ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • M. I. Rymarchuk Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9543

Ключові слова:

студентоцентрований підхід, професійна готовність, охорона здоров’я

Анотація

Мета роботи – аналіз теоретико-методичних основ формування професійної готовності майбутніх лікарів у контексті впровадження студентоцентрованого підходу в закладах вищої медичної освіти України. Реформування системи охорони здоров’я в сучасній Україні актуалізують необхідність інноваційних змін у професійній підготовці майбутніх лікарів, від фахової готовності яких безпосередньо залежить успішне функціонування медицини.

Основна частина. Студентоцентроване навчання як основна вимога Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) передбачає якісну трансформацію навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються, з метою досягнення їх автономії та здатності до критичного мислення на основі результатного підходу, що має важливе значення у формуванні професійної готовності майбутніх фахівців.

Завдяки тому, що студентоцентрований підхід передбачає статус студентів як важливих, активних учасників їхнього власного навчання, суттєво зростає значення їх внутрішньої мотивації до вдосконалення особистісних і професійних якостей. Внутрішня мотивація стає базисом для реалізації змiсту фахової підготовки майбутніх лікарів із метою корегування їх особистісно-ціннісних, професійно важливих якостей.

Висновки. Студентоцентрований підхід детермінує усвідомлення студентами важливої ролі опанування навчальної програми. Cоціальна функція професійної обізнаності виступає основоположним чинником забезпечення ефективності навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я.

Посилання

Babyn, I. (2016). Zmina paradyhmy pidkhodu do navchannia v universyteti – iz oriientovanoho na vykladacha do studentotsentrovanoho yak osnovna vymoha YEPVO [The change of the paradigm of the approach to university education - from a teacher-centered to student-centered as the main requirement of the EHEA]. Retrieved from: http://lpehea.in.ua/sites/default/files/documents/2016/05/babyn_i.i._zbirnyk_voiv-kup_03.2016.pdf [in Ukrainian].

Vitenko, I.S. (1995). Psykholohichni osnovy pidhotov­ky medychnykh kadriv [Psychological bases of training of medical personnel]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Haluziak, V.M., & Tykholaz, S.I. (2016). Rozvytok profesiinoi spriamovanosti studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv: monohrafiia [Development of professional orientation of students of higher medical educational institutions: monograph]. Vinnytsia: TOV “Nilan-LTD” [in Ukrainian].

Zeer, E., & Symanyuk, E. (2005). Kompetentnosnyy podkhod k modernyzatsii professyonalnogo obrazovaniya [Competent approach to the modernization of vocational education]. Vysshee obrazovanye v Rossii – Higher Education in Russia, 4, 23-30 [in Russian].

Leshchenko, O. Polityka YUNESKO v osvitnii sferi. Ukrayina-Yevropa-Svit : zb. nauk. Prats [UNESCO policy in the educational sphere. Ukraine-Europe-World: collection of scientific works]. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7821/1/Leshchenko.pdf.

Liubina, L.A. (2015). Henderni osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Gender features of the formation of professional competence of future physicians] Candidathe’s thesis. Kyiv: Institute of Psychology by H.S. Kostiuk NAPAU of Ukraine. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V.M., Kalashnikova, S.A., Luhovyi, V.I., Stavytskyi, A.V., Rashkevych, Yu.M., & Talanova, Zh.V. (2014). Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita (2-e vyd., pererob. i dop.) [National educational glossary: higher education (2nd type, processing. and add)]. Kremen, V.H. (Ed.). Kyiv: TOV “Vydavnychyi dim “Pleiady” [in Ukrainian].

Skorobahata, O.M. (2018). Hotovnist do diialnosti yak psykholoho-pedahohichna problema [Readiness for activity as a psychological and pedagogical problem]. Retrieved from: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08somppp.pdf [in Ukrainian].

Suprun, L.M. (1994). Psykholohichnyi analiz hotovnosti maibutnikh medsester do profesiinoi diialnosti [Psychological analysis of the readiness of future nurses for professional activity: author’s abstract. dis for obtaining sciences]. Candidathe’s thesis. Kyiv: Institute of Psycho­logy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-19

Як цитувати

Rymarchuk, M. I. (2019). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ. Медична освіта, (1), 32–36. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9543

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти