ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ФІГУРА В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • N. V. Lytvynenko
  • V. M. Hladka
  • T. Y. Purdenko
  • H. Ya. Sylenko
  • V. A. Pinchuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7832

Ключові слова:

медична освіта, викладач, спілкування, професіоналізм, модернізація.

Анотація

Мета роботи – акцентувати увагу на застосуванні інноваційних технологій в професійному розвиткові викладача вищого медичного закладу у вигляді вдосконалення його комунікативних здібностей та активної творчої співпраці зі студентами.

Проаналізовано літературні джерела та власний досвід роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій  з акцентом на педагогічне спілкування, інноваційних методик викладання із застосуванням методики “зворотного зв’язку”, проведення сумісної роботи викладача і студента в неврологічному відділенні, спільної освітньої роботи серед населення.

Основна частина. На кафедрі нервових хвороб  з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ “УМСА” велика увага приділяється удосконаленню комунікативних здібностей професорсько-викладацького складу у вигляді вдосконалення психологічної компетентності у педагогічній діяльності та активної співпраці зі студентами: це сумісні огляди хворих неврологічного відділення з обговоренням проблемної ситуації, використанням таких методик інтерактивного навчання, як ділова гра та мозковий штурм,  проведення майстер-класів – з  електроенцефалографії, реоенцефалографії, електронейроміографії, освітня робота серед населення, створення інформаційних плакатів, проведення опитування студентів медичного та стоматологічного факультетів стосовно “зворотного зв’язку” з викладачем на практичних заняттях та лекціях.

Висновки. Десятирічний досвід застосування даної методики проведення занять дозволив підвищити ефективність навчального процесу. Студенти мають змогу отримати не лише теоретичну підготовку, а й в обов’язковому  порядку оволодіти практичними навичками, що  сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення.

У медичній освіті саме така інтеграція дозволить консолідувати професійно-педагогічну громадськість на розробку більш досконалих стандартів і умов освітньої діяльності, основним результатом якої буде формування компетентної, професійно і соціально мобільної особистості випускника медичного вузу, здатного до безперервного професійного розвитку в просторі своєї лікарської діяльності.

Посилання

Lytvynenko, N.V., Pinchuk, V.A., Kryvchun, A.M., Sylenko, H.Ya., Tarianyk, K.A., Hladka, V.M., … & Purdenko, T.Y. (2013). Intehratsiia vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv Ukrainy iz systemoiu yevropeyskoi osvity [Integration of higher educational institutions of Ukraine with European education system]. Yevropeyskyi vybir – nevidiemna skladova rozvytku vyshchoi medychnoi osvity Ukrainy: materialy navchalno-metodychnoi konferentsii [European choice – an integral part of higher medical education in Ukraine: materials of conference], (pp. 112–114). Poltava [in Ukrainian].

Musikhin, I.A., & Zharnikov, V.B. (2013). Sovremennyye podkhody v provedenii monitoringa kachestva rezul'tatov obrazovaniya v vuze [Modern approaches in monitoring the quality of educational outcomes in the university]. Vestnik SGGA – Bulletin of SSGA, 1 (21), 113-122 [in Russian].

Rusina, N.A. (2010). Kompetentnostnyy podkhod v sisteme vysshego meditsynskogo obrazovaniya [Competence approach in the system of higher medical education]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher education in Russia, 2, 100-107 [in Russian].

Shcherbatykh, A.V., & Khamnuyeva, L.Yu. (2010). Kompetentsii prepodavatelya meditsynskogo vuza [Competences of the medical university lecturer]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal – Siberian Medical Journal, 7, 95-96 [in Russian].

Larionova, M.V. (2007). Prepodavatel' vuza – subyekt modernizatsii obrazovaniya [The lecturer of the university is the subject of education modernization]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher education in Russia 12, 30-33 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Lytvynenko, N. V., Hladka, V. M., Purdenko, T. Y., Sylenko, H. Y., & Pinchuk, V. A. (2017). ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ФІГУРА В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7832

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти