РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА”

V. O. Petryna

Анотація


Мета дослідження – оцінити ефективність застосування інтерактивних методів у навчальному процесі серед студентів факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які вивчають дисципліну “Внутрішня медицина”.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження стали педагогічні прийоми і методи, які використовувались під час занять із дисципліни “Внутрішня медицина”. Робота проводилася зі студентами 4 курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які навчаються іноземною мовою. Використовувалися прийоми та інтерактивні методи в ході педагогічного експерименту.

Результати й обговорення. Один із напрямків удосконалення підготовки студентів у сучасному вищому навчальному закладі є введення інтерактивних форм навчання. Однак більшість інтерактивних методів навчання неможливо ефективно застосувати серед студентів факультету підготовки іноземних громадян. У статті описуються особливості застосування інтерактивних технологій для іноземних студентів, за допомогою яких досягається найбільш доступне сприйняття викладеного матеріалу. В ході педагогічного експерименту показана ефективність інтерактивних методів навчання для студентів 4 курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які навчаються іноземною мовою. Слід підкреслити, що невід’ємною частиною підготовки студентів є активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що включають відкритий доступ до освітніх ресурсів, використання на заняттях сучасних мультимедійних засобів навчання, формування відеотеки з лекціями та індивідуальними завданнями.

Висновок. Основою інтерактивних методів навчання є вправи та завдання, які виконуються студентами. Основна відмінність інтерактивних вправ і завдань полягає в тому, що вони спрямовані на закріплення вже вивченого матеріалу та засвоєння нового. Сучасна освіта без використання інтерактивних методів і мультимедійних технологій практично неможлива. Вони дозволяють представити навчальний матеріал у більш доступному для сприйняття студентів візуально-вербальному вигляді. Найкращий результат при використанні даних методів приносить їх комплексне застосування в процесі викладання навчальної дисципліни, а також у поєднанні з традиційними видами навчальної роботи, які дозволяють досягти більш високої ефективності в підготовці майбутніх фахівців.


Ключові слова


інтерактивні методи; іноземні студенти; міжпредметні зв’язки; професійна компетентність.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Beniuk, V.O., Dyndar, O.A., Nykoniuk, T.R., & Shcherba, O.A. (2012). Vprovadzhennia suchasnykh osvitnikh tekhnolohii v navchalnyi protses vyshchykh medychnykh zakladiv Ukrainy [The introduction of modern technologies in the educational process of higher medical establishments of Ukraine]. Medychna Osvita – Medical Education, 3, 20-23 [in Ukrainian].

Bohdanova, I.M. (2011). Vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Using of interactive technologies in the training of future social workers]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykord. sluzhby Ukrainy. Pedahohichni nauky – Journal of National Academy of the State Border Police of Ukraine. Pedagogical Sciences, 11, 15-20 [in Ukrainian].

Budaev, Yu.V., Godovanets, O.I., & Vakolyuk E.B. (2013). Formirovanie dialogicheskogo obshcheniya v obrazovatelnom protsesse vysshey shkoly [Formation of communication society in High school process]. Neonatolohіia, hіrurhіia ta perynatalna medytsyna – Neonatolgy, ІІІ, 2(8), 138-140 [in Ukrainian].

Denysiuk, V.І., Іvanov, V.P., & Kotsuta, H.І. (2013). Problemy pіdhotovky lіkarіv і pokrashchennia navchannia studentіv 6-ho kursu shliakhom rozvytku tvorchostі ta udoskonalennia klіnіchnoho myslennia z vnutrіshnioi medytsyny [Problems of doctors’ training and improving of studying of 6th course students by development of creativity and improvement of clinical thinking on Internal Medicine]. Novosti meditsyny i farmatsii – News of Medicine and Pharmacy, 5 (449), 16 [in Ukrainian].

Pіdaiev, A.V., & Perederіi, V.H. (2004). Bolonskyi protses v Yevropі [Bologna process in Europe]. Kyiv [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk [Interactive technologies of adult education: textbook]. Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

Sulima, Ye.M. (2010). Nevidkladni zavdannia systemy vyshchoi osvity na novomu etapi Bolonskoho protsesu [Urgent tasks of higher education in the new stage of Bologna process]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Filonenko, M.M. (2016). Proektuvannia navchalnykh zaniat u systemy vyshchoi medychnoi osvity na osnovi kompetentnisnoho pidhodu [Design of educational studies in higher medical education based on the competence approach]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 47-49 [in Ukrainian].

Yaremchuk, L.V. (2014). Vykorystannia metodu roliovoi hry pry provedennі praktychnykh zaniat na klіnіchnykh kafedrakh [Using of role-play during the practical training in clinical departments]. Biomedical and Biosocial Anthropology, 22, 257-259 [in Ukrainian].

Aronson, L. (2011). Twelve tips for teaching reflection at all level of medical education, Med. Teacher, 33(3), 200-205.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7676

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.