АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Автор(и)

  • І. М. Маланчин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3899-9166
  • В. М. Мартинюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-1108-134X
  • Л. Є. Лимар Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-9777-5037

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13628

Ключові слова:

дистанційне навчання, об’єктивний структурований клінічний іспит, компетентності, пандемія

Анотація

Анотація. У статті висвітлено аналіз результатів та досвід проведення державної атестації випускників медичного факультету на кафедрі акушерства та гінекології № 1 за 2020–2022 рр. Впровадження в освітній процес симуляційного навчання є сучасним  методом вдосконалення професійних компетентностей у майбутніх лікарів. Без застосування теоретичних знань, практичних та комунікативних навичок випускник не зможе правильно оцінити клінічну ситуацію, інтерпретувати результати обстеження, встановити діагноз, розробити алгоритм дій. Набування і вдосконалення практичних та комунікативних навичок, робота студентів біля ліжка вагітної, роділлі, гінекологічної пацієнтки – необхідна умова підвищення ефективності та якості навчального процесу на нашій кафедрі, а також елемент підготовки майбутнього випускника до здачі об’єктивного структурованого клінічного іспиту. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 та введення військового стану вимагали особливих умов для навчального процесу, а також пошуку нових форм проведення державної атестації випускників. Цей виклик прийняв і Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Для перевірки засвоєння студентами теоретичних та практичних знань викладачі кафедри створили завдання, які моделювали окрему клінічну ситуацію, що включала скарги й анамнез, дані лабораторних та інструментальних методів обстежень, перелік запитань до неї. Відповідь студента оцінювалася згідно з алгоритмом, який прописаний у чек-листі. Випускний іспит проводився за допомогою онлайн-платформ. Перелік практичних навичок та питань, алгоритми виконання завдань завчасно були розміщені в системі “Moodle” на кафедральній сторінці. Результати складання державної атестації випускників безпосередньо залежали від форми навчання, а також від умов проведення – в час пандемії чи військового стану.

Посилання

Aleksevych, K.O. (2022). Dosvid dystantsiinoho vykladannia oftalmologii v umovakh pandemii ta viiskovogo stany iz vykorystanniam osvitnikh onlain resursiv [Experience of distance training of ophthalmology in pandemic and martial law conditions using online educational resources]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 12-20 [in Ukrainian].

Korda, M.M., Chornomydz, A.V., Shulhai, A.H., & Mashtalir, A.I. (2021). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy vnutrishnoho zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ternopilskomu natsionalnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy [Features of functioning of the system of internal quality assurance of higher education at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University Ministry of Health of Ukraine]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 35-40 [in Ukrainian].

Malanchyn, I.M., Malanchuk, L.M., Martyniuk, V.M., & Lymar, L.Ye. (2019). Implementaciya symuliatciinogo navchannia v objektyvnyi strukturovanui klinichnyi ispyt dlia studentiv medychnogo fakultetu na kafedri akusherstva ta ginecologii [Implementation of simulation training in an objective structured clinical exam for the medical faculty students at the department of obstetrics and gynecology]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 93-97 [in Ukrainian].

Kravchuk, I.V. (2015). Vprovadzhennia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia v medytsynu ta systemu medychnoi osvity [Implementation of educational distance technologies in medicine and medical education]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka – Proceedings of scientific papers of the P.L. Shupyk NMAPO, 24(1), 615-627. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(1)__103 [іn Ukrainian].

Ariaiev, M.L., Kaplina, L.Ye., Senkivska, L.I., Pavlova, V.V., Ariaev, N.L., Kaplyna, L.E., & Senkovskaia, L.Y. (2020). Pershyi dosvid dystantsiinoho navchannia v medychnykh vuzakh Ukrainy v umovakh COVID-19-karantynu [First experience of distance training in medical universities of Ukraine under the COVID-19 lockdown terms]. Zdoroviya dytyny – Child’s Health, 15(3), 195-199. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2020_15_3_10 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.15.3.2020.204555

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Маланчин, І. М., Мартинюк, В. М., & Лимар, Л. Є. (2023). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ». Медична освіта, (4), 37–41. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13628

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ