ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТА-ІНОЗЕМЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДІАТРІЯ”

І. S. Lembryk, Z. R. Коcherga

Анотація


Мета дослідження. Вивчити основні поняття щодо формування клінічного мислення у студентів старших курсів факультету підготовки іноземних громадян під час вивчення дисципліни “педіатрія”.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано наукові праці за останні десять років і наш викладацький досвід за останні десять років.

Результати й обговорення. Термін “клінічне мислення” позначає процес інтелектуальної обробки інформації про хворого, який дає лікарю чітке розуміння конкретної клінічної ситуації. Це дозволяє не лише вчасно встановити діагноз, але й в стислі терміни призначити додаткові методи діагностики, скласти план лікування. Як відомо, від поняття “когнітивна недостатність” залежить не лише сам лікувальний процес, але і його наслідки, тому без цих засад клініцисту складно відбутися. Основні складові клінічного мислення, які має опанувати студент-медик у процесі навчання, включають дані медичної науки, її аксіоми, досягнення, а також інформацію про хворого. Водночас іноземець при вивченні клінічних дисциплін стикається з певними проблемами, які стають на заваді розвитку в нього основ клінічного мислення. Це: мовний бар’єр, дефіцит теоретичних і практичних знань із базових предметів, нестача часу з боку викладача на розбір помилок студента в рамках Робочої програми з дисципліни “Педіатрія”.

Висновок. Суттєво покращити становище могла б мережа університетських клінік із задовільною лабораторно-інструментальною базою, а також диференційні підходи до проведення занять (тестування за типом Крок-І та ІІ, праця біля ліжка хворого та у тренінговому центрі, участь студента в лікувально-діагностичному та науковому процесі під контролем викладача тощо).


Ключові слова


клінічне мислення; студенти-медики; педіатрія.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Kaiukova V.D. (2015). Shliakhy intehratsii bazovykh znan ta formuvannia klinichnoho myslennia u studentiv pid chas vyvchennia terapevtychnoi stomatolohii [The ways of integration of basic knowledge and clinical thinking in students while studying therapeutic dentistry]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, 4 (54), 148-150 [in Ukrainian].

Lemeshev A.F. (2008). Klinichne myslennia [Clinical thinking]. Moscow: Med. Literatura. [in Ukrainian].

Moskovko H.S. (2016). Rozvytok klinichnoho myslennia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, iak kohnityvna skladova profesiinoi kompetentnosti [Development of clinical thinking in students of the high educational institutions, like a cognitive part of professional competence]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical Journal, 20, (78), 271-274 [in Ukrainian].

Anderson, M. B. & Kanter, S. L. (2010). Medical education in the United States and Canada, 2010. Academic Medicine, 85 (9), s2-s18.

Bond, M. (2010). Competency-based assessment of medical students. Medical student educators' handbook. R.L. Rogers & S. Moayedi (Eds.). (pp. 135-148). Lansing, MI: Clerkship Directors in Emergency Medicine.

Norman, G.R. & Evam K.W. (2010). Diagnotic error and clinical reasoning. Medical Education, 44 (1), 94-100.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7408

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.