СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У КЛІНІЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

N. Yu. Vyshnevska, O. L. Ivakhiv, N. A. Vasylieva, I. S. Ishchuk

Анотація


Мета дослідження – підвищити ефективність навчання і якість знань студентів з інфекційних хвороб та епідеміології за рахунок удосконалення методів викладання.

Матеріали та методи дослідження. У статті наведені сучасні технології підготовки студентів за допомогою ситуаційних задач, банку копій медичних карт стаціонарних хворих, результатів епідрозслідування спалахів, рольових ігор, використання інтерактивних та віртуальних технологій і тестування.

Результати й обговорення. Стаття присвячена проблемі підготовки висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних медичних закладах. Наводяться результати досвіду впровадження в навчальний процес різноманітних методик, використання як теоретичних, так і практичних й інтерактивних методів навчання для формування компетенцій у майбутніх лікарів з дисциплін “інфекційні хвороби” й “епідеміологія”, враховуючи специфіку предметів.

Висновки. 1. Застосування мультимедіа, банку копій медичних карт стаціонарних хворих, віртуальних програм сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу, особливо за відсутності тематичних хворих. 2. На заняттях необхідно ширше використовувати методику ділових ігор, щоб студенти могли одночасно засвоювати новий навчальний матеріал і удосконалювати практичні навички. 3. Розв’язання ситуаційних задач допомагає розвинути у студентів клінічне та епідеміологічне мислення. 4. Окрім оцінювання знань студентів за системою “КРОК” доцільно також враховувати здатність їх клінічно й епідеміологічно мислити, застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях й володіння практичними навичками. 


Ключові слова


студенти; навчальний процес; інфекційні хвороби; епідеміологія; контроль знань.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Pohrebniak, O.I. (2013). Suchasni tendentsii formuvannia diahnostyko-prohnostychnoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia medychnoi haluzi [Current trends of forming diagnostic and prognostic professional competence of future medical industry]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia “Pedahohika, psykholohiia i sotsiolohiia” – Scientific works of DonNTU. Series “Pedagogy, Psychology and Sociology”, 1 (13), 1-5 [in Ukrainian].

Andreichyn, M.A. (2016). Problema infektsiinykh khvorob v Ukraini: iliuzii i diisnist. Aktualni problemy epidemiolohii infektsiinykh, parazytarnykh i neinfektsiinykh zakhvoriuvan [Actual problems of epidemiology of infectious, parasitic and non-infectious diseases]. Mater. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 60-richchiu stvorennia kaf. epidemiolohii LNMU im. Danyla Halytskoho – Proceedings of the Conference on the 60th anniversary of the Department of Epidemiology of Danylo Halytskyi Lviv National Medical University. (pp. 20-22). Lviv [in Ukrainian].

Yosyk, Ya.I. (2016). Optymizatsiia kompleksnoi terapii hostrykh respiratornykh virusnykh infektsii novymy protyvirusnymy zasobamy ta enterosorbentom [Optimization of complex treatment of acute respiratory viral infections with new antiviral drugs and enterosorbent]. Candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Malakhova, Zh.D., & Oharenko, V.M. (2006). Vykladannia sotsiolohii: dosvid innovatsiinykh pryiomiv [Teaching of sociology: experience of innovative methods]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Balasubramaniam Gayathri, Indhu, K. (2016). A Study of Learning Style Preferences among First Year Undergraduate Medical Students Using VARK Model. Education in Med. J., 8 (4), 15-21.

Nikolaieva, O.V., & Shutova, N.A. (2016). Optymizatsiia otsiniuvannia znan studentiv z teoretychnoi medytsyny na fundamentalnykh kafedrakh v umovakh kredytno-transfernoi systemy [Optimization of assessment of students' knowledge on fundamental theoretical medicine departments in a credit-transfer system]. Medychna osvita – Medical Education, (1), 39-40.

Mykalko, Maikl. (2007). Igry dlya razuma. Trening kreativnogo myshleniya [Games for brains. Trainings of creative thinking]. Saint Petersburg: «Pіter» [in Russian].

Holubovska, O.A., Shkurba, A.V., & Chepilko, K.I. (2016). Problema formuvannia praktychnykh navychok u maibutnoho likaria pry vykladanni infektsiinykh khvorob [Problem of formation of practical skills and future doctor when teaching infectious diseases]. Diahnostyka i terapiia infektsiinykh khvorob na riznykh rivniakh nadannia medychnoi dopomohy: Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. i plenumu HO VAI – Diagnostics and Therapy of Infectious Diseases at different levels of medical aid providing: Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference and Bondage of Public Organization All-Ukrainian Association of Disabled. (pp.45-46). Ternopil: Ukrmedknyha. 45-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7554

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.