, Hennenfent M. Research guidelines for chronic prostatitis: consensus report from the first National Institutes of Health International Prostatitis Collaborative Network. Urol. 1999;54: 229-33.

Orange Book: Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob.

European Medicines Agency. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/search/search

Zupanets IA, Chernykh VP. Handbook of equivalence of medicines. [Довідник еквівалентності лікарських засобів] Kyiv: Farmatsevt Praktyk; 2016. Ukrainian.

Program complex “Pharmacy”. Available from: https://pharmbase.com.ua/uk/optovi-propozitsiyi/.

Krieger JN, Nyberg L, Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA. 1999;282: 236-7.

Propert KJ, Litwin M, Wang Y, et al. Responsiveness of the National Institutes of Health. Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) Qual Life Res. 2006;15:299-305. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11136-005-1317-1.

Rozhko MM, Ivanova NS. Application of odds ratio to assess the efficiency of root canal treatment. Arkhiv klin medytsyny. 2012;1(18): 78-81. Ukrainian.

Shtabinskaya TT, Basinskiy VA, Lyalikov SA. Angiogenesis in adenocarcinoma of the colon. Monograph. [Ангиогенез в аденокарциноме толстой кишки: монография] Grodno: GrGMU; 2018. Russian.

Yakovleva LV. Pharmacoeconomics: for university students. [Фармакоекономіка: навч. посібник для студентів вузів] Vinnytsia: Nova Knyha; 2009. Ukrainian.

Wagenlehner F, Roscher K, Naber KG. Practice management of chronic bacterial prostatitis with levofloxacin. Aktualle Urol. 2011;42(3): 184-9. Available from: http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0031-1271439.

Naber KG, Roscher K, Botto H, Schaefer V. Oral levofloxacin 500 mg once daily in the treatment of chronic bacterial prostatitis. Int J Antimicrob Agents. 2008;32(2): 145-53. Available from: http://dx.doi.org/: 10.1016/j.ijantimicag.2008.03.014.

Schaeffer AJ, Wu SC, Tennenberg AM, Kahn JB. Treatment of chronic bacterial prostatitis with levofloxacin and ciprofloxacin lowers serum prostate specific antigen. Urol. 2005;174(1): 161-4. Available from: http://dx.doi.org/: 10.1097/01.ju.0000162017.24965.2b.

Trapeznikova MF, Savitskaia KI, al-Suri A, Nekhorosheva AG. Ciprofloxacin in the treatment of chronic bacterial prostatitis. Urol Nefrol (Mosk). 1995(5): 20-3.

Aliaev IuG, Vinarov AZ, Lokshin KL, Spivak LG. Efficiency and safety of prostamol-Uno in patients with chronic abacterial prostatitis. Urol. 2006;1: 47-50. Russian.

Nickel JC, Downey J, Pontari MA, et al. A randomized placebo-controlled multicentre study to evaluate the safety and efficacy of finasteride for male chronic pelvic pain syndrome (category III A chronic nonbacterial prostatitis). BJU Int. 2004;93(7): 991-5.

Chen XS, Ye ZQ, Zeng XY.Zhonghua Nan Ke Xue. Tamsulosin for the treatment of chronic abacterial prostatitis. 2002;8(1): 51-3.

Mehik A, Alas P, Nickel JC, Sarpola A, Helström PAlfuzosin treatment for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot study. J Urology. 2003;62(3): 425-9.

Cheah PY, Liong ML, Yuen KH et al. Terazosin therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, placebo controlled trial. J Urol. 2003; 169: 592-6.

Nickel JC, O'Leary MP, Lepor H, et al. Silodosin for men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: results of a phase II multicenter, double-blind, placebo controlled study. Urol. 2011; 186(1): 125-31. Available from: http://dx.doi.org:10.1016/j.juro.2011.03.028.

Nickel JC, Pontari M, Moon Tet al. A randomized, placebo-controlled, multicenter study to evaluate the safety and efficacy of rofecoxib in the treatment of chronic nonbacterial prostatitis. Urol. 2003; 169:1401-5 Available from: http://dx.doi.org:10.1097/01.ju.0000054983.45096.16

Опубліковано
2019-05-29
Як цитувати
Gadyak, I. V., & Hromovyk, B. P. (2019). СТАТИСТИЧНА ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ. Фармацевтичний часопис, (2), 76-86. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.2.10161
Номер
Розділ
ФАРМАКОЕКОНОМІКА