СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КАРДІОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЄКТСОНП)

Автор(и)

  • V. N. Serediuk ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України"

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7660

Ключові слова:

кардіологія, проблемно-орієнтоване навчання, комп’ютерні та мультимедійні технології.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати досвід упровадження сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій при викладанні внутрішньої медицини згідно з принципами Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Основна частина. У статті проаналізовано досвід викладання кардіології на кафедрі внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України. Доведено, що проведення частини практичних занять із кардіології у форматі ранкових конференцій (1,5 год) сприяє формуванню креативного клінічного мислення студентів на основі не лише традиційних теоретичних знань і практичних навичок, але й застосування сучасних інтерактивних комп’ютерних технологій та методів візуалізації (електрокардіограм, фото і/або відео протоколів ехокардіографії, коронарографії, мультиспіральної комп’ютерної томографії з мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії тощо). Результати викладання кардіології свідчать про позитивний вплив такого методу на розвиток клінічного мислення, рівень теоретичних знань та практичних навичок студентів 6 курсу медичного факультету і факультету підготовки іноземних громадян.

Висновок. Упровадження сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій у навчальний процес на засадах проблемно-орієнтованого навчання сприяє зростанню рівня підготовки студентів і наближенню їх до сучасних світових стандартів та підвищує конкурентоспроможність випускників українських ВНЗ у сучасних умовах реформування медицини.

Біографія автора

V. N. Serediuk, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України"

д.мед.н., професор кафедри внутрышньоъ медицини №2 та медсестринства

Посилання

Zozulia, L.M. (2015). Yevropeiska kredytno-transferna systema yak innovatsiina pedahohichna tekhnolohiia [European Credit Transfer System as an innovative educational technology]. Zbirnyk naukovykh prats studentiv ta molodykh uchenykh – Collection of Research Papers of Students and Young Scientists (pp. 82–86.). Uman: FOP Zhovtyi O.O. [in Ukrainian].

Zaiats, O.R., Ozhohan, Z.R., Miziuk, L.V. et al. (2012). Vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu na kafedri ortopedychnoi stomatolohii IFNMU [The introduction of credit-modular system of educational process at the Department of Prosthodontics IFNMU]. Halytskyi likarskyi visnyk – Galician Medical Journal, 19(2), 126–128 [in Ukrainian].

Serediuk, N.M., Neiko, Ye.M., Vakaliuk, I.P. et al.; Neiko, Ye.M. (Ed.) (2013). Vnutrishnia medytsyna: Pidruchnyk [Internal Medicine: Textbook]. Kyiv, Medytsyna [in Ukrainian].

Schmidt, H.G., Rotgans, J.I., & Yew, E.H. (2011). The process of problem-based learning: what works and why. Medical education, 45(8), 792-806.

Iskrenko, E.V., & Polton, T.A. (2008). Problemnooriyentirovannoye obucheniye: osobennosti metodiki prepodavaniya v Velikobritanii [Problem-oriented Learning: Features of Teaching Techniques in United Kingdom]. Nauchnyye vedomosti – Scienti c bulletins, 10, 214-218 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Serediuk, V. N. (2017). СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КАРДІОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЄКТСОНП). Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7660

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи