ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЬЮТOРСТВA ЯК EФEКТИВНOЇ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • І. І. Ворона Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9118-9456
  • Г. Я. Кітура Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7271-6364

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12266

Ключові слова:

тьюторство, історія розвитку, навчальний процес, навички та вміння

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню термінологічних концептів тьюторства як ефективної методики індивідуалізації навчального процесу. Охарактеризовано зміни моделей освітніх практик, що сприяють розширенню ролей педагога, який має виконувати не лише освітньо-виховні функції, а й здійснювати педагогічний супровід індивідуальних освітніх програм суб’єктів навчання. Такі завдання може забезпечити тьюторська діяльність, де тьютор виконує функцію співрозробника освітніх проектів і програм, консультанта у сфері освітніх послуг, поєднуючи ролі наставника й проектувальника освітніх систем. З’ясовано основні етапи зародження тьюторства в контексті історичного розвитку. Наголошується, що впровадження тьюторства є невід’ємним аспектом індивідуалізації навчання у медичному ЗВО і здійснюється шляхом опанування умінь мотивувати навчально-пізнавальну та виховну діяльність студентів. Увага акцентується на необхідності аналізу різноманітних методик та підходів щодо впровадження тенденцій тьюторства у навчально-виховний процес. Розглядаються питання найважливіших критеріїв створеного тьютором і студентом освітнього простору: здійснення успішного тьюторського супроводу навчання, формування особистості й способу життя майбутнього фахівця; багатоманітність і варіативність задоволення освітніх пропозицій; конструювання і здійснення індивідуальної освітньої та виховної програми. Охарактеризовано основні вміння, якими повинен володіти тьютор: сформованість фундаментальних методичних знань і здатність застосовувати їх у процесі професійної діяльності; засвоєння стратегій упровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; здатність до конструктивно-проектної діяльності; уміння мотивувати навчально-пізнавальну діяльність; здатність керувати проектною діяльністю студентів; мотивація до безперервної самоосвіти й самовдосконалення.

Біографії авторів

І. І. Ворона, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-4691-2016

Г. Я. Кітура, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5784-2016

Посилання

Bekov, Kh.A. (2001). Terminologiya v sisteme dopolnitelnogo pedagogicheskogo obrazovaniya: slovar [Terminology in the system of supplementary pedagogical education: dictionary]. Moscow: The Public Administration Institutes of Advanced Training [in Russian].

Bespalova, G.M. (2007). Tyutorskoe soprovozhdenie: organizatsionnye formy i obrazovatelnye effekty [Tutorial support: organizational forms and educational effects]. Director shkoly – Director of School, 7, 51-58 [in Russian].

Boyko, A.M. (2010). Tjjutorstvo jak zasib zadovolennja osvitnikh potreb osobystosti, krajiny i suspiljstva [Tutoring as a means of satisfaction of the educational needs of the individual, country and society]. Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats – Pedagogical sciences: Collection of scientific works. (No. 1), (pp. 4-12). Poltava [in Ukrainian].

Ghromovy, V. (2010). Indyvidualjnyj pedaghoghichnyj suprovid uchniv [Individual pedagogical support of pupils]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/ upbring/1240/?list=0 [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.Gh., Molodykh, Gh.S., & Tverdokhliebova, N.Je. (2005). Dystancijnyj navchaljnyj proces [Distance educational process]. Kyiv: Millennium [in Ukrainian].

Koicheva, T.I. (2004). Pidghotovka majbutnikh uchyteliv ghumanitarnykh specialjnostej jak tjjutoriv dlja systemy dystancijnoji osvity [Training of future humanities teachers as tutors for the system of distance education]. PhD Thesis. Odesa [in Ukrainian].

Pakhomova, T. (2012). Shljakhy vprovadzhennja tjjutorsjkoji systemy osvity u zarubizhnykh krajinakh [Ways of introducing of the tutor educational system in foreign countries]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of the Modern Teacher Preparing, 1(5), 220-224 [in Ukrainian].

Rybalkina, N. (2005). K istorii tyutorstva Tyutorstvo: kontseptsii, tekhnologii, opyt. Yubileynyy sbornik, posvyashchennyy 10-letiyu tyutorskikh konferentsiy [Tutoring: concepts, technologies, experience. Jubilee collection dedicated to the 10th anniversary of tutor conferences]. Tomsk: Print [in Russian].

Sysojeva, S.O., Osadchyj, V.V., & Osadcha, K.P. (2011). Profesiina pidghotovka vykladacha-tiutora: teoriya i metodyka [Professional training of a tutor: theory and methodology]. Kyiv; Melitopol: Publishing House of the Melitopol City Printing House [in Ukrainian].

Churakova, L.P. (2009). Ukrainsko-latynskyi ta latynsko-ukrainskyi slovnyk [Ukrainian-Latin and Latin-Ukrainian Dictionary]. Kyiv [in Ukrainian].

Fedchyshyn, N.O., & Yelahina, N.I. (2020). Peculiarities of future PE teacher’s training at the higher educational establishment. Medychna osvita – Medical Education, 1 (86), 11-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Ворона, І. І., & Кітура, Г. Я. (2021). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЬЮТOРСТВA ЯК EФEКТИВНOЇ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Медична освіта, (2), 69–74. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12266

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ