ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • T. O Pertseva
  • L. Yu. Naumenko
  • R. V. Razumnyi

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7835

Ключові слова:

медична освіта, іноземні англомовні студенти, інноваційні технології навчання.

Анотація

Мета роботи – вивчення ефективності поєднання класичної організації системи навчально-методичного процесу у студентів-іноземців з англомовною формою навчання та інноваційних технологій, що наразі динамічно розвиваються в умовах сучасності, при викладанні клінічних дисциплін.

Основна частина. Досліджено контингент англомовних іноземних студентів, показники їх успішності з клінічних дисциплін, рівень засвоєння практичних навичок, набуття діагностичних, терапевтичних та хірургічних вмінь. Вивчали результати впровадження в навчальний процес сучасних симуляційних, комп’ютерних та інтерактивних технологій для опанування практичних навичок та вмінь при викладанні клінічних дисциплін у студентів-іноземців з англомовною формою навчання.

Результати дослідження свідчать, що для підвищення якості підготовки англомовних іноземних студентів доцільно підвищити вимоги щодо англомовного кон­тингенту студентів. При вступі на англомовну форму навчання слід надавати перевагу іноземним громадянам, які є носіями англійської мови, для вступників збільшити критерії щодо рівня знань у документах про попередню освіту та безпосередньо з профільних конкурсних предметів на вступних іспитах. Для підвищення якості практично-орієнтованого навчання та опанування практичних навичок роботи безпосередньо з пацієнтом у студентів-іноземців з англомовною формою навчання ми намагаємось привчити студента до збору скарг та хоча б основних елементів анамнезу українською чи російською мовою ще з середніх курсів, щоб на старших він міг працювати більш самостійно.

Результати впровадження новітніх симуляційних, комп’ютерних та інтерактивних технологій у навчальний процес в англомовних іноземних студентів наочно демонструють покращення показників успішності таких груп, збільшення швидкості виконання студентами діагностичних маніпуляцій та практичних навичок, підвищення самооцінки і впевненості у собі при відтворенні цих навичок безпосередньо біля ліжка хворого. При цьому результати виявляються краще як відразу після заняття, так і при віддаленому контролі якості навичок.

Висновки. Ефективне поєднання класичної організації системи навчально-методичного процесу у студентів-іноземців з англомовною формою навчання та інноваційних технологій дозволяє досягти кінцевих цілей, визначених в освітньо-професійних програмах підготовки спеціалістів.

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu ocvitu» [The Higher Education Act of Ukraine. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Kremen, V.H. (Eds.). (2016). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the status and prospects of education in Ukraine]. Kyiv: Pedohohichna dumka [in Ukrainian].

Piatnytskyi,Yu.S., Melnyk, I.V., Polishchuk, M.O., & Fysun, Yu.I. (2016). Orhanizatsiya navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy v umovah vprovazhennia Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu ocvitu” (za pidsumkamy monitorynhu 2016 r.) [Organization of educational process in higher educational institutions of the Ministry of Healthcare of Ukraine in the contect of Higher Education Act of Ukraine implementation (according to the results of monitoring in 2016)]. Materials from CIQME ’16: XIII Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu “Aktualni pytannia yakosti medychnoi osvity” – XIII All-Ukrainian scientific conference with international participation “Current issues of quality of medical education”. Medychna ocvita – Medical education, 2, 29-35 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020», 12 sich. 2015 roku №5/2015 [Decree of the President of Ukraine About Strategy of permanent development “Ukraine – 2020”, Jan 12, 2015, №5/2015]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Pertseva, T. O., Naumenko, L. Y., & Razumnyi, R. V. (2017). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7835

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти