ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

T. M. Popova, M. F. Loskutov, O. M. Karaban, T. Ye. Petrenko, S. M. Filipchenko, L. I. Loboyko

Анотація


Мета дослідження – висвітлення особливостей організації та проведення семінару-екскурсії на біостанції для санітарних лікарів.

Матеріали та методи дослідження. Описані переваги використання семінару-екскурсії в процесі підвищення кваліфікації слухачів з комунальної гігієни. Об'єктом семінару-екскурсії для лікарів-гігієністів були очисні споруди каналізації (біостанції) м. Харкова.

Результати й обговорення. Семінар-екскурсію проводять на біостанції м. Харкова, де санітарні лікарі послідовно спостерігають за роботою очисних споруд, починаючи з головної насосної станції (ГНС). За допомогою ліфтів екскурсанти спускаються у машинне відділення та відділення прийому стічних вод до відмітки –33 м (як 11-поверховий будинок) та знайомляться з роботою пульта дистанційного управління процесами на ГНС.

На спорудах механічної та біологічної очистки стічних вод головний технолог підприємства розповідає про призначення та роботу споруд, викладач кафедри пояснює питання оцінки ефективності роботи споруд за відповідними показниками лабораторних досліджень, звертає увагу на можливі професійні шкідливості та засоби їх профілактики. Санітарні лікарі знайомляться з впровадженнями ефективних технологій підвищення експлуатаційного ресурсу інженерних мереж біостанції. Втілення наукових досягнень у роботу біостанції були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки у 2004 році. Співробітник міських очисних споруд та викладач кафедри в процесі екскурсії відповідають та обговорюють питання, що виникають у курсантів або свідомо додаються до обговорення.

Після огляду всіх очисних споруд біостанції лікарі-гігієністи знайомляться з правилами відбору і дослідження проб стічних вод, осадів, активного мулу, результатами досліджень проб на різних етапах очистки.

Висновки. Таким чином, семінар-екскурсія надає змогу лікарю-гігієністу ознайомитися на практиці з роботою як окремих споруд на всіх етапах очистки стічних вод, так і біостанції в цілому. Слухачі набувають знань з методів оцінки якості та складу стічних вод за результатами досліджень відомчих лабораторій біостанції, а також засвоюють практичні дії щодо дотримання санітарних та екологічних вимог нормативних документів стосовно відведення стічних вод після очистки у місцеві водні об’єкти.


Ключові слова


післядипломна медична освіта; педагогічні технології; семінар-екскурсія; санітарні лікарі; станцій біологічної очистки; харківські міські очисні споруди.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Abramovych, I.A., & Semchuk, H.M. (1995). Vse pochynayetsya z proetku… [Everything begins from a project]. Miske hospodarstvo Ukrainy – City Economy of Ukraine, 3, 10 [in Ukrainian].

Abramovych, I.A. (Eds.). (1997). Kanalizatsiya goroda Kharkova (1912-1980): opyt proektirovaniya i stroitelstva (monografiya) [Drainage of Kharkiv city (1912-1980): experience of projection and construction]. Kharkov: Osnova [in Russian].

Abramovych, I.O. (2001). Rozrobka investytsiinykh propozytsii z stvorennia suchasnoi systemy mulovoho hospodarstva kanalizatsiynykh ochysnykh sporud mista Kharkova [Development of investment offers on creation of modern system of mule industry of sewage treatment plants of Kharkiv] Kommunalnoe khazyaystvo gorodov: nauch.-tekhn. sb. – Municipal Industry of cities:scientific and technical collection, 29, 79-84 [in Russian].

Abramovich, I.A. (2005). Seti i sooruzheniya vodootvedeniya: ra-schet, proektirovaniye i ekspluatatsyya (monografiya) [Wastewater networks and facilities: calculation, design and operation: monograph]. Kharkov: Kol-legium [in Russian].

Berezovska, T.S. (2002). Pedahohichni umovy efektyvnosti seminarskykh zaniat (u vuzi) [Pedagogical conditions of effectiveness of workshops (in the uni-versity). Visnyk Cherkaskoho universytetu – Journal of Cherkasy University, 41, 9-14 [in Ukrainian].

Volohina, N.O. (2010). Modernizatsiia i rozvytok infrastruktury vodpostachan-nia ta vodovidvedennia na rehionalnomu rivni [Modernization and develop-ment of water infrastructure and drainage at regional level]. Komunalne hospodarstvo mist: nauk.-tekhn. zb. – Municipal Economy of Cities: scien-tific and technical collection, 96, 70-75 [in Ukrainian].

Marchenko, V.H., Malakhov, V.O., Kasianova, O.M. & Koshelieva, H.M. (2016). Seminar-ekskursiia yak nova forma fakhovoi pidhotovky ta pidvy-shchennia kvalifikatsii likariv [Workshop – excursion as a new form of pro-fessional training and of skill improvement of doctors]. Problemy bezperev-noi medychnoi osvity ta nauky – Problems of Continuous Medical Education and Science, 2, 14-17 [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N., Khmeliuk, R.I., Semenova, A.V., Bartienieva, I.O., & Bohdanova, I.M. (Eds.). (2005) Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy of high school: tutorial]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Tsekhmistrova, H.S. (2001). Metodolohichne obhruntuvannia provedennia

seminarskykh zaniat u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methodological grounding of seminars holding in universities]. Problemy osvity – Problems of Education, 24, 14-25 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7519

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.