РОЛЬ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ВИВЧЕННІ ІМУНОПАТОГЕНЕЗУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11932

Ключові слова:

освіта, методи навчання, відеофільм, клінічна імунологія та алергологія

Анотація

Високі темпи розвитку медичної науки ставлять перед студентом-медиком завдання з пошуку актуальної і надійної інформації для підготовки до занять. Сучасне навчання у вищих навчальних закладах орієнтується на технології, що забезпечують розвиток індивідуальності, без чого прорив у підготовці конкурентоздатного фахівця практично неможливий. Викладачі постійно ведуть пошук шляхів оптимізації діяльності студентів і хочуть бачити в студентах активних розпорядників отриманих знань.

Останніми роками, разом із традиційними формами навчання, організація роботи студентів створюється також на основі сучасних інформаційних та навчальних технологій.

З метою підвищення знань студентів та покращення процесу підготовки до занять необхідно використовувати найбільш інформативні та легко зрозумілі матеріали навчання, зокрема й відеофільми. Студенти 5 курсу, що навчалися на кафедрі професійних хвороб та клінічної імунології з циклу «Клінічна імунологія та алергологія», загалом 86 студентів, проходили анкетування за темою заняття «Атопічні хвороби», де вони зображували схему імунної відповіді при бронхіальній астмі згідно з імунологічними стадіями, зазначивши клітини-учасники та головні цитокіни, а також патофізіологічні прояви. Потім студентам показували відеофільм «Імунопатогенез бронхіальної астми», створений на базі кафедри, та просили кольоровими ручками доповнити схему. За повноту опису студенти отримували бали, кількість балів визначалася за використанням студентом специфічних слів-маркерів. Згідно з отриманими даними, після перегляду фільму визначалося достовірне підвищення знань студентів з усіх імунологічних фаз бронхіальної астми. Використання навчальних матеріалів, зокрема візуальних, додатково до основного джерела навчання – підручників, може сприяти підвищенню рівня знань студентів з теми, що вивчається.

Посилання

Kotsyuba, R.B., & Prokop, I.A. (2020). Formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh spetsialistiv likuvalʹnoyi spravy za dopomohoyu informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy (zarubizhnyy dosvid) [Formation of foreign language communication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience)]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 80-81 [in Ukrainian].

Sharovatova, O.P., Morozov, A.I., Malko, O.D., & Tsymbal, B.M. (2018). Pro zasoby navchannya pry pidhotovtsi maybutnikh fakhivtsiv z okhorony pratsi [About means of training at preparation of future experts in labor protection]. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy – Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, 63(5), 200-205 [in Ukrainian].

Gashynova, E.Y., Rodionova, V.V., Dmytrychenko, V.V., Khmel, O.S., & Kovalenko, O.M. (2018). Algorithm of creating an educational video film from the cycle “Clinical immunology and allergology”. Science and Education a New Dimension, 181, 92-93.

Gashynova, E.Y., & Dmytrychenko, V.V. (2017). Internet as a source of information during preparing for classes. Materials of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation devoted to the 60th anniversary of TDMU “Modern approaches to higher medical education in Ukraine” (with remote connection of VM(F)NZ of Ukraine by means of videoconferencing. Ternopil: TDMU.

Gashynova, E.Y., & Dmytrychenko, V.V. (2017). Students self-training at the context of innovative type of education. Materials of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation devoted to the 60th anniversary of TDMU “Modern approaches to higher medical education in Ukraine” (with remote connection of VM(F)NZ of Ukraine by means of videoconferencing. Ternopil: TDMU.

(2018). Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Retrieved from: www.ginasthma.org.

Grybyuk, O.O. (2014). Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry. Proceedings of the First International Conference on Eurasian Scientific Development. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna.

Willis, H. (2009). Video: The Good, the Bad, and the Ugly. Educause Review, 44(6), 106-107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Гашинова, К. Ю., Родіонова, В. В., & Хмель, О. С. (2021). РОЛЬ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ВИВЧЕННІ ІМУНОПАТОГЕНЕЗУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ. Медична освіта, (2), 64–68. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11932

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ