ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Т. І. Хвалибога Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-2160-4535
  • М. І. Паласюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0001-5888-584X

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13639

Ключові слова:

іншомовна комунікативна компетентність, компетенція, заклад вищої освіти

Анотація

Анотація. У статті здійснено комплексне дослідження проблеми впровадження сучасних методів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови. Доведено, що на сучасному етапі акцент у навчанні зміщується в бік потреби формування у майбутнього випускника системи фахових компетентностей, що допоможе йому в майбутньому якісно й ефективно виконувати свої професійні обов’язки. Іншомовна комунікативна компетентність розглядається авторами як інтегративне утворення особистості, що має складну структуру і виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної компетенцій.

Наголошується, що формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів на сучасному етапі розвитку світової спільноти слід розглядати як обов’язкову складову загальної фахової підготовки. Акцентується увага, що для забезпечення ефективності процесу формування іншомовної комунікативної компетентності необхідно використовувати нові методологічні підходи і визначати педагогічні умови їх реалізації.

Охарактеризовано структуру іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. У контексті навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей розмежовано поняття «загальна компетенція», «комунікативна компетенція» та проаналізовано їх компоненти.

Доведено, що для ефективного формування комунікативної компетенції викладач іноземної мови повинен використовувати новітні методи навчання, які поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Обґрунтована необхідність урахування специфіки професійних інтересів у рамках спеціальності – спеціалізоване змістове наповнення (спеціальна термінологія, типові ситуації спілкування та жанрова специфіка фахової мови), контекстне вивчення мови граматичних явищ, фокусування уваги на практичному використанні мови тощо.

Біографія автора

Т. І. Хвалибога, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID B-2428-2016
Scopus Author ID 57202830426

Посилання

Andreiko, Ya.V. (2018). Inshomovna profesiina komunikatyvna kompetentsiia [Foreign language professional communicative competence]. Pedahohichni nauky – Pedagogical Sciences, 63, 238-241 [in Ukrainian].

Kolodko, T.M. (2005). Formuvanna sotsiokulturnoii kompetentsiii maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Development of sociocultural competence of future teachers of foreign languages in higher pedagogical educational institutions]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski perspektyvy: biblioteka z osvitnoii polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian pers-pectives: library of educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Martynova, R.Yu. (2007). Tsilisna zahalnodydaktychna model zmistu navchannia inozemnykh mov [A comprehensive general didactic model of the content of foreign language teaching]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nikolayeva, S.Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Objectives of teaching foreign languages in the aspect of competence approach]. Inozemni movy – Foreign Languages, 2, 67-71 [in Ukrainian].

(2004). Novi tekhnolohiii navchannia [New learning technologies]. Kyiv: Nauk.-metod. tsentr vyshchoii osvity [in Ukrainian].

Sura, N.A. (2003). Inshomovna profesiina kompetentnist: holovni pryntsypy ta komponenty protsesu navchannia profesiino-oriientovanoho spilkuvannia [Foreign language professional competence: the main principles and components of the teaching process of professional-oriented communication]. Visnyk Luhansk. derzh. ped. universytetu im. T.H. Shevchenka – Bulletin of Luhansk T.H. Shevchenko State Ped. University, 4(60), 190-192 [in Ukrainian].

Khutorskyi, A. (2003). Kliuchovi kompetentsiii iak komponent osobystisno-oriientovanoii osvity [Key competences as a component of personality-oriented education]. Narodna osvita – National Education, 2, 58-64 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Хвалибога, Т. І., & Паласюк, М. І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (4), 94–98. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13639

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ