КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • V. V. Ilina Сумський державний університет
  • M. D. Chemych Сумський державний університет
  • N. I. Ilina Сумський державний університет
  • V. Kusi Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2017.3.8225

Ключові слова:

інфекційний мононуклеоз, вірус Епштейна-Барр, клініко-епідеміологічні особливості.

Анотація

Мета роботи – вивчення та дослідження клініко-епідеміологічних особливостей інфекційного мононуклеозу (ІМ) у Північно-Східному регіоні України.

Матеріали та методи. Було обстежено 122 пацієнти на інфекційний мононуклеоз, які були госпіталізовані у 2012-2014 рр. у Сумську обласну інфекційну клінічну лікарню імені З. Й. Красовицького. Діагноз ІМ встановлений на підставі епідеміологічних і клінічних даних, результатів додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження відповідно до загальних критеріїв у клінічній практиці.

Висновок. Захворюваність на інфекційний мононуклеоз у Північно-Східному регіоні України висока і має тенденцію до зростання, часто вражає дітей і молодих людей.

Посилання

Razgulyayeva, A.V., Ukhanova, O.P., & Bezrodnova, S. M. (2012). Sovremennyye predstavleniya ob etiologii i patogeneze infektsionnogo mononukleoza [Modern presentation of about etiology and pathogenesis of infectious mononucleosis]. Nauka i sovremennost [Science and Modernity], 2, 62-67 [in Russian].

Sharipova, Ye.V., & Babachenko, I.V. (2013). Gerpes-virusnyye infektsii i infektsionnyy mononukleoz (obzor literatury) [Herpes-viral infections and infectious mononucleosis (literature review)]. Zhurnal infektologii [Journal of Infectiology], 2, 40-44 [in Russian].

Oludare, A., Kristin, A., Hogquist, H. H., Balfour, Jr. (2011). Progress and problems in understanding and managing primary Epstein-Barr virus infection. Clin. Microb. Rev., 1, 193-209.

Bravender, T. (2010). Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus and infectious mononucleosis. Adolesc. Med. State Art Rev., 2, 251-264.

Varfolomeieva, Yu.V., Partoieva, O.H., Triukhanova, T.I., Tereshchenko, V.V. (2014). Dodatkovyi metod dyferentsiinoi diahnostyky infektsiinoho mononukleozu ta hostroho tonzylofarynhitu na osnovi hematolohichnykh danykh [An additional method of differential diagnosis of infectious mononucleosis and acute tonsilopharyngitis based on hematologic data]. Infektsiini khvoroby [Infectious Diseases], 2, 27-32 [in Ukrainian].

Dubinskaya, G.M., Koval, T.I, Bodnar, V.A., Litvinenko, Yu.V., Izyumskaya Ye.M., Kotelevskaya, T.M., … Sizova, L.M. (2012). Podkhody k diagnostike khronicheskikh form Epshteyna-Barr virusnoy infektsii u vzroslykh na osnove kompleksnoy otsenki kliniko-immunologicheskikh pokazateley [Approaches to the diagnosis of chronic forms of Epstein-Barr virus infection in adults on the basis of a comprehensive assessment of clinical and immunological indicators]. Klinicheskaya infektologiya i parazitologiya [Clinical Infectiology and Parazitology], 3-4, 55-67 [in Russian].

Zhurakovska, N. O. (2015). Patohenetychne znachennia porushen u systemi POL/AOS, trombotsytarnii lantsi hemostazu pry infektsiinomu mononukleozi ta yikh korektsiia [Pathogenetic significance of violations in the system of LP / AOS, thrombocyte linkage of hemostasis in infectious mononucleosis and their correction]. Extended abstract of Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Kramarev, S.A. (2011). Infektsionnyy mononukleoz u detey: voprosy patogeneza i lecheniya [Infectious mononucleosis in children: issues of pathogenesis and treatment]. Zdorovia Ukrainy [Health of Ukraine], 4, 57-59 [in Russian].

Pokrovska, T.V. (2014). Khronichna Epshteina-Barr virusna infektsiia – aktualni pytannia [Chronic Epstein-Barr viral infection – current issues]. Infektsiini khvoroby [Infectious Diseases], 2, 70-74 [in Ukrainian].

Pokrovska, T.V., Zinchuk, O.M., & Potyomkina, H.O. (2011). Fenotypichna kharakterystyka limfotsytiv u khvorykh na hostru ta khronichnu EBV-infektsiiu [Phenotypic characteristics of lymphocytes in patients with acute and chronic EBV-infection]. Visnyk morfolohii [Journal of Morphology], 3, 624-628 [in Ukrainian].

Bobrovytska, A.I., Yatsenko, I.V., Shvetsova, N.V., & Orlenko, V.V. (2013). Osoblyvosti dyferentsiinoi diahnostyky infektsiinoho mononukleozu ta optymizatsiia terapii [Features of differential diagnosis of infectious mononucleosis and optimization of therapy]. Infektsiini khvoroby [Infectious Diseaes], 1, 20-24 [in Ukrainian].

Kazmirchuk, V.Ye., & Maltsev, D.V. (2011). Diagnostika i lecheniye infektsii, vyzvannoy Epshteyna-Barr virusom [Diagnosis and treatment of infection caused by Epstein-Barr virus]. Klinichna imunologiya. Alergologiya. Infektologiya [Clinical Immunology. Allergology. Infectiology], 4, 69-75 [in Ukrainian].

Kish, P.P., Koval, H.M., Petrov, V.O. Rusyn, Ye.I., Turianytsia, S.M., Kohutych, A.I., … Maroshan, M.T. (2013). Kliniko-laboratorni osoblyvosti perebihu infektsiinoho mononukleozu u doroslykh [Clinical and laboratory features of the course of infectious mononucleosis in adults]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu [Scientific Journal of Uzhhorod University], 47, 139-144 [in Ukrainian].

Kozko, V.M., Mohylenets, O.I., Merkulova, N.F., Solomennyk, H.O., Bondarenko, A.V., Yurko, K.V., … Nikitina, V.V. (2013). Kliniko-laboratorni pokaznyky u khvorykh na infektsiinyi mononukleoz riznoi etiolohii [Clinical and laboratory parameters in patients with infectious mononucleosis of different etiology]. Infektsiini khvoroby [Infectious Diseases], 1, 17-20 [in Ukrainian].

Tierioshyn, V.O., Yuhan, Ya.L. (2014). Suchasni aspekty patohenezu ta likuvannia infektsiinoho mononukleozu [Modern aspects of pathogenesis and treatment of infectious mononucleosis]. Infektsiini khvoroby [Infectious Diseases], 2, 5-13 [in Ukrainian].

Nishikava, J., Miyazaki, T., Fujinami, H., Miyazono, T., Murakami, J., Sugiyama, T. (2011). Infectious mononucleosis with atypical manifestations accompanied by transient IgM antibody response for cytomegalovirus. J. Infect. Chemother., 5, 686-688.

Olson, D., & Hantington, M.K. (2010). Co-infection with cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in mononucleosis: case report and review of literature. S.D. Med., 9, 351-353.

Wang, X., Yang, K., Wey, C., Huang, Y., & Zhao, D. (2010). Coinfection with EBV/CMV and other respiratory agents in children with suspected infectious mononucleosis. Virol. J., 7, 247.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-06

Як цитувати

Ilina, V. V., Chemych, M. D., Ilina, N. I., & Kusi, V. (2017). КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Інфекційні хвороби, (3), 38–44. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2017.3.8225

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження