КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ПАРАМЕДИКА ПІД ЧАС НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ» НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • І. Д. Драч Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7198-5546
  • І. Я. Заліпська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3651-3081

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13637

Ключові слова:

професійна медична комунікація парамедика, медична термінологія, мовнокомунікативна компетенція, протокол базової підтримки життя, навчально-методичні матеріали

Анотація

Анотація. У статті подано актуальні навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення теми «Професійна комунікація парамедика під час надання екстреної допомоги» на заняттях із дисципліни «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом». Добір завдань спрямований на реалізацію комунікативного підходу до фахової медичної комунікації парамедика, зокрема на вивчення лексики під час первинного огляду пацієнта, медичного обладнання та засобів і кваліфікаційних вимог до парамедика; уміння будувати монологічні та діалогічні висловлювання щодо протоколу базової підтримки життя; запам’ятовування словосполучень та речень для надання екстреної медичної допомоги при різних ситуаціях та станах пацієнта. Запропонована система завдань сприятиме оволодінню вміннями та навичками спілкуватися в усній та письмовій формах відповідно до цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах та ситуаціях і вивченню телефонів екстрених служб України. Зважаючи на різні методи та форми роботи, запропоновано завдання, за допомогою яких вдалося засвоїти медичну термінологію та граматичний матеріал щодо таких позицій, як: непрямий масаж серця, пульс, дихання, штучне дихання, прохідність дихальних шляхів, свідомість, кровотеча, стабільне положення, виклик швидкої допомоги. Для перевірки знань із вивченої теми студентові запропоновано комплекс тестових завдань.

Навчально-методичні матеріали, які репрезентовано у статті, призначені для іноземних студентів медичних спеціальностей, які володіють мовою на достатньому рівні. Завдання створено в оперті на чотири види мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання, письмо. Вони сприятимуть розширенню словникового запасу студентами-іноземцями під час надання екстреної медичної допомоги й досягненню соціальної взаємодії парамедика в іншомовному професійному середовищі.

Біографія автора

І. Я. Заліпська, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAM-1910-2021

Посилання

Kryliuk, V.O., Huriev, S.O., Tsymbaliuk, H.Yu., Kuzmin, V.Yu., Kuzminskyi, I.V., Hudyma, A.A., ... Yaroshchuk, D.V. (2020). Ekstrena ta nevidkladna medychna dopomoha [Emergency and urgent medical care]. (Vols 1-6). Kyiv: Ozhyva [in Ukrainian].

Marazha, І.О., & Zhulkevych, I.V. (2021). Rol pedahohiky v klinichnii praktytsi likaria [The role of pedagogy in the clinical practice of the doctor]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 94-99. DOI 10.11603/me.2414-5998.2021.2.12058 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12058

Korda, M.M., Hudyma, A.A., Shulhai, A.H., & Zaporozhan, S.Y. (2019). Osvitno-profesiina prohrama ta tekhnolohiia pidhotovky paramedykiv u Ternopilskomu natsio¬nalnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy [Educational-professional program and technology of training of paramedics in I. Horbachevsky Ternopil National Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 3(app.), 6-14. DOI 10.11603/me.2414-5998.2019.3.10113 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10113

Vykhrushch, A.V., Drach, I.D., & Zalipska, I.Ya. (Ed.). (2021). Profesiina medychna komunikatsiia ukrainskoiu movoiu likaria z patsiientom [Professional medical communication between a doctor and a patient]. Ternopil: TNMU [in Ukrainian].

CPR/AED for Professional Rescuers and Health Care Providers. Handbook. American Red Cross. Retrieved from: https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PHSS_UX_Content/CPRO_ Handbook.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Драч, І. Д., & Заліпська, І. Я. (2023). КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ПАРАМЕДИКА ПІД ЧАС НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ» НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Медична освіта, (4), 82–87. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13637

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ