ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

O. Z. Ivanchenko, O. Z. Melnikova

Анотація


Мета дослідження обґрунтування необхідності застосування технології проблемного навчання у вищих закладах освіти для підвищення ефективності підготовки сучасних фахівців.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз типової, робочої програм з “Медичної і біологічної фізики” і навчально-методичного забезпечення, яке застосовується на кафедрі медичної фізики, біофізики і вищої математики, з метою виявлення питань, вивчення яких доцільно проводити за технологією проблемного навчання. Методом спостереження встановлювався рівень активності студентів. За допомогою аналізу виконаних ними контрольних зрізів знань з’ясовували ступінь досягнення конкретних навчальних цілей.

Результати й обговорення. У статті наведено приклади використання проблемних завдань при вивченні таких складних питань, як механізми виникнення мембранного потенціалу спокою і потенціалу дії, утворення електричного поля в тілі людини при розповсюдженні хвилі збудження у серці та інших органах, особливості транспорту речовин у біомебранах різних клітин. Показано, що вирішення проблемних завдань на заняттях з медичної і біологічної фізики має відбуватись з метою інтеграції з дисциплінами навчальної програми підготовки лікарів, зокрема з фізіологією людини та інших навчальних курсів, у яких використовуються знання про фізичні і фізико-хімічні основи процесів життєдіяльності людини, про дію на її організм фізичних факторів навколишнього середовища і принципи їх використання в медичних діагностичних і терапевтичних приладах.      

Висновки. Перевагами застосування проблемного навчання при вивченні медичної і біологічної фізики є активізація розумової діяльності студентів і підвищення їхньої внутрішньої мотивації. Умовами успішного використання технології служать глибокі професійні знання та педагогічна майстерність викладача і високий рівень підготовки студентів.   


Ключові слова


проблемна ситуація; медична і біологічна фізика.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Basova, N.V. (2000). Pedagogika i prakticheskaia psykhologiia [Pedagogy and Practical Psychology].- Rostov na Donu: Feniks [in Russian].

Vitvytska, S.S. (2003). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Basics of pedagogics in higher school]. Kyiv. Retrieved from http://nashaucheba.ru/v12486/ [in Ukrainian].

Haluzinskyi, V.M. & Yevtukh, M.B. (1995). Osnovy pedahohiki ta psykholohii vyshchoi shkoly v Ukrainн [Basics of pedagogics in higher school of Ukraine]. Kyiv: НNTEL [in Ukrainian].

4. Hereles, L.M. (2011). Problemnoe obuchenie v vuze [Problem-based learning in high school]. Molodoi uchenyi – Young scientist, 4, (2), 78-80 [in Russian].

Drozdova, I.P. (2008). Metodyka vykladannia, pedahohika ta psykholohiia vyshchoi osvity [Methods of teaching, pedagogy and psychology]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Manko, V.A. (2006). Problemne navchannia yak aktualna naukovo-pedahohнchna problema [Problem learning as relevant scientific and pedagogical problem]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. – Means of educational and research work, 25, 102-106. [in Ukrainian].

Navolokova, N.P. (2009). Entsyklopedia pedahohichnykh tekhnolohii ta нnnovatsii [Encyclopedia of educational technology and innovation]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Ohneviuk, V.O. (2003). Osvita v systemi tsinnostei staloho lyudskoho rozvytku [Education in the value system of sustainable human development]. Kyiv: Znannya Ukrainy [in Ukrainian].

Sait Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova

[Site of M.P. Drahomanov National Pedagogical University]. http://npu.edu.ua. Retrieved from http://npu.edu.ua

Yahupov, V.V. (2002). Pedahohнka [Pedagogy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7347

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.