МЕДСЕСТРИНСЬКІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АВСТРІЇ

  • H. P. Palasyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • B. M. Palasyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: медсестринська освіта, Австрія, наукове дослідження, магістратура, докторантура

Анотація

Пріоритетним напрямом реформування системи підготовки сестринського персоналу в Австрії визначено впровадження вищої медсестринської освіти і подальший розвиток сестринської справи як науки. Наукові дослідження з проблем догляду за хворими виокремилися в окрему наукову спеціальність «Сестринствознавство». Предметом наукових досліджень у догляді за хворими є вивчення впливу захворювань і фізичних вад на життя людини і наукове обґрунтування найбільш доцільних форм медсестринської діяльності та медсестринських втручань у процесі догляду за хворими. Магістерська науково-дослідна робота повинна відповідати профілю магістратури, бути самостійною творчою роботою із вивчення актуальної проблеми медсестринства. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з медсестринства – це незалежна дослідницька робота, яка вносить значний вклад у подальший розвиток медсестринської науки. На першому етапі написання докторської дисертації  докторант самостійно або з допомогою наукового консультанта складає розгорнутий проект дисертаційного дослідження. На цьому етапі докторант на практичних заняттях отримує необхідну допомогу в плануванні дисертаційного дослідження. Матеріали планування докторської дисертації вивчає спеціально створена комісія. Докторанти повинні брати активну участь у конференціях, у тому числі і щорічних Європейських докторських конференціях з проблем догляду за хворими. Науково-дослідні роботи виконуються в руслі наукової роботи інституту, в якому навчається докторант. Основні положення дисертації висвітлюються у щонайменше чотирьох одноосібних публікаціях у провідних наукових журналах. Дисертація складається зі вступу, опису методики і отриманих результатів проведеного дослідження, основної частини, у якій викладені основні положення дисертаційного дослідження, і висновків. Текст дисертації повинен бути написаний англійською мовою, висновки – англійською і німецькою мовами.

Наукові дослідження у медсестринстві Австрії сприяють формуванню наукового підґрунтя для медичної практики працівників середньої ланки, забезпечують науковий підхід до сестринської діяльності на засадах доказової медицини.

Біографії авторів

H. P. Palasyuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-0754-6394

ResearcherlD B-9944-2017

B. M. Palasyuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-7684-8214

ResearcherID B-3382-2016

Scopus Author ID 57201357613

Посилання

Babenko, T. (2012). Problemy doslidnytskoi diialnosti medychnoho koledzhu [Problems of research activity of a medical college]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University, 24 (259) Part II, 86-91 [in Ukrainian].

Hubenko, I.Ya. (2009). Rozvytok naukovykh doslidzhen v medsestrynstvi yak osnova vdoskonalennia sestrynskoi dopomohy [Development of scientific research in nursing as a basis of nursing care improvement]. Holovna medychna sestra – Chief Nurse, 8, 59-615 [in Ukrainian].

Kotepchuk, V.A. (2011). Formuvannia naukovo-pedahohichnoi elity z medsestrynstva v medychnykh navchalnykh zakladakh [Formation of scientific and pedagogical nursing elite in medical schools]. Vyshcha osvita v Medsestrynstvi: problemy i perspektyvy – Higher Education in Nursing: Problems and Prospects. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Perfilieva, H.M. (2009). Naukovi doslidzhennia u sest¬rynskii spravi: istoriia pytania [Scientific research in nursing: historical issue]. Holovna medychna sestra – Chief Nurse, 8, 62-64 [in Ukrainian].

Shatylo, V.Y. (2011). Problemy i perspektyvy rozvytku medsestrynstva u sviti i v Ukraini (istorychnyi aspekt i suchasnist) [Problems and prospects of nursing development in the world and in Ukraine (historical aspect and modernity)]. Vyshcha osvita v medsestrynstvi: problemy i perspektyvy – Higher Edication in Nursing: Probems and Prospects. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Sotskyi, K.O. (2013). Vzaiemozviazok navchalnoi motyvatsii ta profesiinoho samorozvytku studentiv medychnykh koledzhiv [Interconnection of educational motivation and professional self-development of students of medical colleges].

Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern Information Technologies and Innovative Teaching Methods in the Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems. Kyiv; Vinny¬tsia: TOV firma „Planer” [in Ukrainian].

Shatylo, V.Y. (2013). Pidkhody do orhanizatsii naukovykh doslidzhen v medsestrynstvi [Approaches to the organization of scientific research in nursing]. Halytskyi likarskyi visnyk – Galician Doctor’s Herald, 20 (4), 95-97 [in Ukrainian].

Shehedyn, M.B. (2013). Standarty medsestrynskoi diialnosti ta medsestrynskyi protses [Standards for nursing and nursing process]. Mahistr medsestrynstva – Master in Nursing, 1 (9), 5-9 [in Ukrainian].

(2002). Bundesgesetz uber die Organisation der Universitaten und ihre Studien (Univesitatgesetz 2002 – UG). StF : BGBI. 1 N.120 /2002 (Nr : GP XXI RV 1134 AB 1224). Wien: Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung.

(2009). Curriculum fur das Doktoratstudium Pflegewissenschaft. Universitat Wien: Mitteilungsblatt vom 23. 04. 2009, 9 Stuck, Nr 167. Wien.

(2011). Curriculum fur das Masterstudium Pflegewissenschaft. Universitat Wien: Mitteilungsblatt UG 2002 vom 27. 01. 2010, 9 Stuck, 48. Wien.

Reibnegger, G., Haas, J., Neges, H., & Smolle, J. (2008). Die Reform des Medizinstudiums an der Medizinischen Fakultat. Zeitschrift fur medizinische Ausbildung. Witten, 3 (3), 48-61.

(2011). Studienplan fur das Doktoratstudium der pflege¬wissenschaft „Doctoral Programme Nursing Science”. Medizinische Universitat Graz.

Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Palasyuk, H. P., & Palasyuk, B. M. (2019). МЕДСЕСТРИНСЬКІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АВСТРІЇ. Медична освіта, (2), 178-183. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10361
Номер
Розділ
РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ