АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я” ШЛЯХОМ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ІСПИТІВ. НАПЕРЕДОДНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДКІ

Автор(и)

  • L. Ya. Posolenyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. Ya. Vydoynyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. V. Avdeev ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10078

Ключові слова:

тестування, Крок, студенти, лікарі-інтерни, онлайн-система навчання

Анотація

Мета роботи – провести огляд літератури щодо застосування тестового контролю в оцінці рівня знань студентів-здобувачів вищої освіти у сфері медицини.

Основна частина. Медицина відноситься до такої сфери діяльності, де вимоги до рівня підготовки фахівців є вкрай високими, а контроль якості знань студентів, що здобувають освіту лікаря, часто є питанням життя або смерті. Завдяки імплементації інтерактивних методів підготовки та дистанційних онлайн-форм навчання створюються необхідні умови для безперервного підвищення якості, доступності й конкурентоспроможності національної освіти та науки на світовому ринку праці. Проведено аналіз сучасних навчально-методичних публікацій, присвячених удосконаленню підготовки до складання ліцензійних іспитів. За даними Центру тестування професійної компетентності фахівців з напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України, середній результат складання субтесту з іноземної мови професійного спрямування ліцензійного іспиту Крок 1. 2018; спеціальності “Медицина”, “Стоматологія”, “Фармація” свідчить про середній, низький, а в окремих закладах вищої освіти дуже низький рівень володіння студентами громадянами України іноземною мовою професійного спрямування.

Висновки. Проведений огляд літератури вказує на те, що у вищих медичних навчальних закладах України існує достатньо новітніх інноваційних освітніх технологій, які дають широкі можливості вдосконалення знань, оптимізації підготовки та оцінки рівня знань студентів-здобувачів вищої освіти у медицині, і вони є ефективними. Водночас виявлено, що більша увага приділяється студентам старших курсів та лікарям-інтернам при підготовці до ліцензійних іспитів “Крок 2” і “Крок 3”. Удосконалення та більш широке впровадження онлайн-систем підготовки й оцінки рівня знань студентів до субтесту з іноземної мови професійного спрямування ліцензованого іспиту “Крок 1” сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки, розвитку компетентностей студентів необхідних для оволодіння майбутньою професією.

Посилання

Bilyi, A.K., Voskoboinik, O.Yu., & Kovalenko, S.I. (2018). Onlain-pidhotovka studentiv do litsenziinoho ispytu “Krok 1. farmatsiia” z orhanichnoi khimii: potochnyi stan, perspektyvy vprovadzhennia [Online training of students for the license test “Step 1. Pharmacy” on organic chemistry: current status, prospects of implementation]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 26-30 [in Ukrainian].

Pertseva, T.O., Shponka, I.S., Hudarian, O.O., & Fastovets, O.O. (2018). Dosvid orhanizatsii kompleksnoho praktychno-oriientovanoho ispytu zi spetsialnosti “Stomatolohiia” za pryntsypamy OSCE [Experience of organizing a complex practical-oriented examination on the specialty of Dentistry according to OSCE principles]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 82-85 [in Ukrainian].

Yaremenko, O.B., Fedkov, D.L., & Dobrianskyi, D.V. (2018). Zmina formatu provedennia lektsiinykh zaniat dlia studentiv-medykiv novoho pokolinnia [Changing the format of lectures for the new generation of medical students]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 117-120 [in Ukrainian].

Bulakh, I.Ye., Voitenko, L.P., & Slukhai, T.S. (2018). Naperedodni zaprovadzhennia YEDKI. Krok 1. 2018; spetsialnosti “Medytsyna”, “Stomatolohiia”, “Farmatsiia” [On the eve of the introduction of the EDCI. Krok 1. 2018; specialty of Medicine, Stomatology, Pharmacy]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 6-18 [in Ukrainian].

Podplyetnia, O.A., Potapova, T.M., & Sliesarchuk, V.Yu. (2018). Innovatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti: suchasni tendentsii ta praktyka vprovadzhennia [Innovative technologies in vocational education: current trends and implementation practice]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 77-78. [in Ukrainian].

Sichkoriz, O.Ye., Pupin, T.I., & Minko, L.Yu. (2018). Intehratsiia dystantsiinoi formy v navchalnyi protses na pislia­dyplomnomu etapi pidhotovky likariv-interniv doskladannia litsenziinoho ispytu “Krok-3. stomatolohiia”: realii ta perspektyvy [Integration of the distance form in the educational process at the graduation stage of the preparation of interns to the completion of the license exam “Krok-3. Dentistry”: realities and perspectives]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 125-130 [in Ukrainian].

Korniakova, V.V., Boiarchuk, O.R., & Mochulska, O.M. (2018). Otsiniuvannia yakosti znan molodshykh medychnykh spetsialistiv zasobamy testovoho kontroliu [Evaluation of the quality of knowledge of junior medical specialists by means of test control]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 136-140 [in Ukrainian].

Stoikevych, H.V., Lebid, O.I., & Duda, K.M. (2018). Shliakhy optymizatsii pidhotovky likariv-interniv do litsenziinoho intehrovanoho ispytu “Krok 3” [Ways of optimi­zing the training of interns to the licensed integrated exam “Krok 3”]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 182-184 [in Ukrainian].

Masheiko, I.V., Herasymchuk, P.H., & Matvieienko, R.Yu. (2018). Metodychni aspekty pokrashchennia pidhotovky studentiv-vypusknykiv z ortopedychnoi stomatolohii do praktychno-oriientovanoho ta testovoho litsenziinoho ispytiv [Methodological aspects of improving the training of graduate students from orthopedic dentistry to practical-oriented and test licensed exams]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 35-38 [in Ukrainian].

Bulakh, I.Ye., Voitenko, L.P., & Mruha, M.R. (2018). Analiz rezultativ skladannia studentamy hromadianamy Ukrainy subtestu z inozemnoi movy profesiinoho spria­muvannia litsenziinoho ispytu “Krok 1. Stomatolohiia” 20.02.2018 roku [Analysis of the results of the students’ compilation of Ukrainian subtitles in a foreign language for the professional direction of the licensed exam Krok 1. Dentistry]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 6-13 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

Posolenyk, L. Y., Vydoynyk, O. Y., & Avdeev, O. V. (2019). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я” ШЛЯХОМ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ІСПИТІВ. НАПЕРЕДОДНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДКІ. Медична освіта, (1), 27–31. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10078

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти