МАТРИКУЛ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ № 1 З УРОЛОГІЄЮ ТА МАЛОІНВАЗИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л. Я. КОВАЛЬЧУКА

A. D. Bedenyuk, O. L. Kovalchuk, V. B. Dobrorodniy, L. Ye. Viytovych

Анотація


Мета дослідження – акцентувати увагу на важливості оволодіння практичними навичками в процесі навчання студентів-медиків.

Матеріали та методи дослідження. Аналіз літературних джерел та власного досвіду роботи за методикою “єдиного дня” з використанням матрикула практичних навичок.

Результати й обговорення. Методика “єдиного дня” значно розширила можливості навчального процесу в клініках та дозволила пристосовувати його до роботи спеціалізованих хірургічних відділень. На кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” практичні заняття включають оволодіння студентами спеціальними навичками обстеження, постановки діагнозу та визначення лікувальної тактики у хворих з різною хірургічною патологією. Студенти беруть участь в інструментальних і апаратних методах обстеження одного із пацієнтів відділення за темою заняття, а також у діагностично-лікувальних процедурах. Протягом заняття викладач приймає практичні навички, які включені у матрикули практичних навичок та є складовою частиною комплексної підготовки студентів.  

Висновки. Десятирічний досвід застосування даної методики проведення занять дозволив підвищити ефективність навчального процесу. Студенти мають змогу отримати не лише теоретичну підготовку, а й в обов’язковому  порядку оволодіти практичними навичками, що  сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення.


Ключові слова


матрикул практичних навичок; методика “єдиного дня”.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Kovalchuk, L.Ya. (2011). Rezultaty realizatsii kontseptsii rozvytku Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I. Ya. Horbachevskoho na shliakhu vkhodzhennia u svitovyi osvitniy prostir [Results of the concept of I. Ya. Horbachevskyi Ternopil State Medical University towards its entry into the world educational space]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 12-20 [in Ukrainian].

Mysula, I.R. & Fedortsiv, O.Ye. (2007). Pro vprovadzhennia u navchalnyi protses liniy praktychnykh navychkiv (matrykuly) [On introduction in educational process of practical ]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 30-32 [in Ukrainian].

Eliot L. Rees, Yashashwi Sinha, Benjamin Davies and Patrick J Quinn (2016). WATCH Scrubs: a video observational study of workplace-based learning at Sacred Heart Hospital. Medical Education, 50 (12), 1195-1199.

Martin G. Tolsgaard, Kulamakan M. Kulasegaram and Charlotte Ringsted (2017). Practical trials in medical education: linking theory, practice and decision making. Medical Education, 51 (1), 22-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7561

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.