«ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ»: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІСТ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

Автор(и)

  • Н. В. Гуменна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3838-3858
  • С. В. Бондаренко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-7986-8819
  • О. І. Пилипишин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-4073-7512

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13626

Ключові слова:

громадянська культура, професійно-етична культура, медична галузь, правові норми, медична етика

Анотація

Анотація. Перебуваючи в пошуку духовного та емоційного заповнення, наше суспільство потребує людей, які розуміли б потребу формування громадянських, патріотичних, морально-ціннісних відносин. Пандемія, війна, байдуже ставлення до громадського життя призводять до знецінення громадянської морально-етичної культури. Тому проблема гуманізації освіти в цілому і гуманні стосунки професійної сфери зокрема стають дедалі актуальнішими. Посилення уваги до  загального морально-правового, професійно-етичного становлення особистості майбутнього фахівця є надзвичайно важливим чинником.

Професійні та особистісні якості підготовки майбутнього фахівця визначають його об’єктивний рівень професійної сформованості. Показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого фахівця медичної галузі є: знання, уміння і навички, а  також комплекс морально-етичних якостей.

Отримані студентами знання в навчальних закладах несуть певну знакову функцію, що зумовлює виникнення пізнавальної і професійної мотивації. Процес професійної підготовки вважається ефективним лише тоді, коли є взаємозв’язок навчання із професіоналізацією майбутнього фахівця.

Спеціаліст – це фахівець у певній сфері трудової діяльності з постійною потребою у професійному вдосконаленні, дотриманні громадянської культури і професійної етики.

Громадянська культура майбутнього медичного працівника визначається своєрідністю діяльності медика, різноманітністю морально-правових аспектів діяльності та широким спектром його професійних функцій.

Отже, професійно-етична культура медичного працівника формується у процесі навчання і є інтегрованою якістю особистості майбутнього медика.

Патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність, трудова активність – визначальні характеристики громадянської культури.

Посилання

Andriichuk, O.Ya. (2003). Vykhovannia humannosti u studentiv medychnoho koledzhu v protsesi fakhovoi pidhotovky [Education of humanity in medical college students in the process of professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Etychnyi kodeks medychnoi sestry Ukrainy [Code of ethics of nurses of Ukraine]. Retrieved from: http://uamed.net/dok/codex2.html [in Ukrainian].

Kolechko, O. (2009). Profesionalizatsiia yak chynnyk rozvytku profesiinoi identychnosti osobystosti [Professionalization as a factor in the development of an individual’s professional identity]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and Psychology of Professional Education, 4, 153-160 [in Ukrainian].

Pereimybida, L.V. (2008). Orhanizatsiini zasady diialnosti pedahohichnoho kolektyvu z rozvytku deontolohichnoi kultury uchniv medychnoho litseiu [Organizational principles of the activity of the pedagogical team for the development of deontological culture of students of the medical lyceum]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Stetsenko, S.H. (2008). Medychne pravo Ukrainy [Medical law of Ukraine]. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist» [in Ukrainian].

Struchkova-Humenna, L.B. Osoblyvosti formuvannia hromadianskoi kultury v Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Peculiarities of the formation of civil culture in the Western region of Ukraine]. Retrieved from: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_60/Struchkova.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Гуменна, Н. В., Бондаренко, С. В., & Пилипишин, О. І. (2023). «ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ»: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІСТ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ . Медична освіта, (4), 28–32. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13626

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ