ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СТВОРЕННІ ЛІКІВ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

  • L. M. Mosula ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. S. Kryskiw ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. V. Kucher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: фармація, ліки, створення, аналіз, фізико-хімічні методи

Анотація

Базовими завданнями вищої школи є підготовка фахівців, що володіють глибокими знаннями фундаментальних та прикладних дисциплін і вміють творчо застосовувати ці знання для вирішення різноманітних завдань. Нова дисципліна «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» впроваджена в навчальний процес у 2018–2019 н. р. для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету. Цей предмет формує у студентів цілісне уявлення про створення ліків та застосування сучасних інструментальних методів для їх аналізу. Розроблена дисципліна включає курс лекцій, методичні вказівки до практичних робіт і підготовки до лекцій та занять, які доступні в системі Moodle. Лекційний курс представлений у вигляді мультимедійних презентацій з п’яти тем та охоплює методологію створення інноваційних лікарських засобів і сучасні фізико-хімічні методи аналізу (хроматографічні, спектральні, магнітні, дифракційні та гібридні). Дисципліна включає сім практичних робіт, котрі розвивають навички користування спеціальною термінологією, інструментальним обладнанням та дозволяють застосовувати на практиці знання теоретичної бази фізико-хімічного аналізу. На практикумі студенти ознайомлюються з програмними ресурсами (PASS, Discovery Studio Visualizer та HyperChem), котрі застосовуються для молекулярного моделювання та комп’ютерного прогнозування ліків. Використання програм IR Tutor дозволяє здобути навички інтерпретації інфрачервоних спектрів органічних сполук, а MestRes – для обробки, аналізу та представлення спектрів ядерного магнітного резонансу. Завершення навчальної дисципліни передбачає написання підсумкової роботи, котра містить тестові та теоретичні питання і творче завдання. Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні переліку питань, що не розглядалися на лекціях та не опрацьовувалися на практичних заняттях, шляхом особистого пошуку інформації.

Біографії авторів

L. M. Mosula, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0003-3339-0562

ResearcherID P-3349-2016

Scopus Author ID 33767861100

L. S. Kryskiw, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0001-5129-8167

ResearcherID V-7372-2017

Scopus Author ID 55933417600

T. V. Kucher, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0001-9879-5590

ResearcherID O-4168-2017

Посилання

Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti zahalnoderzhavnoho rivnia na 2017-2021 roky [Some issues of definition of medium-term priority directions of innovation activity of the national level for 2017-2021]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249657691 [in Ukrainian].

(2017). Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of the Supreme Soviet, 380, 38-39 [in Ukrainian].

Kryvoshei, O.V. (2016). Suchasni metody vykladannia farmatsevtychnoi khimii [Modern methods of pharmaceutical chemistry teaching]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 67-70 [in Ukrainian].

Kurs “Fizyko-khimichnyi analiz u stvorenni likiv” [Course “Physico-chemical analysis in drug development”]. Retrieved from: https://moodle.tdmu.edu.ua [in Ukrainian].

Kurs “Drug design” [Course “Drug design”]. Retrieved from: https://successfulstudent.org/best-drug-design-colleges

[in Ukrainian].

Kurs “Drug design and medical science” [Course “Drug design and medical science”]. Retrieved from: https://www.napier.ac.uk/courses/msc-drug-design-and-biomedical-science-postgraduate-fulltime [in Ukrainian].

Kurs “Modern drug design” [Course “Modern drug design”]. Retrieved from: https://studiegids.leidenuniv.nl/en/studies/show/5417/modern_drug_discovery [in Ukrainian].

Prohrama Discovery Studio [Discovery Studio Program]. Retrieved from: http://www.3dsbiovia.com/products/collaborative-science/biovia-discovery-studio/visualization-download.php [in Ukrainian].

Prohrama IR TUTOR [IR TUTOR Program]. Retrieved from: http://www.columbia.edu/itc/chemistry/chem-c1403/ir_tutor/IRTUTOR.htm. [in Ukrainian].

Prohrama MestReS [MestReS Program]. Retrieved from: https://mestrelab.com/downloads/freeware/MestReS.zip [in Ukrainian].

Prohrama PASS [PASS Program]. Retrieved from: http://www.way2drug.com/PASSOnline/downloads.php [in Ukrainian].

Slipchuk, V.L. (2014). Pidhotovka fakhivtsiv farma­tsevtychnoi haluzi v Ukraini v umovakh yevrointehratsii [Training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine in the context of European integration]. Nepe­rervna profesiina osvita: teoriia i praktyka – Continuous Professional Education: Theory and Practice, 3-4, 63-68 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Mosula, L. M., Kryskiw, L. S., & Kucher, T. V. (2019). ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СТВОРЕННІ ЛІКІВ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ. Медична освіта, (2), 31-35. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10340
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ