ЧАСТОТА СЕРОПОЗИТИВНИХ ОСІБ ДО БОРЕЛІЙ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

  • M. I. Shkilna Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
  • M. A. Andreychyn Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
  • M. M. Korda Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
  • I. M. Klishch Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
  • S. Yo. Zaporozhan Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
  • R. S. Morochkovskyi Волинська обласна інфекційна лікарня
Ключові слова: Лайм-бореліоз, ІФА, імуноблотинг, антитіла, антигени, працівники лісових господарств, Житомирська, Хмельницька, Волинська область

Анотація

Мета дослідження – вивчити частоту інфікування бореліями працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей, використавши двоетапну схему діагностики: ІФА та імуноблот.

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 397 працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей, яким проведено анкетування і лабораторне обстеження. Вік обстежених становив від 20 до 65 років. Чоловіків було 339, жінок – 58. Використано двоетапну схему діагностики Лайм-бореліозу (ІФА та імуноблот). На першому етапі антитіла до B. burgdorferi sensu lato IgM і/чи IgG визначали методом ІФА. За результатами першого етапу дослідження, зразки крові із проміжними й позитивними результатами підтверджували методом імунного блотингу (EUROLINE Borrelia RN-AT).

Результати. Антитіла хоча б одного класу IgM і/чи IgG до B. burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzeliі та B. garinii) виявлено у 47,9 % працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей. Дослідження методом імуноблоту (EUROLINE Borrelia RN-AT) підтвердило наявність антитіл класу IgM і/чи IgG до комплексу B. burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzeliі та B. garinii) (позитивні або проміжні результати) класу IgM (позитивні або проміжні результати) у 171 (90,0 %) респондентів із числа попередньо обстежених методом ІФА осіб з позитивними і проміжними показниками.

Висновки. Поширеність інфікування бореліями працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей склала 47,9 % за 1-м етапом діагностики (ІФА) та 43,1 % – за 2-м етапом (імуноблот), що вказує на необхідність двоетапного серологічного методу діагностики Лайм-бореліозу. Високий відсоток інфікування B. burgdorferi sensu lato обстежених дає підставу для віднесення Лайм-бореліозу до групи професійних захворювань лісників України, в тому числі Житомирської, Хмельницької та Волинської областей.

Ключові слова: Лайм-бореліоз, ІФА, імуноблотинг, антитіла, антигени, працівники лісових господарств, Житомирська, Хмельницька, Волинська область.

Біографії авторів

M. I. Shkilna, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

к. мед. н., доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

M. A. Andreychyn, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

академік НАМН Украї­ни, д. мед. н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

M. M. Korda, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

д. мед. н., професор кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

I. M. Klishch, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

д. біол. н., професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

S. Yo. Zaporozhan, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

д. мед. н., професор кафедри загальної хірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

R. S. Morochkovskyi, Волинська обласна інфекційна лікарня

к. мед. наук, головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні

Посилання

Andreichyn, M.A. (Ed.). (2007). Infektsiini khvoroby u zahalnii praktytsi ta simeinii medytsyni [Infectious diseases in general practice and family medicine]. Ternopil: TDMU, Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Svinitskyi, A.S. (2012). Laimska khvoroba yak aktualna intehrovana problema suchasnoi vnutrishnoi medytsyny [Lyme disease as an actual integrated problem of modern internal medicine]. Zdorova Ukrainy – Health of Ukraine, 5 (25), 84-87 [in Ukrainian].

Halperin, J.J. (2014). Nervous system Lyme disease. Handb. Clin. Neurol., 121, 1473-1483.

Stanek, G., Lusa, L., Ogrinc, K., Markowicz, M., Strle, F. (2014). Intrathecally produced IgG and IgM antibodies to recombinant VlsE, VlsE peptide, recombinant OspC and whole cell extracts in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis. Med. Microbiol. Immunol., 203(2), 125-132.

CDC. (1995). Recommendations for test performance and interpretation from the second national conference on serologic diagnosis of Lyme disease.

Robertson, E., Guy, N., Andrews, B., Wilske, P., Anda, M., Granström G., … Gray, J. (2000). A European multicenter study of immunobloting in serodiagnosis of Lyme borreliosis. J. Clin. Microbiol., 38, 2097-2102.

Buczek, A., Rudek, A., Bartosik, K., Szymanska, J., Wojcik-Fatla, A. (2009). Seroepidemiological study of Lyme borreliosis among forestry workers in southern Poland. Ann. Agric. Envіron Med., (16), 257-261.

Thorin, C., Rigaud, E., Capek, I., Andre-Fontaine, G., Oster, B., Gastinger, G., Abadia, G. (2008). Seroprevalence of Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis in workers at risk, in Eastern France. Med Mal Infect., 38(10), 533-542.

Kaya, A.D., Parlak, A.H., Ozturk, C.E., Behcet1 М. (2008). Seroprevalence of Borrelia burgdorferi infection among forestry workers and farmers in Duzce, north-western Turkey. New Microbiol., 31 (2), 203-209.

Wуjcik-Falta, A., Szymaсska, J., Buczek, A., Buczek, A., Rudek, A. (2009). Diseases transmitted by ticks. Pathogens Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti. Public Health., 119 (2), 217-222.

Shkilna, M.I. (2016). Laim-borelioz u pratsivnykiv lisovykh hospodarstv Ternopilskoi oblasti [Lyme-borreliosis in forestry workers of Ternopil region]. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 1 (83), 36-40 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-11
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження