ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, методика формування професійних умінь

Анотація

Мета роботи – узагальнити досвід використання різних інтерактивних форм навчання на практичному занятті і провести оцінку методики формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників для більш широкого впровадження її в навчальний процес.

Основна частина. В роботі висвітлено досвід використання на практичному занятті різних інтерактивних інноваційних технологій, таких, як дискусійне проблемне ситуаційне навчання, рольова ділова гра, мультимедійні інтерактивні технології, клінічний розбір, робота біля ліжка хворого. Проведена оцінка ефективності методики формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників, яка складається з 6 етапів.

Висновки. Використання інтерактивних методів навчання на практичному занятті дозволяє одночасно вирішити ряд завдань і відповідає сучасним вимогам до навчального процесу. Описана методика формування професійних умінь забезпечує достатній рівень засвоєння студентами практичних навиків і може бути рекомендована для широкого впровадження в навчальний процес.

Посилання

Dychkivska, І.М. (2013). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: praktykum: navch. posib. [dlia stud. vy­shchykh navch. zakl.] [Innovative pedagogical technologies: Workshop: Teaching. manual [for the students of higher medical institutions]. Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine. Кyiv: Slovo [in Ukrainian].

Lisovyi, V.М., & Markovskyi, V.D. (2012). Vykorystannia novitnikh tekhnolohii dlia osobystisnoi pidhotovky studentiv KhNMU [Use of the latest technologies for the personal training of students of the KhNMU]. Materialy Vseukr. navch. nauk. Konf. – Materials of All-Ukrainian Scientific Practical Conference. Тernopil; 2012. (pp. 45-47) [in Ukrainian].

Vlasenko, О.М. (2012). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia u suchasnii vyshchii shkoli [Use of interactive teaching methods in modern high school]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of Zhytomyr State Medical University, 64, 94-97 [in Ukrainian].

Bulakh, І.S., & Dolynska, L.V. (2012). Psykholohichni aspekty mizhosobystisnoi vzaiemodii vykladachiv і studentiv: navchalno-metodychnyi posibnyk [Psychological aspects of interpersonal interaction of teachers and students: method. manual]. Ministry of Education and Science of Ukraine. National Pedagogical University by M.P. Drahomanov. Кyiv: NPU [in Ukrainian].

Sysoieva, S.О. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk NAPN Ukrainy [Interactive adult learning technologies: teaching manual]. Institute of Pedagogical Education and Education of Adults. Кyiv: VD “ЕКМО” [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-11-05
Як цитувати
Pavliak, A. Y. (2018). ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Медична освіта, (1), 102-106. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9357
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи