ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Л. М. Мосула Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3339-0562
  • Т. В. Кучер Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-9879-5590
  • Н. В. Горлачук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3575-6652

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12264

Ключові слова:

дистанційна освіта, провізор, хімічна метрологія, вибіркова дисципліна

Анотація

У статті представлений перший досвід викладання вибіркової дисципліни «Основи хімічної метрології» в умовах дистанційного навчання для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету Тернoпільського нaціoнaльного медичного університету імені І. Я. Гoрбaчевськoгo (спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», денної форми навчання). Курс за вибором «Основи хімічної метрології» закладає основи всіх видів вимірювань у хімії, статистичної обробки результатів хімічного аналізу та визначення валідності результатів кількісного визначення хімічних сполук. Зазначена дисципліна є важливою складовою всебічного розвитку майбутнього фахівця фармацевтичної галузі. У важких для освітнього процесу реаліях, спричинених пандемією COVID-19, ТНМУ імені І. Я. Горбачевського створив належні умови для повноцінного дистанційного навчання студентів. Студенти мали змогу активно взаємодіяти з викладачем, працюючи в програмі Microsoft Teams у режимі живого спілкування та використовуючи матеріали СДО Moodle, одержувати змістовні, актуальні та ефективні знання. У статті відображено структуру вибіркової дисципліни «Основи хімічної метрології», особливості проведення лекцій, практичних занять та організації самостійної роботи студентів. Узагальнивши набутий досвід викладання в умовах карантину, автори виокремили позитивні та негативні сторони дистанційної форми навчання. Також висвітлено основні проблемні питання при вивченні зазначеної дисципліни та показані шляхи їх вирішення. Визначено теми, що потребують доопрацювання з метою полегшення розуміння їх студентами. Запропоновано, поряд із традиційним вивченням статистичної обробки результатів аналізу хімічного експерименту, в майбутньому застосовувати комп’ютерні програми математико-статистичної обробки даних, такі, як Microsoft Excel і Statistica, що мають великий набір статистичних функцій та засобів візуальної інтерпретації одержаних результатів.

Біографії авторів

Л. М. Мосула, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID P-3349-2016
Scopus Author ID 33767861100

Т. В. Кучер, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID O-4168-2017

Н. В. Горлачук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID P-2922-2016

Посилання

Bulenok, S.M., & Kovalenko, L.V. (2021). Psykholohichni ta pedahohichni osoblyvosti dystantsiinoho navchannia [Psychological and pedagogical features of distance learning]. Dystantsiine navchannia v hlobalizovanomu sviti: zb. materialiv Mizhvuzivskoho naukovo-metodychnoho seminaru – Distance learning in a globalized world: collection of materials of the Interuniversity scientific-methodical seminar. Kyiv Natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Velychko, O.M., Kolomiiets, L.V., & Hordiienko, T.B. (2014). Metrolohiia, tekhnichne rehuliuvannia ta zabezpe-chennia yakosti: u piaty tomakh. Tom 1: Metrolohiia. Pidruchnyk [Metrology, technical regulation and quality assu-rance: in five volumes]. Odesa: VMV [in Ukrainian].

(2015). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine]. (2nd ed.). (Vols. 1-3). Kharkiv:

Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» [in Ukrainian].

(2018). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Dopovnennia 2 [State Pharmacopoeia of Ukraine. Supplement 2]. (2nd ed.). Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» [in Ukrainian].

(2021). Materialy kursu «Osnovy khimichnoi metrolohii» [Materials of the course “Bases of Chemical Metro¬logy”]. Retrieved from: https://moodle.tdmu.edu.ua/course/view.php?id=2248 [in Ukrainian].

Nastanova ST-N MOZU 42-4.0:2020. Likarski zasoby. Nalezhna vyrobnycha praktyka [Guidelines ST-N MOHU 42-4.0: 2020. Medicines. Good manufacturing practice]. Kyiv: MOZ Ukrayiny [in Ukrainian].

Nesterchuk, D.M., Kvitka, S.O., & Halko, S.V. (2017). Osnovy metrolohii ta zasoby vymiriuvan: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of metrology and means of measurement: educational manual]. Melitopol: Publishing and Printing Center “Lux” [in Ukrainian].

Osvitnia prohrama «Farmatsiia» druhoho rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 226 «Farmatsiia, promyslova farmatsiia» haluzi znan 22 Okhorona zdorovia. Kvalifikatsiia: Mahistr farmatsii, promyslovoi farmatsii. Provizor [Educational program “Pharmacy” of the second level of higher education in the specialty 226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy” in the branch of knowledge 22 Health care. Qualification: Master of Pharmacy, Industrial Pharmacy. Pharmacist]. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1wEE8xw6GTcVrg8adaIbi0jIJ1AeIPH8n/view [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education dated 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro metrolohiiu ta metrolohichnu diialnist vid 15.01.2015 r. № 124-VIII [Law of Ukraine On Metrology and Metrological Activity dated 15.01.2015 No. 124-VIII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text [in Ukrainian].

Pudova, S.S. (2021). Osoblyvosti povnoho dystantsiinoho navchannia inozemnykh studentiv-medykiv pry vyvchenni medychnoi informatyky [Features of total distance learning for foreign medical students during a study of medical informatics]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 44-49 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Мосула, Л. М., Кучер, Т. В., & Горлачук, Н. В. (2021). ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ . Медична освіта, (2), 41–46. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12264

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ