ЩОДО ДІЄВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

  • G. A. Loban Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • M. N. Ananieva Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • I. N. Zviaholska Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • N. A. Bobrova Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • M. O. Faustava Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • V. P. Polianska Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
  • Ya. O. Basarab Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Ключові слова: студенти, мікробіологічна діагностика, черевний тиф.

Анотація

Мета дослідження – поліпшення опанування теми «Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу» в навчальному процесі на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології.

Матеріали та методи дослідження. Розробка кафедрою мікробіології, вірусології та імунології таблиці, в якій визначена кореляція між клінічним перебігом, особливостями патогенезу і видом клінічного матеріалу, та розробка схеми мікробіологічної діагностики черевного тифу і паратифів.

Результати й обговорення.Студенти отримують навчально-методичну підтримку у вигляді зручної таблиці і схеми мікробіологічної діагностики черевного тифу та паратифів для якісного набуття теоретичних знань і практичних навичок.

Висновки. Під час розгляду теми «Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу та паратифів» на практичному занятті викладачем може бути використана таблиця, яка ознайомить студентів із принципами мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань, що залежать від патогенезу та клінічної картини захворювання. Таке викладання матеріалу на сучасному етапі буде сприяти опануванню цих тем на кафедрі інфекційних хвороб та орієнтує майбутніх лікарів в обранні адекватних методів мікробіологічної діагностики при постановці кінцевого клінічного діагнозу. Таким чином, студенти отримують ще одну навчально-методичну підтримку для якісного набуття теоретичних знань і практичних навичок.

Біографії авторів

G. A. Loban, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

професор, завідувач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології  

M. N. Ananieva, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
викладач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології
I. N. Zviaholska, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
доцент кафедри  мікробіології, вірусології та імунології
N. A. Bobrova, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
викладач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології
M. O. Faustava, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
викладач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології
V. P. Polianska, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

доцент кафедри  мікробіології, вірусології та імунології 

Ya. O. Basarab, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

викладач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології 

Посилання

Klymniuk, S.I., Sytnyk, I.O., Tvorko, M.S., & Shyrobokov, V.P. (2004). Praktychna mikrobiolohiia [Practical mikrobiology]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Shyrobokov, V.P. (Ed.). (2011). Medychna mikrobiolohiia, virusolohiia ta imunolohiia: pidruchnyk dlia stud. vyshch. med. navch. zaklad [Medical Microbiology, Virology and Immunology: textbook for students of universities]. (2nd ed.). Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Holubovska, O.A. (Ed.). (2012). Infektsiini hkvoroby: pidruchnyk [Infectious diseases: textbook]. Kyiv: VSV «Medytsyna» [in Ukrainian].

Murray, P.R., Rosenthal, K.S., Kobayashi, G.S., & Pfaller, M.A. (2002). Medical microbiology. (4th ed.). St. Louis; London; Philadelphia; Sydney; Toronto: Mosby.

Опубліковано
2017-05-11
Як цитувати
Loban, G. A., Ananieva, M. N., Zviaholska, I. N., Bobrova, N. A., Faustava, M. O., Polianska, V. P., & Basarab, Y. O. (2017). ЩОДО ДІЄВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ. Медична освіта, (1). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7617
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи