ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ПРИ ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “ХІРУРГІЯ”

R. T. Kuzenko

Анотація


Мета дослідження – покращити оволодіння практичними навичками та методиками студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації при вивченні дисципліни “Хірургія”.

Матеріали та методи дослідження. Згідно з Тимчасовою наскрізною робочою програмою для підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” (Київ, 2015), для оволодіння практичними навичками та методиками, в переліку практичних навичок, якими повинні оволодіти студенти ІV–VI курсів медичного факультету при вивченні дисципліни “Хірургія” зазначено, що, вони повинні засвоїти та вивчити практичні методики та навички з “Проктології”.

Результати й обговорення. З метою оволодіння зазначеними практичними навичками на кафедрі хірургії № 2 та кардіохірургії на базі віварію створено навчально-тренувальний центр з “Хірургії” для навчання студентів ІV–VI курсів медичного факультету. Прослідковані переваги використання навчального тренажера в якісному засвоєнні студентами пальцевого обстеження прямої кишки. При виконанні пальпації на тренажері зі вставкою нормальної слизової оболонки у чоловіків та жінок, студенти змогли краще зрозуміти та відчути тактильну різницю під час виконання методики в порівняльному аспекті.

Висновки. Застосування медичного навчального тренажеру пальпації пухлин прямої кишки дає можливість студентам набути практичні навики з проктології та систематично їх удосконалювати. З нашого досвіду, відпрацювання практичних навиків на медичному навчальному тренажері викликає надзвичайно живий інтерес, збільшує мотивацію студентів до поглиблення знань з хірургії, дає можливість кожному проявити свої знання та навички.


Ключові слова


практична навичка; медичний навчальний тренажер пальпації пухлин прямої кишки; пальцеве дослідження прямої кишки.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Ivchenko, V.K., Mezhenskyi, P.S., & Shvets O.I. (2001). Pro deiaki problemu praktuchnoi pidhotovky fakhivtsiv [Some problems of practical training of professionals] Problemy medychnoi nauky ta osvity – Problems of Medical Science and Education 3, 32-33 [in Ukrainian].

Pertseva, T.O., Tyshchenko, I.V., & Bohatska, K.Ye. (2003). Vyrobnycha praktyka yak vazhlyva skladova pidhotovky likaria [Practical training as an important component of medical training] Medychna osvita – Medical Education 3, 29-32 [in Ukrainian].

Zheliba, N.D., Khimich, S.D., & Oshovskyi, I.N. (2012). Problemy vykladannia dystsypliny "Zahalna khirurhiia (z operatyvnoiu khirurhieiu ta topohrafichnoiu anatomiieiu)" na suchasnomu etapi [Problems of teaching subject "General surgery (whith operative surgery and topographic anatomy)" in current stage]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii – Ukrainian Journal of Surgery, 1, 126-127 [in Ukrainian].

Shcherban, M. (2004). Modernizatsiia medychnoi osvity: shliakh do polipshennia zdorovia [Modernization of medical education: a way to improve health]. Vashe zdorovia – Your Health, 9, 6 [in Ukrainian].

Milerian, V.Ye. (2006). Metodychni osnovy pidhotovky ta provedennia praktychnykh zaniat v medychnykh vuzakh [Methodical bases of preparation and holding of classes in medical schools]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Shevchuk, I.M., Novytskyi, O.V., & Sadovyi, I.Ya. (2015). Khvoroby priamoi kyshky [Diseases of the rectum]. Ivano-Frankivsk: Publisher "Ivano-Frankivsk National Medical University" [in Ukrainian].

Shevchuk, I.M. (Ed.). (2016). Materialy do derzhavnoi atestatsii vypysknykiv. Praktuchno oriientovanyi vypysknyi ekzamen z dystsypliny "Khiryrhiia" [Materials for state certification of graduates: practically oriented final exam of the course "Surgery"]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7416

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.