ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПІ РОЗБОРУ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ (CASE-BASED LEARNING). ЧАСТИНА 2: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • O. O. Bondarenko ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • N. S. Petruk ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • I. S. Shponka ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.4.8292

Ключові слова:

медична освіта, патоморфологія, case-based learning, інтерактивне навчання.

Анотація

Мета роботи. Стаття присвячена аналізу результатів апробації методу викладання, основаного на принципі розбору клінічних випадків, що проводилося на кафедрі патологічної анатомії ДЗ “ДМА МОЗ України” протягом 2016–2017 академічного року. Дану методику оцінювали з погляду ефективності підготовки студентів до державного іспиту “Крок-1” та за допомогою опитування студентів щодо задоволеності новим методом викладання.

Основна частина. Досліджуваний метод навчання був впроваджений на практичних заняттях поряд із збереженим графіком лекцій серед груп англомовних студентів медичного факультету третього курсу у 2016–2017 н. р. У цілому, в апробації методу взяли участь 129 студентів. Показано, що переважна більшість студентів (81 %), що взяли участь в опитуванні, позитивно схвалювали запропонований метод навчання, також відзначався приріст відсотка  успішного складання тестового проміжного контролю на зимовій сесії з курсу “Загальна патоморфологія” при порівнянні з минулорічним результатом.

Висновок. Робота з отриманим в якості завдання персональним клінічним випадком наближає студента до сценаріїв із майбутньої практичної діяльності та, як результат, стимулює і мотивує його отримувати якісні професійні знання.

Біографія автора

O. O. Bondarenko, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро

 

Посилання

Jeffries, W.B., & Huggett, K. (Eds.). (2014). An introduction to medical teaching. Springer Science & Business Media.

Havryliuk, A.O., Halunko, H.M., & Korol, T.M. (2015). Rol patolohіchnoi anatomіi v systemі medychnoi osvіty ta formuvannі profesіinykh navychok maibutnіkh lіkarіv [The role of pathological anatomy in future doctors’ medical education and skills formation]. Navch.-metod. conf “Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychno shkoly u rozrobtsі ta realіzatsіi Natsіonalnoi stratehіi pobudovy novoi systemy okhorony zdorovia v Ukrainі na perіod 2015-2025 rr. – Educational and methodological conference “Problems and Prospects of Higher Medical Education in Developing and Implementing a National Strategy of New Health Care System Development in Ukraine for the Period of 2015-2025 years”. (pp. 26-27). Vіnnytsia [in Ukrainian].

Nair, S.P., Shah, T., Seth, S., Pandit, N., & Shah, G.V. (2013). Case based learning: a method for better understanding of biochemistry in medical students. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 7(8), 1576-1578.

Bondarenko, О.О., Petruk, N.S., & Shponka, I.S. (2017). Dosvid vprovadzennia metodu navchannia na kafedri patolohichnoi anatomii, osnovanoho na pryntsypi rozboru klinichnykh vypadkiv. Chastyna 1: opys metodu [Experience of implementation of teaching method at the Department of Pathological Anatomy, based on the principle of clinical cases selection. Part 1: method description]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 102 [in Ukrainian].

Buch, A.C., Chandanwale, S.S., & Bamnikar, S.A. (2014). Interactive teaching: Understanding perspectives of II MBBS students in Pathology. Medical Journal of Dr. DY Patil University, 7(6), 693.

Marshall, R., Cartwright, N., & Mattick, K. (2004). Teaching and learning pathology: a critical review of the English literature. Medical Education, 38(3), 302-313.

Stahl, S. M., & Davis, R. L. (2011). Best practices in medical teaching. Cambridge University Press.

Quadri, S.S.S., Shyamala, S., Mahesh, S., & Bheeshma, B. (2016). Undergraduate medical students’ feedback and perceptions on teaching learning methodology in Pathology at Government Medical College. IAIM, 3(7), 28-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-18

Як цитувати

Bondarenko, O. O., Petruk, N. S., & Shponka, I. S. (2018). ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПІ РОЗБОРУ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ (CASE-BASED LEARNING). ЧАСТИНА 2: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ. Медична освіта, (4). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.4.8292

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи