АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІФНМУ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ”

V. О. Kavyn, Yu. L. Popovych, V. M. Fedorak, A. V. Miesoiedova, V. V. Parakhoniak

Анотація


Мета дослідження – вивчення думки студентів про організацію навчального процесу по завершенню їх навчання на кафедрі “Клінічна анатомія і оперативна хірургія”

Матеріали та методи дослідження Анкетування студентів третього курсу медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, які завершили вивчення дисципліни “Оперативна хірургія і топографічна анатомія”. Запитання, які були поставлені в анкеті, стосувалися організації навчального процесу на кафедрі “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” в умовах кредитно-трансферної системи,  проведення практичних занять викладачами кафедри, виконання та засвоєння студентами  медичного факультету практичних навиків. Разом з тим, з метою вияснення “виживання знань” у студентів, в анкету були включені два запитання з ймовірними відповідями з тем минулого модуля.

Результати і обговорення. Отримані результати анкетування показали перспективу подальшого удосконалення навчального процесу з дисципліни “Оперативна хірургія і топографічна анатомія” на медичному факультеті. Дана дисципліна є важливою перехідною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами. На цьому етапі студенти мають змогу оволодіти практичними навиками, які в подальшому стануть складовою частиною діагностичного чи лікувального процесу. Як показало анкетування, студенти бажають більше приділяти часу практичним навикам, відпрацьовувати техніку їх виконання, акцентуючи увагу на забезпечення та можливості засвоєння практичних навиків. Постійний діалог зі студентською аудиторією позитивно впливає на організацію навчального процесу в умовах кредитно-трансферної системи, яка запроваджена в Україні згідно з Болонською декларацією. Це не тільки не суперечить, але дозволяє виробити у студентів додаткову мотивацію до навчання, посилити їх бажання до самоосвіти та вдосконалення, постійного оновлення своїх знань, що лежить в основі реформи вищої освіти, яка проводиться в Україні.

Висновок. Проведене анкетування продемонструвало шляхи покращення викладання дисципліни “Оперативна хірургія і топографічна анатомія” на сучасному етапі, дозволило розробити нові підходи до відпрацювання практичних навиків студентами, що допоможе у подальшому повноцінному вивченні студентами клінічних дисциплін.


Ключові слова


анкетування; практичний навик; навчальний процес.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Kremen, V.I. (Eds.). (2004). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses [Higher education of Ukraine and the Bologna Process]. Ternopil:VTD «Navchalna knyha» [in Ukrainian].

Volosovets, O.Р., Bulakh, I.Ye. & Voitenko, L.P. (2013) Analiz resultativ anketuvannya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv z pytan derzhavnoyi atestatsii [Analysis of the results of students’ polling of higher medical educational institutions on the issues of the state attestation]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 24-28 [in Ukrainian].

Dzyak, H.V., Pertseva, T.O., Zakharov, S.V. & Horbunova, H.V. Shlyakhy pidvyshchennya yakosti navchannya na pidstavi monitorynhu anketuvannya vypusknykiv akademii [Quality improving ways of education based on monitoring of academy graduates’ survey]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 64-66 [in Ukrainian].

Korda, M.M., Shulgay, A.H., Hudyma, A.A., & Zaporozhan, S.Y. (2016) Rozvytok practychno-oriyentovanoho ta stymulyaciynoho navchannya v Ternopylskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya.Horbachevskoho [Development of practice-oriented and simulation training at I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 54-57 [in Ukrainian].

Kostyev, F.I., Savchuk, R.V., Ukhal, O.M. & Shvets, V.D. (2016) Aktyvni metody navchannya studentiv - medykiv [Active teaching methods of medical students]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 29-31 [in Ukrainian].

Medvedkova, S.O. (2016). Optymizatsiya navchalnoho processu vykladannya nevrolohii studentamy pediatrychnoho fakultetu [Optimization of educational process of teaching neurology to the students of pediatric faculty]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 35-38 [in Ukrainian].

Moroz, V.M., Huminskyi, Yu.Y., Fomina, L.V. & Polesya T.L. (2016) Suchasni innovatsii u Vinnytskomu natsionalnomu medychnomu universiteti im. M. I. Pyrohova ta realizaciya zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Modern innovations in Vinnytsia National Medical University by M.I. Pyrohov and realization of law of Ukraine «About higher education»]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 64-68 [in Ukrainian].

Odyntsova, V.M. & Denysenko, O.M. (2015) Metody stymuluvannya i motyvatsii navchalnoyi diyalnosti studentiv pry vyvchenni farmakohnozii [Methods of stimulation and motivation of educational activity of the students when studiyng the pharmacognosy]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 59-62 [in Ukrainian].

Filonenko, M.M. (2016). Proektuvannya navchalnykh zanyat u systemy vyshchoi medychnoi osvity na osnovi kompetentnisnoho pidhodu [Design of educational studies in higher medical education based on the competence approach]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 47-49 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7447

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.