ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ- ПЕРШОКУРСНИКІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

Автор(и)

  • L. L. Hnatyshyna ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"
  • H. I. Falfushynska ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"
  • L. M. Ivanets ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7603

Ключові слова:

студентський науковий гурток, мотивація, науковий потенціал, компетентнісний підхід

Анотація

Мета роботи – з’ясувати особливості організації науково-дослідної роботи студентів-першокурсників медичного профілю у взаємозв’язку з навчальним процесом.

Основна частина. Об’єктом даного дослідження є студентський науковий гурток (СНГ) як основна початкова позааудиторна форма організації наукової роботи. У статті розглянуто особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів-першокурсників спеціальності “222 Медицина” на кафедрі загальної хімії ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” (ТДМУ).

В аспекті даного дослідження обґрунтовано доцільність використання позааудиторної форми наукової роботи на прикладі функціонування СНГ, як необхідної складової процесу формування професійної компетентності майбутнього лікаря до саморозвитку і самореалізації. У даному процесі відзначено роль куратора гуртка, як гаранта реалізації функцій СНГ, який бере активну участь у залученні студентів до наукового пошуку, аналізу наукової літератури з даної проблематики гуртка, написанні наукових звітів та обговоренні їх на засіданнях гуртка; разом із гуртківцями бере участь у науково практичних конференціях, публікуванні та апробації результатів наукової роботи. Також значна увага приділена формуванню мотиваційного компонента у підвищенні ефективності діяльності СНГ, який поєднує використання зовнішніх та внутрішніх мотивів з домінуванням останніх.

Висновок. Для формування готовності висококваліфікованого фахівця до професійного самовдосконалення необхідно забезпечити в університетах нерозривний зв’язок навчального процесу і науково-дослідної роботи студентів у системі вищої медичної освіти, особливо на перших курсах навчання.

Біографії авторів

L. L. Hnatyshyna, ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

асистент кафедри загальної хімії

 

H. I. Falfushynska, ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

завідувач кафедри загальної хімії

L. M. Ivanets, ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського"

доцент кафедри загальної хімії

Посилання

Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi shkoly u rozrobtsi ta realizatsii natsionalnoi stratehii pobudovy novoi systemy okhorony zdorov’ia v Ukraini na period 2015-2025 r.r. : materialy navch.-metod. konf. [Problems and perspectives of higher medical education in developing and implementing of National Health Reform Strategy for Ukraine 2015-2020 : proс. scientific and method. conf.]. Vinnytsia, 2015, 255 p. Available at : http://www.vnmu.edu.ua/downloads/news/tezy.pdf [in Ukrainian].

«Osvita protiahom zhyttia: svitovyi dosvid i ukrainska praktyka». Analitychna zapyska [«Education for life: international experience and Ukrainian practice». Policy Brief] / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen - The National Institute for Strategic Studies. – Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/252/ [in Ukrainian].

Frolova, F. F. (2014). Rol nauchno-yssledovatelskoi deiatelnosty mahystrov v formyrovanyy kompetentsyy professyonalnoho samorazvytyia [The role of research activity in the course of formation bachelors of professional competence]. Vestnyk Kazanskoho tekhnolohycheskoho unyversyteta - Scientific journal «Herald of Kazan Technological University», no 17, pp. 350 353. [in Russian].

Pohorila, I. O., & Romanenko, O. V. (2011). Rol naukovo-doslidnytskoi roboty studentiv u fakhovomu stanovlenni spetsialistiv [The role of research work of students in the professional formation of specialists]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity Journal of Postgraduate Education, Issue. 3, pp. 119 123. [in Ukrainian].

Korchahyna, M. V. (2012). Analyz orhanyzatsyy nauchno-yssledovatelskoi deiatelnosty studentov v Rossyy y za rubezhom [The analysis of the organization of research activity of students in russia and abroad]. Vektor nauky Toliattynskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia: Pedahohyka, psykholohyia - Journal «Vector of Science of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology», no 4 (11), pp. 150 153. [in Russian].

Samsonova, A. A. (2011). Rol studencheskoho nauchnoho obshchestva v orhanyzatsyy nauchno-yssledovatelskoi deiatelnosty studentov vuzov [The role of student science society in organization of students’ research activity in higher educational establishment]. Scientific notes of the pedagogical department - Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, Issue 25, pp. 137 145. - Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2011_25_19 [in Russian].

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Hnatyshyna, L. L., Falfushynska, H. I., & Ivanets, L. M. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ- ПЕРШОКУРСНИКІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7603

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи