АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. О. Зарівна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-8522-4024
  • О. Б. Поляк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-8522-4024
  • Н. В. Горлачук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3575-6652

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261

Ключові слова:

освіта, академічна доброчесність, плагіат, якість

Анотація

У статті висвітлено питання, що стосуються академічної доброчесності у вищих навчальних закладах. Проаналізовано основні її проблеми введення у навчальний процес як денної, так і заочної форм навчання за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Дослідження базувалося на вивченні матеріалів, з якими автори ознайомилися при проходженні наукового стажування «Академічна доброчесність», яке організовувала польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» й із відкритих джерел інформації та власного досвіду. У статті наведено основні принципи, правила і критерії у сфері академічної доброчесності, що дозволять, на нашу думку, отримати якісне навчання студентів, яке повинно базуватися на більш високих вимогах та стандартах вищої школи. Як результат – отримаємо молоде покоління з глибокими знан­нями та моральними цінностями, чіткою відповідальністю за свої дії, а також зародженням нової суспільної свідомості, багатої на нові ідеї, що зроблять їх конкурентоспроможними на світовому ринку нових проектів і досліджень. Детальне і ґрунтовне ознайомлення з основами академічної доброчесності дасть можливість найповніше зрозуміти її в студентській спільноті, яка, на нашу думку, успішно проаналізує та засвоїть новий матеріал, зробить свої висновки і внесе пропозиції щодо запровадження обов’язкових принципів і норм академічної доброчесності, а також введення різних санкцій за їх недотримання, що стане, якраз, запорукою якісної освіти. Саме їхні пропозиції дозволять нам, науково-педагогічним працівникам, зрозуміти проблему з точки зору студента. Крім того, це дозволить викладачу будувати тісний взаємозв’язок із здобувачами вищої освіти, постійно орієнтуватися на потреби студента, що позитивно, на нашу думку, позначиться на загальному засвоєнні навчальної дисципліни.

Біографії авторів

Н. О. Зарівна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5610-2016

Scopus Author ID 57202011083

О. Б. Поляк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5610-2016
Scopus Author ID 57202011083

Н. В. Горлачук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID P-2922-2016

Посилання

Sorokinа, N.H., Artiukhov, A.Ye., & Dehtiarovа, I.O. (Eds.). (2017). Akademichna dobrochesnist: problemy dotrymannia ta priorytety poshyrennia sered molodykh vchenykh [Academic integrity: problems of compliance and priorities for dissemination among young scientists]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Kodeks chesti KhNUMH im. O.M. Beketova [Code of honor]. Retrieved from: Rezhymdostupu:https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/kachest vo-obrazovaniya-v-universitete/kodeks-chesti-universiteta [in Ukrainian].

Melnychenko, A. (2016). Kodeks chesti yak instrument dotrymannia akademichnoi chesnosti naukovtsia i osvitianyna. Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Code of honor as a tool for academic integrity of the scientist and educator. Academic honesty as a basis for sustainable development of the university]. Kyiv: Takson [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine About higher education dated 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

International Center for Academic Integrity. Retrieved from: http://www.academicintegrity.org/icai/home.php.

Logoyda, L.S. (2019). Academic plagiarism: impact of academic integrity on the quality of higher pharmaceutical educationa. Мedychna osvita – Medical Education, 3, 44-51 [in Ukrainian].

(2014). The Fundamental Values of Academic Integrity. Retrieved from: https://academicintegrity.org/wpcontent/uploads/2017/12/Fundamental-Values-2014.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Зарівна, Н. О., Поляк, О. Б., & Горлачук, Н. В. (2021). АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 23–27. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ