ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ МЕДСЕСТРИНСТВА НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  • N. I. Savytska КЗ «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» ДОР
  • O. M. Mochulska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: медичне право, права людини, керівники медсестринства, компетенції

Анотація

У статті розглянуто і досліджено сучасні тенденції розвитку правової освіти громадян, становлення правових інсти­туцій, утвердження верховенства права в усіх сферах буття і функціонування суспільства. Виокремлено актуальні питання юридичного забезпечення прав громадян у галузі охорони здоров’я і питання якості юридичної бази організації та здійснення медичної діяльності в Україні. Проаналізовано особистий досвід та представлено результати впровадження у навчальному комунальному закладі «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» ДОР у 2016–2017 та 2017–2018 навчальних роках короткотермінового циклу тематичного удосконалення (ТУ) «Медичне право» для керівників медсестринських служб закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області. Проведено оцінку рівня правових знань керівників медсестринства. Наведено результати комп’ютерного вхідного (базового) тестового контролю та підсумкового тестування, які  свідчать, що рівень отриманих слухачами знань під час навчання значно перевищує рівень їх базових знань.

Представлені нами матеріали показали, що проведення циклу тематичного удосконалення з медичного права, як сучасної навчаль­ної дисципліни, є особливо актуальним та необхідним, сприяє розвитку професійних компетенцій слухачів на етапі післядипломного навчання керівників медсестринства. Навчання на циклі тематичного удосконалення (ТУ) «Медичне право» дозволяє слухачам набути необхідного обсягу правових знань та сформувати навички і вміння вирішення складних управлінських задач щодо правовідносин між медичними працівниками і пацієнтами.

Біографія автора

O. M. Mochulska, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-0426-9715

ResearcherID Q-4885-2016

Посилання

Voronenko, Yu.V., & Radish, Ya.F. (2006). Pravo – vazhlyva skladova prohramy pisliadyplomnoi pidhotovky kerivnykiv systemy ohorony zdorovia Ukrainy [Law is an important component of the program of post-graduate training of healthcare system heads in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 6(56), 35-39 [in Ukrainian].

Istomin, S.V., Krysina, N.P. (2016). Medychne pravo yak nauka ta predmet vykladannia [Medical law as a science and subject of teaching]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public Administration: Improvement and Development, 3, 2009 [in Ukrainian].

Radish, Ya.F. (2006). Pytannia medychnoho prava v dysertatsiinykh doslidzhenniakh ukrainskykh avtoriv (2004-2006 rokiv) [Issues of medical law in dissertation of Ukrainian authors researches (2004-2006.)]. Likarska sprava (Le­chebnoe delo) – Medical Practice, 7, 89-94 [in Ukrainian].

Stetsenko, S.H., Seniuta, I. Ya. (2008). Medychne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Medical Law of Ukraine: Textbook]. Vseukrainska asotsiatsia vydavtsiv “Pravova yednist” – Ukrainian Publishers Association “Legal Unity”. Kyiv [in Ukrainian].

Kennedy Ian, Grubb Andrew (2005). Medical Law, 3rd ed. London: Butterworth, 2380.

Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Savytska, N. I., & Mochulska, O. M. (2019). ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ МЕДСЕСТРИНСТВА НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 107-113. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.9872
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ