АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

V. A. Slavopas

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати відмінності у підготовці та практичній діяльності медичних сестер в Україні та за кордоном, запропонувати шляхи покращення якості підготовки медичних сестер.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження є підготовка майбутніх медичних сестер  в Україні та за кордоном. У дослідженні використані методики теоретичного аналізу.

Результати й обговорення. В Україні функції медичної сестри обмежені виконанням призначень лікаря. У лікувально-профілактичних закладах країн Європи та в США медичні сестри працюють за принципами медсестринського процесу, який передбачає їх самостійність. Рівень теоретичної та практичної підготовки майбутніх медичних сестер за кордоном значно вищий, оскільки вони наділені ширшими повноваженнями та виконують складні маніпуляції. Тому виникає необхідність покращити якість підготовки та посилити роль медичних сестер в Україні, відповідно до міжнародних стандартів.

Висновок. Сучасна модель підготовки передбачає, що медична сестра – це фахівець з професійною освітою, має право на самостійне виконання своїх функцій та здійснює медсестринський процес, тому в нашій державі повинні бути змінені основні підходи до підготовки та практичної діяльності медичних сестер відповідно до міжнародних стандартів.


Ключові слова


медична сестра; медсестринська освіта; досвід підготовки.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Nedilko, R.V. (2016). Otsinka vitchyznianoi systemy derzhavnoho upravlinnia osvitoiu medychnoi sestry ta podalshym pratsevlashtuvanniam. [Evaluation of the national system of public education management of a nurse and subsequent employment]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 7, 133-136.

Makhnovska, I.R. (2011). Stanovlennia ta evoliutsiia stupenevoi medsestrynskoi osvity v Ukraini [The formation and evolution of grade nursing education in Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Journal of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 60, 154-158 [in Ukrainian].

Karanik, V.S., Dzyadzko, A.M., Novik I.I., & Masyuk, M.Yu. (2014). Reforma zdravookhranenyia SshA glazami belorusov: ispolzovaniye amerikanskogo opyta s tselyu povysheniya efektivnosti i dostupnosti meditsinskoy pomoshchi v Respublike Belarus [Health care reform of the US: point of view of Belarusian specialists: use of the American experience with the purpose of increase of efficiency and availability of medical aid in the Republic of Belarus]. Voprosy organizatsyi i informatizastsyi zdravookhraneniya – Issues of organization and informatization of public health, 7, 37-50 [in Russian].

Kuzminskyi, P.Y. (2012). Derzhavne upravlinnia systemoiu pidhotovky medychnykh sester v Ukraini: vstup do problemy [State management of training nurses system in Ukraine: introduction to the problem]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 5 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7652

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.