CИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

  • N. I. Burmas ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. A. Boyko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: дистанційна освіта, інформаційні технології, форми навчання

Анотація

Дистанційне навчання – інтерактивна взаємодія як між викладачем та студентами, так і між ними та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу (web-сторінки), яка відображає всі компоненти навчального процесу, що здійснюється в умовах реалізації засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (комп’ютерна візуалізація навчальної інформації, інформаційно-пошукової діяльності, автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення). У статті розглянуті основні поняття і характерні особливості дистанційного навчання в університеті, яке передбачає застосування двох форм: синхронної та асинхронної. Проводиться обґрунтування актуальності використання дистанційних технологій у навчанні. У статті виділено переваги дистанційного навчання для студентів: вільний графік проведення занять; одночасне проведення навчання з декількох дисциплін, можливо, в різних навчальних закладах; використання аудіо- та відеоматеріалів, мультимедіа. Основний акцент зроблений на особливостях організації дистанційного навчання на кафедрі за допомогою сучасних технологій та мультимедіа, що реалізується через такі компоненти, як: лекції (презентації та відеозаписи); практичні заняття (тестування в системі Moodle); спілкування викладача зі студентом.

Успішне створення і використання дистанційної освіти на кафедрі загальної хімії сприяє значному розширенню потенційних студентів, впровадженню нових технологій для передачі навчальної інформації та вдосконаленню педагогічної майстерності співробітників кафедри.

Посилання

Kovalchuk, L.Ya., Yashan, О.І., Yastremska, S.О., & Konovalenko, S.О. (2010). Dystantsiina osvita yak novitnii pidkhid do stupenevoi pidhotovky medychnykh sester [Distance education as the newest approach to the graduate training of nurses]. Medsestrynstvo – Nursing, (1), 5-6 [in Ukrainian].

Kushch, О.H., Omelianchyk, V.М., & Bessarab, H.І. (2017). Dystantsiine navchannia v systemi medychnoi osvi­ty (pershyi dosvid kafedry normalnoi fiziolohii ZDMU) [Distance learning in the system of medical education (the first experience of the Department of Normal Physiology, ZSMU)]. Medychna osvita – Medical Education, (4), 85–89 [in Ukrainian].

Zabolotskyi, А.Yu. (2016). Suchasnyi stan dystantsiinoho navchannia u VNZ Ukrainy [The current state of distance learning in higher educational institutions of Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia “Pedahohika i psyhokhohiia”. Pedahohichni nauky – Bulletin of the University of Dnipropetrovsk named after Alfred Nobel. Series “Pedagogy and Psychology”. Pedagogical Sciences, (2), 19-23 [in Ukrainian].

Kuzmina, I. (2011). Problemy ta perevahy dystan­tsiinoho navchannia [Problems and benefits of distance learning]. Retrieved from: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1031 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Burmas, N. I., & Boyko, L. A. (2019). CИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ. Медична освіта, (2), 15-18. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10338
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ