ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УРОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Автор(и)

  • А. Д. Беденюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1649-7886
  • C. O. Нестерук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1573-4480
  • В. В. Твердохліб Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3460-5625
  • А. І. Мисак Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-0151-7066

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13274

Ключові слова:

освітня система, студенти-іноземці, індивідуальний підхід, самостійна робота, оцінювання знань

Анотація

Анотація. У статті висвітлено досвід навчання іноземних студентів та проблеми педагогічної діяльності з дисципліни «Урологія» викладачів кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Актуальною постає проблема вдосконалення особливостей викладання дисципліни «Урологія» іноземним студентам у контексті євроінтеграції освітніх послуг. Важливість зазначеної проблематики пов’язана з упровадженням Болонського процесу в Україні, залученням іноземного досвіду викладання та розширенням спектра освітніх послуг, з активною комп’ютеризацією процесу навчання, а також особливостями застосування інноваційних навчальних методик.

Представлено методику проведення заняття з дисципліни «Урологія» для іноземних студентів. Розглядаються етапи практичного заняття, основна мета яких – вивчення урологічних захворювань та особливостей діяльності лікаря-уролога. Усі завдання тем розроблені для формування у студентів комунікативної компетенції при вивченні предмета. Для кращого сприйняття і розуміння матеріалу впродовж заняття студентам пропонуються різні види теоретичних та практичних видів робіт із використанням технічних засобів навчання і роздаткових матеріалів для залучення зорової (рисунки, відеофільм, схеми), слухової (пояснення викладача) і механічної пам’яті (письмова робота студентів). Усі матеріали заняття розроблені з метою формування англомовної комунікативно-професійної компетентності, якісного засвоєння та активного використання комунікативних фахових конструкцій у професійному спілкуванні.

Посилання

Aleksiuk, A.M. (2000). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bilovus, L.I., Homotiuk, O.Ie., & Fedchyshyn, N.O. (2020). Piznavalni vlastyvosti pedahohichnoi komunikatsii [Gognitive features of pedagogical communication]. Medychna osvita – Medical Education, 3(88), 126-130 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.3.11259

Bondar, V.I. (2004). Dydaktyko-psykholohichna kontseptsiia realizatsii osvitno-profesiinykh prohram pidhotovky vchytelia [Didactic and psychological concept of implementation of educational and professional teacher training programs]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher Education of Ukraine, 1, 66-68 [in Ukrainian].

Sadova, M.A. (2010). Dukhovno-moralni tsinnosti ta osoblyvosti protsesu yikh zasvoiennia osobystistiu [Spiritual and moral values and features of the process of their assimilation by the individual]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of General and Pedagogical Psychology, 7(12), 91-98 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Беденюк, А. Д., Нестерук C. O., Твердохліб, В. В., & Мисак, А. І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УРОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ. Медична освіта, (4), 5–9. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13274

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ