ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Автор(и)

  • O. H. Buriak Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці
  • N. D. Pavliukovych Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці
  • O. V. Pavliukovuch Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці
  • K. A. Chimpoi Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9218

Ключові слова:

клінічне мислення, ситуаційні завдання, студенти

Анотація

Мета роботи – обговорення можливості застосування ситуаційних завдань для формування клінічного мислення у студентів.

Основна частина. Одним із головних завдань навчання студентів-медиків є формування клінічного мислення, що дозволяє надалі самостійно працювати з хворими як під час навчання на старших курсах, так і в інтернатурі. Беручи до уваги, що проведення практичних занять передбачає тестовий контроль знань на кожному занятті, з одного боку, а з іншого – передбачає відпрацювання практичних навичок з обстеження хворого, це певним чином обмежує можливості розвитку у студентів клінічного мислення.

Поточний контроль – це не тільки перевірка рівня засвоєння матеріалу заняття, це ще й продовження навчання, повторення основних питань теми, систематизація знань та вмінь, а також їх закріплення.

Контроль за допомогою ситуаційних завдань покликаний підбити підсумок освоєння кожного розділу, підсумовувати знання студента, дати йому можливість систематизувати свої уявлення про провідні синдроми і клінічні ознаки захворювань різних систем та органів, дозволяє внести корективи в його розуміння законів функціонування організму в цілому.

Таким чином, частка клінічного мислення в рішенні ситуаційних задач дуже значна, і значення їх не вичерпується тільки контролем поточної підготовки по тій чи іншій темі, а є проміжним тренувальним заходом у системі підготовки.

Висновок. Таким чином, клінічні ситуаційні завдання можна використовувати не тільки для контролю знань, а й для формування клінічного мислення.

Посилання

Dukh, O.I. (2012). Vykorystannіa sytuatsiinykh zavdan pry vyvchenni biokhimii studentamy vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Use of situational tasks in the study of biochemistry by students of higher pedagogical educational institutions]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 20: Biolohiia – Scientific Journal by M.P. Drahomanov. Series 20: Biology. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2012_4_33 [in Ukrainian].

Bezruchko, M.V., Osipov, O.S., & Chelishvili, A.L. (2016). Zastosuvannia sytuatsiinykh zadach u navchanni medychnykh sester dystsypliny “Medsestrynstvo v khirurhii” [Application of situational tasks in the training of nurses in the discipline of Nursing in Surgery]. Tezy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Udoskonalennia yakosti pidhotovky likariv u suchasnykh umovakh” – Proceedings of the Scientific Practical Conference with International Participation: “Improvement of Training Quality in Modern Conditions”. March, 24, 2016. Poltava (pp. 15-16) [in Ukrainian].

Buriak, O.H., & Nechytailo, Yu.M. (2014). Dosvid vykladannia pediatrii v konteksti pidhotovky spetsialistiv pervynnoi medychnoi dopomohy [Experience in teaching Pediatrics in the context of training primary care professionals]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 38-40 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-17

Як цитувати

Buriak, O. H., Pavliukovych, N. D., Pavliukovuch, O. V., & Chimpoi, K. A. (2018). ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ. Медична освіта, (1), 10–12. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9218

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти