СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11957

Ключові слова:

сучасні технології, дитячі інфекційні хвороби, заклад вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено сучасні технології у викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» у закладах вищої освіти. Ці технології успішно впроваджені та використовуються на високому рівні викладачами кафедри.

Пандемія Covid-19 внесла свої корективи в освітній процес у всьому світі. Цей виклик прийняв і Запорізький державний медичний університет. Серед сучасних технологій, що впроваджені в освітній процес, слід виділити впровадження on-line навчання на платформі Microsoft Office 365, а саме Microsoft Teams, електронний портал, створення сторінки кафедри у SharePoint та впровадження програми для роботи із віртуальним пацієнтом Body Interact. Ці програми мають на меті адаптувати навчальний процес до сучасних умов, навчити студентів бути модерновими, цілеспрямованими, мотивованими та креативними. Дистанційне навчання, за допомогою цих технологій, стає більш зручним, професійним.

Електронна сторінка кафедри у SharePoint дозволяє модератору кафедри наповнити актуальною інформацією, що містить всі навчальні матеріали та розклад, відповідні до факультету та курсу студентів, що вивчають дисципліну на кафедрі, трьома мовами: українською, англійською та російською.

Робота з віртуальним пацієнтом, за допомогою програми Body Interact, дає можливість студентам оволодіти навичками надання невідкладної допомоги пацієнту: стабілізувати його загальний стан, призначити необхідне обстеження та лікування, що є необхідною компетентністю кожного лікаря.

Отже, використання сучасних технологій у викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» є безумовним перспективним напрямком навчання у закладах вищої освіти. Це дає змогу підготувати висококваліфікованих фахівців високого європейського рівня.

Біографії авторів

О. А. Дралова, Запорізький державний медичний університет

ResearcherID Q-5167-2017

О. В. Усачова, Запорізький державний медичний університет

ResearcherID Q-5915-2017

О. В. Конакова, Запорізький державний медичний університет

ResearcherID Q-7535-2017

Посилання

Abakumova, O.O. (2019). Dystantsiina osvita: novyi kharakter osvitnoi vzaiemodii [Distance education: a new nature of educational interaction]. Sotsialno-humanitarni doslidzhennia ta innovatsiina osvitnia diialnist. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii – Proceedings of the International Scientific Conference Social Sciences and Humanities Research and Innovative Educational Activities. Dnipro [in Ukrainian].

Beliaieva, O.M. (2018). Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vykladachiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv: problemy i shliakhy rozviazannia [Development of pedagogical excellence in teacher’s of higher medical educational establishments: problems and solutions]. Pedagogy and Psychology, VI (63) (153) 15-19 [in Ukrainian].

Buturlina, O.V. (2020). Filosofsko-osvitnia refleksiia problem vprovadzhennia dystantsiinoho navchannia [Philosophical and educational reflection on the problems of implementing distance learning]. Neperervna osvita dlia staloho rozvytku: filosofsko-teoretychni konteksty ta pedahohichna praktyka: Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Continuing education for sustainable development: philosophical and theoretical contexts and pedagogical practice: Proceedings of the III All-Ukrainian scientific-practical conference. Dnipro: KZVO “DANO” DOR [in Ukrainian].

Zadyraka, D.A., Riabokon, Yu.Yu., Riabokon, O.V., & Romanova, K.B. (2020). Vprovadzhennia problemno-oriientovanoho navchannia z vykorystanniam virtualnykh patsiientiv na pisliadyplomnomu etapi osvity [Introduction of problem-oriented learning with the use of virtual patients at the postgraduate stage of education]. Aktualni pytannia dystantsiinoi osvity Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi video konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Current issues of distance education of the All-Ukrainian scientific-methodical video conference with international participation. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Dereziuk, A.V. (2015). Deiaki aspekty suchasnoi pedahohiky medychnoi osvity [Some aspects of modern medical education pedagogy]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 26-28 [in Ukrainian].

Lavrovska, A.A., & Lapinska, T.V. (2018). Mizhpredmetni ta intehrovani zviazky yak neobkhidna skladova u vyvchenni klinichnykh predmetiv [Interdisciplinary and integrated communication as a necessary component of clinical study subjects]. Mahistr medsestrynstva – Muster of Nursing, 1(19), 41-44 [in Ukrainian].

Avramenko, M.O., Furyk, O. O., & Kompaniiets, V. M. (2018). Results of implementation of D-PBL with virtual patients in the frames of TAME: training against medical errors project realization in surgery. 3rd International Conference on Medical Education informatics. Leeds, UK.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Дралова, О. А., Усачова, О. В., & Конакова, О. В. (2021). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 17–22. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11957

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ