АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • V. M. Mykhalchuk
  • V. V. Horachuk
  • V. V. Krasnov
  • O. K. Tolstanov
  • O. L. Nesterets

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7834

Ключові слова:

адаптивне навчання, професійна підготовка, післядипломна освіта, керівники закладів охорони здоров’я.

Анотація

Мета роботи – розгляд адаптивного навчання керівників закладів охорони здоров’я та визначення його ролі щодо формування компетентнісного підходу до професійної підготовки керівних кадрів у сфері охорони здоров’я.

Основна частина. Проведено розгляд основних наукових термінів, що характеризують поняття адаптивного навчання. Головним чинником результативності освіти, компетентності людини, динамічного ставлення і розвитку особистості згідно з її потребами та запитами суспільства є здатність самостійно пристосовуватися до змін в освіті у ході засвоєння знань і вмінь. Адже основними процесами в адаптивному навчанні є самоаналіз, самооцінювання, саморозвиток, самореалізація, самоадаптація.

У процесі підготовки керівника закладу охорони здоров’я на основі реалізації адаптивного навчання професійно доцільною є фахово-педагогічна взаємодія між фахівцем та науково-педагогічним працівником, що дозволяє забезпечити керівника закладу охорони здоров’я багатогранними професійними знаннями, комплексно-кваліфікаційними вміннями, здатностями їх застосовувати в різних робочих ситуаціях.

Висновки. Застосування адаптивного навчання керівників закладів охорони здоров’я, спрямоване на вирішення значущих навчальних задач із застосуванням професійно-орієнтованого індивідуального підходу до навчання, сприятиме розвитку особистісних якостей, необхідних для продуктивної роботи стосовно запровадження реформ, вирішення назрілих галузевих проблем, прогнозування очікуваних результатів, а також взаємодії з медичним колективом та пацієнтами.

Посилання

Nakaz MOZ ta AMN Ukrainy № 522/51 vid 12.09.2008 «Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytky vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini» [Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine №522/51 of September 12, 2008 «On approval of the Concept of development of higher medical education in Ukraine»]. Retrieved from https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080912_522.html [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 344/2013 vid 25.06.2013 «Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku» [Decree of the President of Ukraine №344/2013 of June 25, 2013 «On the National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021»]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy № 1556-VII vid 01.07.2014 «Pro vyshchu osvitu» [Higher Education Act of Ukraine №1556-VII of July 1, 2014]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Fedoruk, P.I., & Maslovskiy, S.N. (2009). Ispolzovaniye sistemy EduPRO dlya organizatsyi protsessa adaptivnogo obucheniya [Using the EduPRO system to organize adaptive learning]. Upravlaushchiye sistemy i mashyny – Control systems and machines, 4, 84-93 [in Russian].

Bondar, V., & Shaposhnikova, I. (2013). Adaptyvne navchannia studentiv yak peredumova realizatsii kompetentnisnoho pidhodu do profesiinoi pidhotovky vchytelia [Students adaptive learning as a prerequisite for the implementation of competency-based approach to training teachers]. Ridna shkola – Native School, 11, 36-41 [in Ukrainian].

Yelnikova, H.V., Borova, T.A., Poliakova H.A. et al. (2009). Adaptyvne upravlinnia: sutnist, kharakterystyka, monitorynhovi systemy [Adaptive management: the essense, characteristics, monitoring systems]. Chernivtsi: Tekhnodruk [in Ukrainian].

Opaliuk ,T.L. (2014). Adaptyvne navchannia studentiv ta yoho struktura [Students adaptive learning and its structure]. Naukovi zapysky. Pedahohika – Bulletin. Pedagogy, 2, 57-62 [in Ukrainian].

Semichenko, V.A., & Zasluzheniuk ,V.S. (2001). Psykholohichna struktura pedahohichnoi diialnosti [Psychological structure of educational activities]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Fedoruk, P.I. (2008). Struktura podannia navchalnoho materialu v adaptyvnykh systemakh dystantsiinoho navchannia ta kontroliu znan [The structure of the presentation of educational material in adaptive system of distance learning and knowledge control]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky – Current issues of pharmaceutical and medical science and practice, 27, 53-60 [in Ukrainian].

Filonenko, M.M. (2015). Doslidzhennia vzaiemozviazku efektyvnosti profesiinoi pidhotovky maibutnioho likaria ta sformovanosti yogo osobystisnykh struktur [Interrelation of future doctor training efficiency and formation of his personality structures study]. Tehnolohii rozvytku intelektu – Technologies of intelligence development, 1, 8 [in Ukrainian].

Filonenko, M.M. (2015). Systemnyi analiz protsesu osobystisnoho stanovlennia maibutnioho likaria [Systematic analysis of the future doctor ‘s personal formation]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. Pedahohika ta Psykholohiia. – Education and development of gifted person. Pedagogy and Psychology, 1 (32), 17-21 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Mykhalchuk, V. M., Horachuk, V. V., Krasnov, V. V., Tolstanov, O. K., & Nesterets, O. L. (2017). АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7834

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти