УКУСИ ГРИЗУНАМИ І РОЗВИТОК ЛЕПТОСПІРОЗУ

N. A. Vasylieva, N. I. Hodovana, Yu. A. Kravchuk

Анотація


Тернопільська область є ендемічною щодо лептоспірозу. Основним резервуаром його збудника в природі є мишоподібні гризуни. Останнім часом значно почастішали випадки покусів гризунами людей - від 0,7 % (в анамнезі госпіталізованих з приводу лептоспірозу хворих у 1972-2011 рр.) до 7,5 % (у 2012-2016 рр.).

Мета роботи – встановити можливість і частоту виникнення лептоспірозу у людей після укусів мишоподібними гризунами.

Матеріали і методи. Проаналізовано матеріали епідеміологічного розслідування та клінічного спостереження 83 осіб після укусів мишоподібними гризунами.

Результати досліджень. У 7 (18,9 %) пацієнтів розвинувся лептоспіроз, що підтверджено результатами лабораторного обстеження. Заселеність гризунами осередків, де мали місце випадки укусів людей мишоподібними гризунами, склала 33,7 %, інфікованість відловлених гризунів - від 17,6 до 33,3 %.

Висновок. Результати проведеного дослідження диктують необхідність медичного спостереження за пацієнтами після укусів гризунами з метою своєчасної діагностики лептоспірозу та адекватної лікувальної тактики.


Ключові слова


лептоспіроз; хворі; мишоподібні гризуни; укус; спостереження за пацієнтами після укусів.

Повний текст:

тут

Посилання


Vasylieva N.A. Kliniko-patohenetychna i epidemiolohichna kharakterystyka tiazhkykh form leptospirozu ta udoskonalennia likuvannia [Vasylieva, N.A. Clinical, pathogenetic and epidemiological characteristic of leptospirosis severe forms and treatment improvement]: thesis. ... D.M.S. Тernopil, 348.

Kozielewicz, D., Karwowska, K., Halota, W. (2013). Leptospirosis  disease with many faces. Pol. Merkur. Lekarski. 35(209), 279-282.

Vasylieva, N. A., Andreychyn, M. A. (2016) Leptospiroz [Vasylieva, N. A., Andreychyn M. A. Leptospirosis]. Ternopil: TSMU, 276.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2727.2017.1.7771

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.