ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КOМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Г. В. Білавич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-1555-0932
  • М. А. Багрій Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3506-9900
  • Н. Ю. Гречаник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-1454-4936
  • С. І. Гнатишин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-0021-0879

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13635

Ключові слова:

комунікативна обізнаність, заклад вищої освіти, майбутні фахівці, мовленнєвий етикет, мовні норми, курс «Українська мова за професійним спрямуванням», екологія мови

Анотація

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Комунікативна підготовка має велике значення для загальноосвітнього та професійного розвитку особистості. Під комунікативною обізнаністю здобувачів освіти автори розуміють складну інтегральну категорію, яка синтезує загальну культуру особистості як майбутнього фахівця та специфічні прояви комунікативної компетентності в професійній діяльності, рівень сформованості досвіду спілкування з людьми, що  його оточують, тощо. Важливим складником комунікативної культури є мовленнєвий етикет, володіння яким передбачає опанування системи національно специфічних стійких формул спілкування, усталених у суспільстві. Зазначено, що український мовленнєвий етикет – це чіткий національний кодекс правил увічливості, що сформувався історично з-поміж культурних верств українства та передається від попередніх до прийдешніх поколінь як еталон шляхетної мовленнєвої поведінки українця, його ментальності. Наголошено на українських етикетно-мовних правилах, які потрібно засвоїти здобувачеві вищої освіти. Актуалізовано проблему екологізації мовного довкілля в закладі вищої освіти. Наведено приклади типових порушень студентами мовних норм, зокрема щодо вживання мовних етикетних формул в усному та писемному мовленні. Проаналізовано засоби формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у закладі вищої освіти в процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Зроблено висновок, що під час вивчення інших навчальних дисциплін викладачі повинні за допомогою інтегрованого підходу формувати систему професійних знань, мовленнєвих умінь у майбутніх фахівців; викладачі закладу вищої освіти повинні бути носіями нормативності українського мовлення.

Біографія автора

С. І. Гнатишин, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Scopus Author ID 57430481100

Посилання

Batsevych, D.S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Fundamentals of communicative linguistics]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Bilavych, H. (2020). Ekolohiia ukrainskoho naukovoho movlennia [Ecology of Ukrainian scientific speech]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Bilous, M.P. (2009). Movlennievyi etyket ukrainskoho narodu. Mova i dukhovnist natsii [Speech etiquette of the Ukrainian people. The language and spirituality of the natio]. Kyiv [in Ukrainian].

Busel, V.T. (Ed.). (2003). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Irpin [in Ukrainian].

Bilavych, H., Savchuk, B., Ilnytskyi, V., & Fedchyshyn, N. (2020). Kultura naukovoho movlennia maibutnoho mahistra yak skladnyk yoho profesiinoi kompetentnosti [Culture of scientific speech of the future master as a component of his professional competence]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat – Mountain School of Ukrainian Carpathians, 23, 75-81 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15330/msuc.2020.23.75-80

Stelmakhovych, M. (1998). Ukrainskyi movlennievyi etyket [Ukrainian speech etiquette]. Dyvoslovo – Miracle Word, 3, 20-21 [in Ukrainian].

Tatarevych, H. (1998). Etyket i mentalnist [Etiquette and mentality]. Dyvoslovo – Miracle Word, 3, 18-20 [in Ukrainian].

Bilavych, H., Savchuk, B., Klepar, M., & Hnatyshyn, S. (2022). Ukrainske naukove movlennia v konteksti profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Ukrainian scientific broadcasting in the context of professional training of future specialists]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 76-82 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Білавич, Г. В., Багрій, М. А., Гречаник, Н. Ю., & Гнатишин, С. І. (2023). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КOМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (4), 77–81. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13635

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ