РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ І ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Бакалець Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-5309-4675
  • Н. Б. Бегош Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-2037-124X
  • С. В. Дзига Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9459-2419

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12270

Ключові слова:

вибіркові дисципліни, функціональна діагностика

Анотація

Стаття присвячена формуванню переліку та змісту вибіркових дисциплін (варіативної частини навчального плану), які гарантуються Законом України «Про вищу освіту». Це має відповідати принципам навчання, орієнтованого на особистість (person-centered teaching), під час якого студент бере активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії.

У статті проведений аналіз деяких аспектів та засад формування предметної компетентності з функціональної діагностики. Перш за все, на вибір тематики елективних циклів, які були запропоновані студентам для вивчення, впливало матеріально-технічне, тобто наявність відповідної діагностичної апаратури, та кадрове забезпечення кафедри. Але щоб якісно забезпечити потреби майбутніх лікарів у здобутті фахових компетентностей, ми провели анонімне анкетування студентів шостого курсу. Опитування проводили після завершення вивчення основної дисципліни «Функціональна діагностика у внутрішній медицині». Анкету розробили викладачі кафедри. Вона включала перелік методів функціональної діагностики, опанування яких є можливим на нашій кафедрі, та ряд запитань. Зокрема, нас цікавили: майбутня спеціалізація студента-випускника, його пріоритет у вивченні запропонованих вибіркових дисциплін та пропозиції щодо методології та періоду їх вивчення.

Враховуючи відповіді проведеного опитування, студентам п’ятого року навчання було запропоновано три вибіркових дисципліни: «ЕКГ в невідкладній кардіології», «Клінічна електроенцефалографія» та «Методи дослідження слухової функції», які вони можуть опанувати під час наступного навчального року. Результат вибору дисциплін виявився цілком логічним та прогнозованим.

Отже, для формування якісного розширення або доповнення фахових профільних компетентностей, високої якості викладання вибіркової дисципліни, окрім кадрового та матеріально-технічного забезпечення, обов’язковим є урахування результатів опитування здобувачів вищої освіти та, за потреби, стейкхолдерів, у тому числі й зовнішніх.

Біографія автора

О. В. Бакалець, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-6764-2016

Посилання

Stadnyi, Ye., Kudelia, M., Zherobkina, T., Bezman, A., & Kavtseniuk, M. (2015). Vybir bez vyboru: monitorynh vybirkovykh kursiv u derzhavnykh vyshakh [Choice without Choice: Monitoring of Elective Courses in the State Higher Educational Institutions]. Retrieved from: https: //cedos.org.ua/researches/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh/ [in Ukrainian].

Vseukrainska narada shchodo zaprovadzhennia dystsyp¬lin za vyborom studentiv u vyshchomu navchalnomu zakladi [All-Ukrainian session regarding introduction of elective courses for students of the higher educational institution]. Retrieved from: http: //mon.gov.ua/activity/education/vishha/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-predstavnikami-vnz-z-pitan-implementacziyipolozhen-zu-«pro-vishhu-osvitu»-u-chastini-zaprovadzhenny [in Ukrainian].

Habenko, I.M. (2017). Analiz osvitnikh tendentsij ta perspektyv rozvytku vyschoi tekhnichnoi osvity [Analysis of educational tendencies and prospects of development of higher technical education]. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii – Engineering and Educational Technologies, 2(18), 27-33 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu [The Law of Ukraine On Higher Education]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Kovalenko, N.P., Bobrova, N.O., Hancho, O.V., & Zachepylo, S.V. (2020). Motyvaciya studentiv yak zaporuka uspishnogo profesijnogo rozvytku [Students’ motivation as a promise of successful professional development]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 43-48 [in Ukrainian].

Penchuk, O.P., Donchenko, S.V., & Bilotska, L.B. (2017). Pobudova indyvidualnykh trayektorii navchannya studentiv na osnovi zastosuvannya vybirkovykh elementiv navchalnykh planiv [The Individual Trajectories Building of Student Training on the Basis of Application of Selectieve Elements of Educational Plans]. Visnyk Kyyivskoho nacionalnoho universytetu texnologiy ta dyzaynu – Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design, 2, 36-41. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2017_2_7 [in Ukrainian].

Polozhennya pro vybirkovi dyscypliny u Ternopilskomu nacionalnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya.Horbachevskoho MOZ Ukrayiny, zatverdzhene nakazom TNMU vid 29.12.2020 r. № 660 [Regulation about elective disciplines at the I. Horbachevsky Ternopil National Medical University]. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1lA1NR69dDKlzEo1LMTAKowyX3BdV8OZW/view [in Ukrainian].

Rymarchuk, M.I. (2019). Formuvannya profesijnoyi gotovnosti majbutnix likariv u konteksti vprovadzhennya studentocentrovanogo pidxodu [Formation of professional readiness of future doctors in the context of implementation of the student-centered approach]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 32-36 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Бакалець, О. В., Бегош, Н. Б., & Дзига, С. В. (2021). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ І ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ. Медична освіта, (2), 107–111. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12270

Номер

Розділ

РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ