МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

A. R. Moseychuk

Анотація


Мета дослідження. – науково обґрунтувати модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін.

Матеріали та методи дослідження. Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін не стихійний, а керований і регульований процес, результативність та успішність якого залежать від визначених педагогічних умов, які  реалізовано через засоби, методи і форми навчального процесу. Групи методів склали: методи, що формують науковий світогляд майбутніх фельдшерів і здійснюють обмін інформацією (бесіда, диспут, есе); методи, що організують дослідницьку діяльність майбутніх фельдшерів і стимулюють її мотиви (дослід, інструктаж, дослідницькі завдання, ділова гра, проектний метод, кейс-метод); методи, що надають допомогу майбутнім фельдшерам здійснювати рефлексію їх дослідницької діяльності (індивідуальна бесіда, есе). Основними формами організації навчання виступили: лекції, семінари-дискусії, лабораторно-дослідні заняття, олімпіади, круглий стіл, конференція, майстер-клас, самостійна робота, практика, робота у науковому гуртку, індивідуальні консультації.

Результати й обговорення. Дослідницька компетентність забезпечує безперервний саморозвиток особистості протягом всього життя у соціальній та професійній сферах завдяки системним трансдисциплінарним знанням методології та парадигматики наукового дослідження, вмінню всебічно, критично, економно опрацьовувати найновішу інформацію та мобільно використовувати її для розв’язання професійних задач Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що процес моделювання широко застосовується в педагогіці і дидактиці. При цьому моделюванню підлягає як зміст освіти, так і навчальна діяльність. Для відображення цілісної картини досліджуваного процесу розроблено структурно-змістову модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін.   Розробляючи педагогічну модель, дійшли висновку, що проблема формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення  біологічних дисциплін є складною і різнобічною, яку потрібно розглядати з позицій системного та компетентнісного наукових підходів

Висновки. Моделювання процесу формування дослідницької компетентності відповідно до концепцій системного та компетентнісного підходів забезпечить позитивну динаміку рівнів сформованості дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів. Подальший науковий пошук спрямовано на визначення ефективності розробленої моделі та педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін.


Ключові слова


майбутні фельдшери; дослідницька компетентність; формування; структурно-змістова модель.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Neprokina, I.V. (2013). Metod modelirovaniya kak osnova pedagogicheskogo issledovaniya [The method of modeling as a basis for pedagogical research]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiia – Theory and Practice of Social Development, 7 [in Russian]. Retrieved from: http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/7/pedagogika/neprokina.pdf.

Shtoff, V.А. (1966). Modelirovanie i filisofiya [Modeling and philosophy]. Мoscow: Nauka [in Russian].

Serikov, G.R. (1997). Obrazovanie: aspekty sistemnogo otrazheniya [Education: aspects of system reflection]. Kurgan:Zauralie [in Russian].

Oganesian, Y.V. (2005). Kulturologicheskaya model pedagogicheskoy praktiki v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya: spetsyalnost: 13.00.08 dis. ... d-ra ped. nauk [Culturological model of pedagogical practice in the system of higher pedagogical education: specialty: 13.00.08 thesis of Doctor of Pedagogical Sciences]. Moscow [in Russian].

Nedoseka, О.N., & Тarasova, S.М. (2011). Pedagogicheskaya model sotsyalnoy adaptatsyi studentov-pedagogov k budushchey proffesionalnoy deyatelnosti [Pedagogical model of social adaptation of students-teachers to the future professional activity]. Vektor nauki ТGU – Vector of Science of TGU, 3 (6), 295-299 [in Russian].

Bespalko, V.P. (1997). Osnovy teoriipedagogicheskikh sistem (Problemy i metody psikhologo-pedagogicheskogo obespecheniya tekhnicheskikh obuchayushchikh sistem) [Fundamentals of the theory of pedagogical systems (Problems and methods of psychological and pedagogical support of technical training systems)]. Voronezh: Publishing house VGU [in Russian].

Konarzhevskyi, Yu.А. (1986). Chto nuzhno znat direktoru shkoly o sisteme i sistemnom podkhode [What the principal need to know about the system and the system approach]. Chelyabinsk: Publishing house Chelyabinsk State Pedagogic University [in Russian].

Dvoriankina, E.К. (2011). Tseli i tekhnologii razvitiya subyektnoy positsii studentov v sisteme obucheniya [Goals and technologies of development of subject position of students in the system of training]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya – World of Science, Culture, Education, 3, 31-33 [in Russian].

Bibik, N. М., Vashchenko, L.М., Lokshyna, О.І., Оvcharuk, О.V., Parashchenko, L.І., Pometyn, О.І., & Savchenko, О.Ya. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasniy osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnioi polityky: Kolektyvna monohrafiia [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects: Library Educational Policy: Collective Monograph]. О. V. Оvcharuk (Ed.) Кyiv: «К.І.С.» [in Ukrainian].

Bekh, І.D. (2009). Kompetentnisnyi pidhid u suchasniy osviti [Competence approach in modern education]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education of Ukraine, 3, 21-24 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy №401 vid 07.07.2011 «Pro vvedennia v diiu skladovykh haluzevykh standartiv vyshchoi osvity zispetsialnostei osvitnio-kvalifikatsiinoho rivnia molodshoho spetsialista haluzei znan «Medytsyna» ta«Farmatsiia»» [Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine №401 from July 7, 2011. "On introduction of the components of the industry standards of higher education in the specialties of educational qualification of junior specialist of knowledge area "Medicine" and "Pharmacy""] [Electronic source]. Retrieved from: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=12802 [in Ukrainian].

Bazhenova, N.H., Khludeeva, I.V. (2012). Pedagogicheskie usloviya, oriyentirovannye na razvitie: teoreticheskiy aspect [Pedagogical conditions, oriented at development: theoretical aspect]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena – News of Russian State Pedagogical University by A.I. Gertsen, 151, 217-223.

Lerner I., Skatkin, M. Klassifikatsiya metodov obucheniya [Classification of teaching methods]. Retreived from: https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodov-obucheniya-lerner-iya-skatkin-mn.html
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7415

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.