ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕРАПІЇ

  • V. M. Zhdan Українська медична стоматологічна академія, Полтава
  • M. Yu. Babanina Вищий державний навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія"
  • Ye. M. Kitura Українська медична стоматологічна академія, Полтава
  • M. V. Tkachenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Ключові слова: : «віртуальний пацієнт», симуляційні технології, стандарти освіти

Анотація

У статті представлено досвід застосування системи Body Interact – clinical reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних сценаріїв, яка дає можливість у реальному режимі часу відтворити певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських та американських медичних асоціацій. Для відпрацювання техніки серцево-легеневої реанімації лікарями-інтернами ми використовуємо манекен-систему GD/ALS10 750+ALS, яка забезпечує навчання щодо підтримки життєдіяльності і дотримується рекомендацій стосовно серцево-легеневої реанімації  та невідкладної допомоги при серцево-судинних захворюваннях. Використання симуляційних технологій орієнтує лікаря на командну працю, вміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню інтелектуальної самостійності та професіоналізму.

Біографії авторів

V. M. Zhdan, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

ORCID 0000-0002-4633-5477

Scopus Author ID 57194143187

M. Yu. Babanina, Вищий державний навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія"

ORCID 0000-0002-6546-9454

Scopus Author ID 56089051600

Ye. M. Kitura, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

ORCID 0000-0002-2636-4596

Scopus Author ID 6505817861

M. V. Tkachenko, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

ORCID 0000-0002-0253-8686

Scopus Author ID 56024847400

Посилання

Zhdan, V.M., Babanina, M.Yu., Kitura, Ye.M., Shylkina, L.M., & Tkachenko, M.V. (2018). Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii na kursakh pidvyshchennia kvalifikatsii likariv [Application of innovative technologies at the courses of professional development of doctors]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Biology and Medicine Problems, 4, 1(146), 142-145 [in Ukrainian].

Potiazhenko, M.M., Sokoliuk, N.L., & Kitura, O.Ye. (2017). Innovatsiini tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi roboty likariv-interniv iz fakhu “Vnutrishni khvoroby” [Innovative technologies in the organization of independent work of doctors-interns in the specialty “Internal diseases”]. Innovatsiini tekhnolohii v orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv medychnykh osvitnikh zakladiv: Mater. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu – Innovative technologies in the organization of independent work of students of medical educational institutions: Materials of Educational Scientific Conference with International Participation. March, 23. Poltava [in Ukrainian].

Markov, Yu.I., & Orel, V.V. (2014). Symuliatsiini tekhno­lohii vidpratsiuvannia praktychnykh navykiv sertsevo-lehenevoi reanimatsii v medytsyni nevidkladnykh staniv [Simulation technologies for working out practical skills of cardiopulmonary resuscitation in emergency medicine]. Medytsyna nevidkladnykh staniv – Emergency Medicine, 7 (62), 157-158 [in Ukrainian].

Tutchenko, M.I., & Susak, Ya.M. (2013). Symuliatsiini tekhnolohii v navchanni studentiv-medykiv praktychnym navychkam [Simulation technologies in teaching medical students practical skills]. Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii “Aktualni problemy suchasnoi medytsyny” – Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy “Actual Problems of Modern Medicine”, 13, 1(41), 326-327 [in Ukrainian].

Zhdan, V.M., Kitura, Ye.M., Babanina, M.Yu., Tkachenko, M.V., Volchenko, H.V., Shylkina, L.M., & Lebid, V.H. (2018). Implementation of main interactive teaching methods in training of medical specialist. Medychna osvita – Medical Education, 1(77), 68-71.

Rory McLeod, & Robert Stone (2001). Science, medicine, and the future. BMJ, 323.

Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Zhdan, V. M., Babanina, M. Y., Kitura, Y. M., & Tkachenko, M. V. (2019). ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕРАПІЇ. Медична освіта, (2), 86-89. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.9928
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ