ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО

  • I. O. Кrytskyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: іноземний студент, нові технології, якість навчання, медична освіта

Анотація

Якість вищої освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки України, додержання міжнародних норм і вимог законодавства Української держави щодо реалізації права громадян на освіту. На забезпечення якості вищої освіти спрямовують матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства й держави. Висока якість вищої освіти передбачає взаємозв’язок освіти і науки, теорії та практики. У статті оцінено результати впровадження нових методів для покращення якості навчання іноземних студентів у вищому медичному навчальному закладі. Використання цих технологій сприяє встановленню  особистості майбутнього лікаря та веде до  вдосконалення змісту, структури, форм і методів професійної підготовки студентів до виконання лікарської діяльності, визначення психолого-педагогічних умов підвищення якості їх навчання. Теоретичний аналіз дозволив нам використати  нову модель і включити в неї всі необхідні, на нашу думку, методи навчання для покращення навчання студентів.

Біографія автора

I. O. Кrytskyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-3215-3525 

Посилання

Beliaieva, O.M. (2003). Deiaki aspekty vykladannia klinichnoi terminolohii studentam inozemtsiam u medychnomu VUZi [Some aspects of teaching clinical terminology to foreign students]. Materialy dopovidi navchalno-metod. konf. – Materials of Reports of Scientific and Method. Conference. Poltava, (pp. 14-17) [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., & Fysun, Yu.I. (2002). Aktualni problemy rozvytku systemy pidhotovky inozemnykh studentiv u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Actual problems of development of the system of training foreign students in medical (pharmaceutical) schools of Ukraine]. All-Ukrainnian Confe­rence: Problemy navchannia inozemnykh studentiv u medychnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy – Problems of studying foreign students in medical schools of Ukraine. April, 19-20. Ternopil: Medychna osvita (pp.14-15) [in Ukrainian].

Kazakov, V.N., Volosovets, A.P., & Talalayenko, A.N. (2004). Vnedreniye informatsionnykh tekhnologiy obucheniya kak sredstvo optimizatsii kachestva podgotovki spetsialistov v meditsinskom VUZe [The introduction of information technology training as a means of optimizing the quality of training specialists in the medical university]. Pytannia pedahohiky vyshchoi shkoly. Zb. Naukovykh prats – Issues of Pedagogy of High School. Collection of Scientific Works. Donetsk [in Russian].

Krytska, H.A., Krytskyi, I.O., Zahrychuk, H.Ya., & Krytskyi, T.I. (2017). Perspektyvy ta trudnoshchi efektyvnoho vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii dlia zabezpechennia profesiinoi pidhotovky studentiv-medykiv pry vyvchenni klinichnykh dystsyplin [Perspectives and difficulties of effective use of innovative technologies to provide professional training of medical students in the study of clinical disciplines]. Medychna osvita – Medical Education, 2 (74), 33-36 [in Ukrainian].

Krytskyi, I.O., Hoshchynskyi, P.V., Krytskyi, T.I., Horishnii, I.M., Mochulska, O.M., & Krytska, H.A. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho likara na prykladi studentiv medychnoho fakultetu TDMU [Formation of professional competence of the future doctor on the example of students of the medical faculty of TDMU]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 44-47 [in Ukrainian].

Ann K. Allen. (2012). Research skills for medical students. SAGE Publication Inc. SAGE Publication Inc.

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
КrytskyiI. O. (2019). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО . Медична освіта, (2), 19-23. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10339
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ