ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • A. V. Vykhrushch ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: дидактика, закономірність, принцип, поняття, методика

Анотація

У статті аналізуються актуальні питання організації навчального процесу в сучасних університетах. Підкреслюється значимість дотримання філософських засад, факт, що кожний навчальний предмет має свою історію, особливості становлення, розвитку, специфіку викладання і засвоєння суб’єктами навчання. В центрі уваги висновки видатного мислителя П. Чаадаєва, який влучно зауважив, що для кожної ситуації мозок відшукує стандарти, порівняльні характеристики, а у випадку гуманітарних предметів людина вивчає сама себе, повинна займатися оцінкою і самооцінкою при відсутності чітких стандартів і еталонів. Аналіз змісту словників, авторефератів дисертацій, монографій, навчальних посібників дозволив зробити висновок про хаотичність визначення суті головних понять. В університетах важливо використовувати кейс-метод, що дозволяє використати відеоматеріали, присвячені виступам відомих вчених. Це має набагато більший вплив на аудиторію, ніж друкований текст. Студенти можуть бачити процес дискусії, реакцію відомого вченого на несподівані запитання, парадоксальність творчого мислення. Виступи відомих людей є важливим матеріалом для оцінки переваг і недоліків виступу, логіки, емоційного впливу на аудиторію, інші аспекти ораторського мистецтва. Запропоновано загальні правила створення корисного для професіонала портфоліо: сприяння особистісному самовдосконаленню. Насамперед це справа особистості щодо наповнення та використання; портфоліо повинно відзначатися лаконічністю. В іншому випадку час на його підготовку перевершить ефект від його використання; структура портфоліо може виглядати так: самооцінка (здоров’я, переваги, недоліки), план, мета, визначення пріоритетних завдань, час, впорядкована інформація, необхідна для досягнення мети, оцінка результату, оновлена програма; головна засада доброго портфоліо – це практична спрямованість та корисність насамперед для автора. Особливої актуальності набуває вивчення проблеми «філософії оцінки».

Біографія автора

A. V. Vykhrushch, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-1982-0768

ResearcherID I-9562-2017

Посилання

Bondar, T.I. (2011). Lohika [Logic]. Kyiv: Publishing House “Slovo” [in Ukrainian].

Gelfman, E.G., & Kholodnaya, M. A. (2006). Psi­khodidaktika shkolnogo uchebnika. Intellektualnoye vospitaniye uchashchikhsya [Psychodiactics of a school textbook. Intellectual education of pupils]. St. Petersburg: Peter [in Russian].

Karandashev, V.N. (2006). Metodika prepodavaniya psikhologii: uchebnoe posobie [Methodology of teaching psychology: manual]. St. Petersburg: Peter [in Russian].

Kunch, Z.Y. (2007). Universalnyi slovnyk ukraiinskoi movy [Universal dictionary of the Ukrainian language]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Savchyn, M. (2013). Metodolohemy psykholohiii: monohrafiia [Methodologemes of psychology: monography]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Seneka, L.A. (2005). Moralni lysty do Lutsiliia [Morals to Lucilius]. Sodomora, A. (Transl). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Kudrytskyi, A.V. (Ed.). Ukrainskyi Radianskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk: v 3-kh tomakh. 2-e vyd. [Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary: in 3 volumes. 2nd edition]. Kyiv: URE [in Ukrainian].

Yaspers, K. (2016). Frahmenty z tvoru “Mala shkola filosofskoho myslennia” [Fragments of the work “Small School of Philosophical Thinking”]. Kultaeva, M. (Trans.). Filosofska dumka [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Vykhrushch, A. V. (2019). ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Медична освіта, (2), 61-66. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10345
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ