БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Kh. S. Symchych ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
  • S. V. Fedorov ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7674

Ключові слова:

безперервний професійний розвиток, післядипломна освіта, лікарі загальної практики – сімейної медицини.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати основні акценти і перспективи безперервного професійного розвитку лікаря на етапі післядипломної освіти.

Основна частина. Визначено законодавчу базу безперервного професійного розвитку як стратегічного перспективного напрямку розвитку післядипломного навчання, що постійно оновлюється. Акцентовано підходи до безперервного професійного розвитку Всесвітньої федерації медичної освіти та Європейського союзу медичних фахівців. Подано існуючу систему навчання лікарів на кафедрі терапії і сімейної медицини післядипломної освіти ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”. Визначено ключові напрямки розвитку, співпраці, етапи організаційного навчання та проблеми безперервного професійного розвитку лікарів Прикарпаття, шляхи подолання проблем та імплементації світових стандартів.

Висновки. Безперервний професійний розвиток повинен бути “наріжним каменем” післядипломної освіти, як засіб акумуляції професійних знань і вмінь для гармонійного розвитку конкурентоспроможного, цілеспрямованого і здатного до постійного самовдосконалення лікаря. Це має бути також і пріоритетом діяльності закладів охорони здоров’я та мотивацією до самовдосконалення фахівця. Кафедра здійснює традиційні форми організації післядипломної освіти лікарів, бере активну участь в інноваційних підходах навчально-освітньої діяльності лікарів терапевтичного профілю. Застосування нових організаційних форм навчання сприяє мотивації до активного безперервного професійного розвитку. Взаємодія освітніх медичних закладів у рамках безперервного професійного розвитку лікаря є міцним фундаментом діяльності системи охорони здоров’я в цілому.

Біографії авторів

Kh. S. Symchych, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

кафедра терапії і сімейної медицини післядипломної освіти, доцент

S. V. Fedorov, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

кафедра терапії і сімейної медицини післядипломної освіти, професор

Посилання

Lysenko O. (2016) Pislyadiplomna osvita likariv: harackterystyka bazovyh ponyat [Postgraduate studies: characterization of basic concepts]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (seriia: pedahohichni nauky). - Continuing professional education: Theory and Practice (Series: pedagogical sciences). - № 3-4 (48-49). – P. 23-28. [in Ukrainian]

Leonov V.V., Sytnik O.L. & Zhdanov S.M. (2012) Suchasni standarty medychnoi osvity [Modern standards of medical education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (seriia: pedahohichni nauky) - Actual problems of modern postgraduate medical education. - Sumy: Sumy State University. - P. 61-63. [in Ukrainian]

Bynda T.P., Smiian O.I. & Romaniuk O.K. (2012) Mistse novitnikh informatsiinykh tekhnolohii u profesiinomu rozvytku likariv [Place new information technologies in the professional development of doctors]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (seriia: pedahohichni nauky). - Actual problems of modern postgraduate medical education. - Sumy: Sumy State University. - P.24-27. [in Ukrainian]

Bohomaz V.M. (2007) Opytuvannia likariv pro chynnyky profesiinoho rozvytku v umovakh klinichnoi praktyky [The survey of physicians factors of professional development in the context of clinical practice]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. - Ukrainian Medical Journal. – №2(58). – P.138-144 [in Ukrainian]

Podlianova O.I. (2014) Bezperervnyi profesiinyi rozvytok likariv-pediatriv – dosvid roboty kafedry [Continuous professional development pediatricians - experience department]. Medychna osvita. - Medical education. – №4, Т.2(114). – P.55-57 [in Ukrainian]

Voronenko Iu.V. & Mintser O.P. (2011) Bezperervnyi profesiinyi rozvytok likariv i provizoriv – novi pryntsypy pobudovy systemy [Continuous professional development of doctors and pharmacists - new construction principles Systems]. Medychna osvita. – Medical education.– №2. – P.41-44 [in Ukrainian]

Symchych Kh.S. (2016.) Perspektyvy ta problemy bezperervnoi osvity v simeinii medytsyni [Prospects and problems of lifelong education in Family Medicine]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. - Bukovynskiy Medical Journal - T. 20, № 4. - P. 246-248. [in Ukrainian]

Nykonenko O.S., Shapoval S.D. & Dmitriieva S.M. (2012) Suchasni navchalni tekhnolohii u praktytsi pisliadyplomnoi medychnoi osvity [Modern educational technology in the practice of postgraduate medical education]. Medychna osvita. – Medical education.– №2. – P.79-80. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Symchych, K. S., & Fedorov, S. V. (2017). БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7674

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти