ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ У СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  • Є. О. Воробйов
  • Т. І. Шевченко
  • С. І. Сорокіна
  • І. П. Кудря
  • О. А. Шапошник

Анотація

Проведення виробничої практики на 4 курсі вищих медичних навчальних закладів України є важливим етапом у
формуванні та становленні майбутнього лікаря. В умовах переходу до Болонського процесу розроблена нова програма
виробничої лікарської практики, основні положення якого не завжди мають перевагу порівняно з досвідом минулих
років. Згідно з новою програмою, обсяг необхідних практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, був значно
скорочений.
Виробнича практика студентів 4 курсу проводиться після закінчення семестру, частіше у період відпусток. Тому наван-
таження на одного викладача значно збільшується, але аудиторні години при цьому не виділяються. Також вдвічі скоро-
тилась тривалість роботи у відділеннях терапевтичного профілю, що негативно відбивається на рівні опанування про-
фесійних навичок та вмінь.
На нашу думку, організація проведення виробничої практики минулих років була більш оптимальною. Тісна співпраця
лікарів практичної охорони здоров’я і викладачів медичних вузів мала позитивний вплив на якість підготовки майбутніх
фахівців.
Потребують перегляду організаційні питання проведення підсумкового контролю засвоєння модуля лікарської вироб-
ничої практики.
Опубліковано
2013-07-14
Як цитувати
Воробйов, Є. О., Шевченко, Т. І., Сорокіна, С. І., Кудря, І. П., & Шапошник, О. А. (2013). ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ У СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.v0i3.927
Номер
Розділ
Статті